Zniekształcona wiara młodzieży

Fragmenty książki "Fundamenty wiary"

Zniekształcona wiara młodzieży

Josh McDowell

Fundamenty wiary

ISBN: 83-7030-493-1

wyd.: 2007 Księgarnia św. JackaZniekształcona wiara młodzieży

Zdaję sobie sprawę, iż wielu rodziców powie mi: "nasze dzieci są dobre, imponują nam swoimi postawami". I testy częściowo potwierdzają taki pogląd.

Badania wykonane w Polsce przez grupę "Opinia" pokazują, że nasze dzieci mają imponującą listę osobistych priorytetów. Analizy ujawniają następujące rzeczy:
  • 39% współczesnej polskiej młodzieży chce bliskiej relacji z Bogiem
  • 35,5% chce zmienić świat
  • 72,2% uznaje posiadanie bliskiego osobistego przyjaciela za jeden z głównych celów na przyszłość1.

Gdybym, opierając się na tych badaniach, miał streścić w jednym zdaniu to, czego chcą dziś młodzi ludzie, powiedziałbym: chcą opartego na zdrowych więziach z innymi, mającego znaczenie życia na ziemi i domu w niebie. Współcześni młodzi ludzie mają większe ambicje zawodowe i edukacyjne niż ich rówieśnicy w poprzednich pokoleniach. Bardziej też niż oni interesują się duchowością. Badanie przeprowadzone w Polsce dowodzi, że 52,8% tutejszej młodzieży twierdzi, że "wiara jest bardzo ważna w życiu"2.

Ponieważ jednak ty i ja troszczymy się o przyszłość naszych dzieci, musimy spojrzeć na to, w co one naprawdę wierzą w trzech sferach: Bóg, prawda i rzeczywistość. Ponieważ to, w co wierzą, ostatecznie określi to, kim się staną, jak również zdeterminuje ich najważniejsze życiowe wybory. A to, w co młodzież wierzy obecnie, jest zatrważające.

1 Badania Instytutu "Opinia", s. 31.

2 Tamże, s. 30.

opr. aw/aw« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao