Bóg wykonuje ruch

Fragmenty książki "Fundamenty wiary"

Bóg wykonuje ruch

Josh McDowell

Fundamenty wiary

ISBN: 83-7030-493-1

wyd.: 2007 Księgarnia św. JackaBÓG WYKONUJE RUCH

Wyobraź sobie Boga, który patrzy na ciebie z żalem i smutkiem, kiedy rodzisz się na tym samym świecie, gdzie kiedyś On i Adam żyli w doskonałej przyjaźni. On pragnie zbudować z tobą relację tak intymną, jaka łączyła Go kiedyś z Adamem i Ewą. Chce rozkoszować się tobą. Chce widzieć w twoich oczach to szczęście, które może dać jedynie Jego życie i miłość. Ale to jest niemożliwe, ponieważ dla Boga jesteś umarły od chwili narodzin, oddzielony od życia, które jest w Nim. Mało tego, od pierwszych chwil twojego życia Bóg widzi, jak naśladujesz Adama i Ewę, stając się Jego wrogiem poprzez wielokrotne i egoistyczne wybieranie swoich własnych dróg zamiast świętych dróg Bożych.

Zatem Bóg wykonuje ruch. On przejmuje inicjatywę. To ty desperacko Go potrzebujesz, chociaż wcale Go nie szukałeś. To ty powinieneś błagać o pomoc, mówiąc: "Boże, proszę, zrób coś; nie mogę bez Ciebie żyć, proszę, ratuj!". Jednak to właśnie Ten samowystarczalny Pan, który "niczego nie potrzebuje (…), bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko" chce ciebie (Dz 17, 25). On chce zaprzyjaźnić się z tobą - cieszyć się i czerpać przyjemność z osobistej więzi z tobą.

Dlatego właśnie wkracza w twój świat, by unieważnić przekleństwo śmierci, która ma moc nad tobą. On "stał się ciałem i zamieszkał wśród nas" (J 1, 14). "Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła" (Hbr 2, 14). "Oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął" (Ef 1, 9). Jedynie Syn żyjącego Boga mógł zmiażdżyć moc śmierci i wyrwać stworzenie z rąk swego arcywroga, Szatana, po to, by Stwórca mógł na nowo zjednoczyć się z ludźmi w osobistej, intymnej relacji.

Wcielenie mówi: "Odwróciłeś się ode mnie, ale ja nie odwracam się od ciebie. Jesteś dla mnie tak ważny, że uchwycę się najróżniejszych sposobów, by zbudować z tobą osobistą więź. Wkroczę w twój świat i stanę się człowiekiem takim jak ty, by cię ocalić od śmierci i wiecznej samotności beze Mnie".

Uświadomienie sobie tego jest dla nas - i dla naszych dzieci - bardzo ważne. Rdzeń chrześcijaństwa to coś daleko, daleko więcej niż zbiór dobrych przykazań do wypełnienia; jest to przesłanie o "Bogu, który jest zazdrosny" o więź z tobą (Wj 34, 14, podkreślenie moje), i obiecuje nam życie wieczne i przyjaźń ze Sobą poprzez Wcielonego - Jezusa Chrystusa.

Każde słowo wypowiedziane przez Boga, każdy nakaz dany przez Niego, każde działanie, które podjął, było środkiem prowadzącym do tego celu. Ponieważ w Bożym planie pokonania śmierci ukryte jest pragnienie radowania się wieczną i bliską relacją z tobą, twoimi dziećmi, przyjaciółmi i ukochanymi. A Wcielony ukazuje miłość Boga w działaniu, pokazuje sposób osiągnięcia osobistej więzi z Nim, która daje ci życie i przywraca twoją prawdziwą tożsamość jako bezcennej istoty stworzonej na obraz Boga. Wcielony ukazuje pragnienie Boga, by się z tobą zaprzyjaźnić. Bowiem ta relacja, którą Bóg ma na myśli, to nie przypadkowa znajomość, ale właśnie głęboka i intymna przyjaźń Boga z człowiekiem. Relacja Boga do człowieka wyraża się przynajmniej na cztery sposoby - jest to więź, w której Bóg akceptuje cię bezwarunkowo, kocha cię ofiarnie, doskonale cię rozumie i stale jest z tobą!

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao