Bóg akceptuje Cię bezwarunkowo

Fragmenty książki "Fundamenty wiary"

Bóg akceptuje Cię bezwarunkowo

Josh McDowell

Fundamenty wiary

ISBN: 83-7030-493-1

wyd.: 2007 Księgarnia św. JackaBÓG AKCEPTUJE CIĘ BEZWARUNKOWO

Ta Boża pasja, by przyjaźnić się z tobą i być w twoim świecie, nie bazuje na czymś, co ty zrobiłeś, albo miałbyś zrobić w przyszłości. Wynika ona jedynie z Bożej łaski (zob. Ef 2, 8) - "Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (…) nieprzyjaciółmi [Boga]" (Rz 5, 8-10). Bez względu na to, co zrobiłeś - lub czego nie zrobiłeś - oferuje ci łaskę. Bóg akceptuje ciebie całego bezwarunkowo, i pomimo grzechu zapewnia Ci powrót do Siebie.

Objawienie Chrystusa - Ewangelia - to historia przemiany utraconego raju Księgi Rodzaju w odzyskany raj Apokalipsy, na który nikt z nas nie zasłużył. To opowieść o zniesieniu kary śmierci, mimo iż nie zrobiłeś nic, by zagwarantować sobie życie wieczne w przyjaźni z Bogiem. "W Nim było życie - powiedział św. Jan - a życie było światłością ludzi" (J 1, 4). Nic nie możemy zrobić, by otrzymać takie życie - jest ono darem Boga. Ewangelia mówi o Chrystusie, który przejął inicjatywę i przyszedł na świat, kiedy byliśmy bezsilni, kiedy nawet nie byliśmy w stanie prosić o pomoc; On ukazał nam łaskę, na którą nikt z nas nie zasłużył.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao