Aktualna odpowiedź na ciągle ponawiane pytania

Fragmenty książki "Fundamenty wiary"

Aktualna odpowiedź na ciągle ponawiane pytania

Josh McDowell

Fundamenty wiary

ISBN: 83-7030-493-1

wyd.: 2007 Księgarnia św. JackaAKTUALNA ODPOWIEDŹ NA CIĄGLE PONAWIANE PYTANIA

Ta dana nam przez Boga księga, nazywana Pismem Świętym, była spisywana przez 1500 lat, przez ponad 40 pokoleń i przez ponad 40 różnych autorów ze wszystkich środowisk społecznych i zawodowych. Jej słowa natchnione przez Boga były spisywane w wielu miejscach: na pustkowiu, w pałacu, w lochu, na wzgórzu, w więzieniu i na wygnaniu. Pisano ją na kontynentach Azji, Afryki i Europy, w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Opowiada o setkach historii i podejmuje setki kontrowersyjnych tematów. Jednakże pomimo tego wszystkiego zachowuje cudowną spójność poprzez kontynuację jednego, naczelnego tematu.

Od Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy jeden, powtarzający się, główny wątek wypełnia jej stronice. Od pełnych miłości praw i nakazów Boga do ofiary z baranów i kóz, na kartach Biblii prześwieca jeden cel; od bezgrzesznego niemowlęcia w żłobie do świętej ofiary na Kalwarii jaśnieje jeden plan; od upokorzenia Chrystusa przed Piłatem do uniwersalnego uznania Króla królów i Pana panów, każda linijka Pisma Świętego wykrzykuje o Bożej pasji przyjaźni z rasą ludzką, wyrażając jednym głosem Jego główny temat: odkupienie. Bóg podjął wszelkie możliwe działania, by przywrócić bliską więź z ludźmi, którą utworzył na początku i cieszył się nią w Ogrodzie Eden. Biblia jest środkiem, który wybrał, by zwrócić się do nas w ludzkim języku, ujawnić istotę własnego serca, szukającego przyjaźni z nami i obwieścić Dobrą Nowinę swego odkupieńczego planu.

Niesamowite jest uświadomienie sobie, że Bóg wszechświata nadzorował pisanie i przekazywanie swoich słów z pokolenia na pokolenie po to, byśmy, ty i ja, mogli mieć dokładne objawienie o Nim. Naprawdę zadziwiające jest trzymać w swoich rękach księgę, co do której możesz mieć całkowitą pewność, że jest precyzyjnym przekazem słów natchnionych przez Boga. Fascynujące jest wiedzieć, że Bóg daje nam swoje słowo po to, byśmy naśladując Jego drogi, mogli liczyć na Jego ochronę i zabezpieczenie.

Jeszcze bardziej zadziwiający jest fakt, że Słowo Boże ujawnia również prawdziwy cel życia każdego z nas. Także nasze dzieci pragną znać cel życia. Świadomie lub podświadomie, chcemy znać odpowiedź na pytanie "Dlaczego tutaj jestem?". Słowo Boże daje nam odpowiedź. W następnym rozdziale odkryjemy, jak przekonania naszych młodych ludzi o Chrystusie i Słowie Bożym mogą doprowadzić ich do radosnego, błogosławionego i sensownego życia, które, jako zostało im dane.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao