reklama

Współczesne apologie

Sprawozdanie z sympozjum teologii fundamentalnej w Gródku Podolskim na Ukrainie, 5-6.10.2005

Tak określona tematyka Sympozjum teologii fundamentalnej, jakie odbyło się w dniach 5-6 października 2005 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim na Ukrainie, okazała się nie tylko odpowiadająca zapotrzebowaniu uczestników (klerycy i księża diecezji kamieniecko-podolskiej), ale także stała się kanwą do niezmiernie ciekawej dyskusji, a wręcz debaty prelegentów tego naukowego wydarzenia.

Postarali się oni nie tylko o wysoki poziom merytoryczny wykładów, ale także o głębokie otwarcie teologicznej perspektywy, na aktualne „dzisiaj”, które opisuje złożony kontekst kulturowego i religijnego życia na Ukrainie. Dokumentem, który stanowił pretekst refleksji Sympozjum była Konstytucja Dogmatyczna „Dei Verbum” o Bożym Objawieniu uroczyście promulgowana 18 listopada 1965 r. przez Sobór Watykański II.

Homilię w trakcie Mszy św. w pierwszym dniu Sympozjum wygłosił ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski ukazując konieczność centralnego traktowania wydarzenia Jezusa Chrystusa w życiu człowieka. Referaty wygłosili w kolejności: ks. dr Jacek Uliasz: „Dei Verbum” - apologetyczne wyzwania (wprowadzenie), ks. prof. dr hab. Marian Rusecki: Pojęcie Objawienia w „Dei Verbum”, ks. dr Bogdan Pelc: Problem historyczności Ewangelii w „Dei Verbum”, o. dr Wiesław Dawidowski (OSA): Tradycja w „Dei Verbum”, ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak: Dlaczego w „naszych czasach” wiara potrzebuje apologii?, ks. dr Jacenty Mastej: Apologijny wymiar świadectwa wiary, ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski: Apologia a dialog oraz dr Marek Kita: Apologeci nieprofesjonalni - świeccy myśliciele religijni. Panel dyskusyjny pt. Apologia chrześcijaństwa, prowadzony przez ks. prof. dr hab. Marian Ruseckiego, ukazał nie tylko erudycję, wszechstronność i wiedzę prelegentów, ale także ich doświadczenie tak przydatne w wiarygodnym w przekazie Dobrej Nowiny.

Sympozjum połączone zostało z Inauguracją 14-tego już Roku Akademickiego w WSD w Gródku Podolskim 2005/2006. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Marcjan Trofimiak (diecezja łucka) wraz bp Leonem Dubrawskim (pasterz diecezji kamieniecko-podolskiej). Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, który na kanwie słów i czynów Jana Pawła II przedstawił zasadnicze zręby formacji ludzkiej, intelektualnej i duchowej kandydatów do kapłaństwa. W auli Seminarium wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Rusecki: Wiarygodność chrześcijaństwa (Potrzeba uzasadnień).

Do ciągłego odczytywania Vaticanum II nawoływał Jan Paweł II wyrażając wdzięczność Bogu za dar Soboru dla Kościoła i świata: Jestem przekonany, ze długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarował (...) pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszłości powołani (Testament /fragm. z 17.03.2000/, za L'Osservatore Romano (8.04.2005), 81/2005, s. 3). Organizatorzy mają nadzieję, że Sympozjum w Gródku Podolskim pozwoliło na żywe wpatrywanie się w to, co mówi Duch do Kościoła tak, aby wciąż opisywać chrześcijańskie orędzie i czynić je wiarygodnym wobec samych siebie i innych i współcześnie zdać sprawę z tej nadziei, która przecież w nas jest (por. 1 P 3,15).

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao