Kronika działalności Stolicy Apostolskiej III 1998 (1)

Nominacje papieskie - kwiecień-maj 1998

 • 2 III — Papież przyjął rezygnację bpa Djuro Kokšy (tyt. Grumento Nova) — złożoną zgodnie z kan. 411 i 401, § 1 KPK — z obowiązków biskupa pomocniczego w archidiecezji Zagrzeb (Chorwacja).
 • 7 III — Jan Paweł II mianował: abpa Andreę Cordero Lanza di Montezemolo (tyt. Tuscania), dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Izraelu i na Cyprze, delegata apostolskiego w Jerozolimie i Palestynie, nuncjuszem apostolskim we Włoszech i w San Marino; abpa Manuela Monteiro de Castro (tyt. Benewent), nuncjusza apostolskiego w RPA, Namibii i Suazi także nuncjuszem apostolskim w Lesoto; abpa Jorge Marię Mejię (tyt. Apollonia), dotychczasowego sekretarza Kongregacji ds. Biskupów, archiwistą i bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego; abpa Francesco Monterisiego (tyt. Alba marittima), dotychczasowego delegata ds. przedstawicielstw papieskich i nuncjusza apostolskiego w Bośni i Hercegowinie, sekretarzem Kongregacji ds. Biskupów i sekretarzem Kolegium Kardynalskiego; bpa Tito Solariego SDB (tyt. Acque nuove di Numidia), dotychczasowego biskupa pomocniczego w archidiecezji Santa Cruz de la Sierra, arcybiskupem koadiutorem w Cochabambie (Boliwia); bpa Waltera Pereza Villamonte (tyt. Curubi), dotychczasowego biskupa pomocniczego w archidiecezji Sucre, ordynariuszem Potosí (Boliwia); ks. prał. Raymonda Razakarinvony, wikariusza generalnego w archidiecezji Antananarywa, biskupem ordynariuszem Miarinarivo (Madagaskar); biskupami pomocniczymi w patriarchacie Lizbony (Portugalia) ks. Tomasa Pedro Barbosa da Silva Nunes z duchowieństwa tegoż patriarchatu, dyrektora Sekretariatu ds. Nauczania Religii, przydzielając mu stolicę tytularną Elvas, i ks. José Francisco Sanchesa Alvesa, wikariusza generalnego w archidiecezji Évora, przydzielając mu stolicę tytularną Gerpiniana.
 • 9 III — Ojciec Święty mianował: bpa Jean-Baptiste Pham Minh Mân, dotychczasowego koadiutora w My Tho (Wietnam), arcybiskupem metropolitą Thŕnh-Phô Hô Chi Minh (dawnego Sajgonu); abpa Etienne Nguyęn Nhu Thę (tyt. Tipasa di Mauritania), administratora apostolskiego sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis archidiecezji Huę, metropolitą tej archidiecezji; kard. Paula Josepha Pham Dinh Tung, metropolitę Hanoi także administratorem apostolskim sede plena et ad nutum Sanctae Sedis diecezji Lang Són i Cao Bang.
 • 11 III — Papież mianował ks. prał. Eduardo Benes de Sales Rodriguesa, wikariusza generalnego archidiecezji Juiz de Fora, biskupem pomocniczym (tyt. Case mediane) w archidiecezji Porto Alegre (Brazylia).
 • 13 III — Ojciec Święty mianował ks. Giovanniego D’Ercole FDP, dotychczasowego pracownika Sekretariatu Stanu, kierownikiem biura w sekcji do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu.
 • 14 III — Papież mianował konsultorami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych: ks. Nicolę Buxa z archidiecezji Bari; o. Euthymiusa Satre Santosa CMF, wykładowcę na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie; o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, sekretarza generalnego Misji Karmelitańskich w Rzymie i o. Marka Inglota SJ, wykładowcę na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
 • 16 III — Ojciec Święty mianował dr. Carlosa Blanco Pereza Ascario z Madrytu (Hiszpania) i prof. Guillermo León De Escobar z Bogoty (Kolumbia) konsultorami Papieskiej Rady ds. Rodziny.
 • 18 III — Papież mianował ks. prał. Raffaello Funghiniego, audytora Roty Rzymskiej, radcą Penitencjarii Apostolskiej Ojciec Święty przyjął rezygnację bpa Walfrido Teixeira Vieira — złożoną zgodnie z kan. 401, § 1 KPK — z obowiązków ordynariusza diecezji Sobral (Brazylia); rządy przejmuje bp Aldo di Cillo Pagotto SSS, dotychczasowy koadiutor Papież utworzył prowincję kościelną Taunggyi (Mjanmar), podnosząc do rangi metropolii diecezję Taunggyi oraz włączając w jej skład diecezje Kengtung, Loikaw i Taungngu; pierwszym arcybiskupem metropolitą mianował bpa Matthiasa U Shwe, dotychczasowego ordynariusza diecezji Taunggyi.
 • 20 III — Ojciec Święty mianował ks. prał. Luciana Lamzę i ks. prał. Djurę Džudžara, dotychczasowych pracowników Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, kierownikami biura w tejże Kongregacji.
 • 21 III — Papież mianował o. Davida Jaegera OFM z Kustodii Ziemi Świętej konsultorem Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych.
 • 23 III — Ojciec Święty mianował: ks. Klemensa Pickela, proboszcza parafii w Marksie nad Wołgą, biskupem pomocniczym (tyt. Cusira) administratora apostolskiego europejskiej części Rosji; o. Jerzego Mazura SVD biskupem pomocniczym (tyt. Tabunia) administratora apostolskiego Syberii.
 • 24 III — Papież przyjął rezygnację abpa Alphonsusa Mathiasa — złożoną zgodnie z kan. 401, § 2 KPK — z obowiązków metropolity Bangalore (Indie).
 • 25 III — Ojciec Święty przyjął rezygnację abpa Eugčne Kabanga Songasonga — złożoną zgodnie z kan. 401, § 2 KPK — z obowiązków metropolity Lubumbashi (Demokratyczna Republika Konga) Papież mianował: o. Stanislasa Lukumwena OFM, prowincjała franciszkanów w Demokratycznej Republice Konga i Republice Środkowoafrykańskiej, biskupem ordynariuszem Kole (Demokratyczna Republika Konga); ks. Bernarda Kasanda Mulenga z duchowieństwa diecezji Mbujimayi biskupem pomocniczym (tyt. Utimmira) w diecezji Mbujimayi (Demokratyczna Republika Konga); bpa Diogo Reesinka OFM, dotychczasowego ordynariusza Almenary, ordynariuszem Teófilo Otoni (Brazylia); bpa Daniela Labille, dotychczasowego ordynariusza Soissons, ordynariuszem Créteil (Francja); o. Diamantino Prata de Carvalho OFM z prowincji Niepokalanego Poczęcia, byłego gwardiana i proboszcza parafii w Săo Lourenço w diecezji Campanha, biskupem ordynariuszem Campanha (Brazylia); ks. Donalda Theriaulta z duchowieństwa diecezji London, dotychczasowego proboszcza parafii św. Franciszka Ksawerego w Tilbury i wikariusza biskupiego dla wspólnoty francuskojęzycznej w diecezji London, biskupem polowym Kanady.
 • 26 III — Papież powierzył bpowi Claudio Silvero Acosta SCI, dotychczasowemu ordynariuszowi Coronel Oviedo (Paragwaj), urząd biskupa pomocniczego (tyt. Curubi) w diecezji Encarnación; mianował również o. Ignacio Gogorzę Izaguirre SCI, dotychczasowego proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ciudad del Este w diecezji Alto Paraná, biskupem ordynariuszem Coronel Oviedo Ojciec Święty mianował bpa Markijana Trofimiaka (tyt. Auzia), dotychczasowego biskupa pomocniczego w archidiecezji lwowskiej obrz. łacińskiego, ordynariuszem Łucka (Ukraina).
 • 28 III — Ojciec Święty mianował: o. Marcello Zago OMI, przełożonego generalnego oblatów, sekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, podnosząc go do godności arcybiskupa tytularnego Roselle; ks. prał. Karela Kasteela, dotychczasowego podsekretarza Papieskiej Rady «Cor Unum», sekretarzem tejże Rady; ks. Francisco Azcona San Martín z duchowieństwa archidiecezji Pampeluny i Tudeli (Hiszpania), podsekretarzem Papieskiej Rady «Cor Unum»; bpa Angelo Massafrę OFM, dotychczasowego ordynariusza Rrëshen, arcybiskupem metropolitą Szkodry (Albania).
 • 2 IV — Papież mianował ks. Maurizio Gallego z duchowieństwa diecezji Cremona, dotychczasowego rektora Seminarium Diecezjalnego, biskupem ordynariuszem Fidenzy (Włochy).
 • 4 IV — Ojciec Święty mianował abpa Carlo Marię Vigano (tyt. Ulpiana), dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Nigerii, delegatem ds. przedstawicielstw papieskich.
 • 5 IV — Papież przyjął rezygnację bpa Alberto Iniesta Jimeneza (tyt. Tubernuca) — złożoną zgodnie z kan. 401, § 1 KPK — z obowiązków biskupa pomocniczego w archidiecezji Madryt (Hiszpania).
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama