Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Aleksandra Szwajcok

ŚWIECKI TEOLOG NA ETACIE

Ks. Józef Mikołajec, Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce. Studium pastoralne, Opole 2000.W Kościele w Polsce coraz częstszym zjawiskiem jest studiowanie teologii przez świeckich. Wzrasta też liczba absolwentów uczelni katolickich, podejmujących stałą pracę w Kościele. Tysiące katechetek i katechetów świeckich z wyższym wykształceniem teologiczno-pedagogicznym to dziś znacząca grupa w polskiej szkole.

W dotychczasowej literaturze polskiej brakowało integralnego i wieloaspektowego opracowania na temat posługi świeckich teologów. Tę lukę wypełnia studium ks. Józefa Mikołajca pt.: „Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce”, w którym zaprezentowano zarówno teologiczne wskazania zawarte w dokumentach Kościoła, jak i realizację tych wskazań w obecnej społeczno-religijnej rzeczywistości Kościoła w Polsce oraz konkretne postulaty dotyczące miejsca i roli świeckich teologów w przyszłości.

Szczególnym miejscem zaangażowania świeckich teologów w Kościele są instytucje diecezjalne, katolickie uczelnie, redakcje wydawnictw kościelnych, stacje telewizyjne i radiowe, rzadziej parafie, ponieważ katecheza od 1990 roku odbywa się w szkołach i w przedszkolach. Teologowie świeccy w Polsce to przede wszystkim kobiety. Stanowiły one 76,38 proc. badanej przez autora populacji. Okazało się jednak, że liczbowa przewaga respondentek nad respondentami istnieje tylko w grupie katechetów. W pozostałych grupach zawodowych dominują mężczyźni, szczególnie w katolickich mass mediach.

Autor pracy postuluje, że w posłudze pastoralnej w Polsce należy bezwzględnie poszerzyć podmiot działania duszpasterskiego. Duchowni powinni sobie uświadomić — twierdzi ks. J. Mikołajec — że świeccy teologowie nie są ich rywalami, lecz w przyszłości będą nie tylko ich pomocnikami, ale przede wszystkim partnerami powołanymi do urzeczywistniania Kościoła i ukazywania go światu jako znaku zbawienia dla wszystkich ludzi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: praca teologia zatrudnienie uniwersytet świecki teolog studia uczelnia wyższa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W