Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Bogusław Nowak SVD

Miłość i cierpienie

ISBN: 978-83-60703-17-5

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007

Nowe wieczne przymierze

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22,19-20).

Na krzyżu Jezus nie ofiarował Bogu swojego cierpienia ani też śmierci, ale swoje życie, samego siebie, jako wyraz swej doskonałej miłości. Jednocześnie przez Jezusa Bóg ofiarował każdemu człowiekowi swoją nieograniczoną miłość i objawił, że miłość ta nigdy się nie zmieni, nigdy nie wygaśnie. To spotkanie oraz wzajemne ofiarowanie się dwóch doskonałych miłości jest zawiązaniem Nowego i Wiecznego Przymierza pomiędzy Bogiem i ludzkością. Poprzez to Przymierze została zasypana bezdenna przepaść oddzielająca człowieka od Boga, która powstała w wyniku grzechu pierworodnego. To Nowe Przymierze jest prawdziwym pojednaniem między Bogiem i człowiekiem. Dzięki niemu możemy zbliżyć się do Boga i w pełni zjednoczyć się z Nim.

Przeczytaj: Hbr 10,16-18

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej (Ga 4,4-7).

Każdemu człowiekowi, który uczestniczy w tym Przymierzu, Bóg daje swojego Ducha, czyli swoją miłość i swoje życie. W ten sposób czyni go swoim dzieckiem. Konsekwentnie, człowiek ten staje się obywatelem Królestwa Bożego, członkiem Bożej Rodziny.

Dzięki zawartemu na krzyżu Nowemu Przymierzu każdemu człowiekowi zostało umożliwione uczestnictwo w wewnętrznym życiu Boga, a przez to całkowite i trwałe uzdrowienie.

Przeczytaj: Ef 2,19-22

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie śmierć doskonałość miłość krzyż rozważanie łaska przymierze tajemnica uzdrowienie ukrzyżowanie cierpnienie

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W