Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Bogusław Nowak SVD

Miłość i cierpienie

ISBN: 978-83-60703-17-5

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007
Spis treści
WSTĘP 5
Miłość w życiu człowieka 7
Doświadczenie miłości 7
Problem miłości 8
Pseudomiłość 11
Nadzieja 13
Czy można kochać do końca? 15
Misja Jezusa 15
Miłość mocniejsza od cierpienia 17
Cierpienie w Ogrodzie Oliwnym 17
Niesprawiedliwy sąd 20
Ukrzyżowana miłość 23
Zmartwychwstanie - objawienie mocy oraz wierności Boga 25
Modlitwa 27
Dlaczego Jezus potrafi ł kochać do końca? 28
Rozwój Jezusa 28
Doświadczenie, które przemieniło życie Jezusa 31
Królestwo Boże - wielka wizja Jezusa 34
Modlitwa 35
Dlaczego tak wielu ludzi nie kocha do końca? 36
Zdolność człowieka do miłości 36
Bóg źródłem miłości 37
Wiara, która zamyka na Boga 39
Zaślepienie człowieka 41
Modlitwa 42
Objawienie Bożej miłości 43
Jezus obrazem Boga43
Boże otwarcie na cierpienie 45
Ogród Oliwny - cierpienie wiernego Boga 48
Bóg przed sądem człowieka 49
Reakcja Boga na sąd Hioba 49
Miłość Boga świadectwem jego niewinności 51
Umęczona miłość Boga 52
Przyczyna objawienia Bożego cierpienia 54
Wezwanie do pojednania 57
Zmartwychwstanie - Bóg mocniejszy od zła i śmierci58
Modlitwa 60
Uzdrowienie człowieka 62
Największy dar 62
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata 63
Nowe wieczne przymierze 64
Płynące z Krzyża uzdrowienie 66
Poznanie Jezusa 67
Modlitwa 68
Droga Piotra do pełni miłości 70
Spotkanie z Jezusem 70
Wzrost wiary 71
Wyznanie miłości i upadek Piotra 73
Przemiana Piotra 74
Modlitwa 77
ZAKOŃCZENIE - miłość ponad wszystko 79

WSTĘP

Wielu ludzi uważa miłość za najważniejszą sprawę w życiu człowieka. Są także tacy, którzy wcale o miłości nie myślą. Jednakże obserwując życie różnych ludzi, można bardzo łatwo zauważyć, że - bardziej lub mniej świadomie - każdy człowiek pragnie miłości i ciągle jej poszukuje.

Niestety, sytuacja stworzonego przez człowieka świata ukazuje nam bardzo jasno tę prawdę, że bardzo niewielu ludzi odnajduje miłość, a jeszcze mniej nią żyje. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie możemy odnaleźć miłość? Co możemy zrobić, aby zachować wierność wobec napotkanej miłości, aby wytrwać w niej do końca i osiągnąć szczyt jej doskonałości? Wierzę, że Jezus Chrystus jest człowiekiem, który doskonale żył taką miłością, jakiej każdy z nas pragnie w głębi swego serca. Co więcej - Jezus ukazał nam drogę ku miłości i jest w stanie obdarzyć nas siłą potrzebną do życia tą miłością. Najprawdopodobniej niejednemu z nas wyda się to bardzo dziwne, ale w celu poznania tej drogi i przyjęcia tej siły musimy spojrzeć na ukrzyżowanego Jezusa. Krzyż Jezusa ciągle pozostaje zgorszeniem dla jednych, a głupstwem dla innych. Jednak dla tych, którzy poznają jego tajemnicę, staje się on źródłem prawdziwej mądrości i mocy, która pozwala im żyć w miłości.

Zanim jednak przyjrzymy się objawieniu, które dokonało się w Jezusie, pragnę nakreślić sytuację, w jakiej żyje wielu pragnących miłości ludzi. Jestem przekonany, że w tym kontekście przedstawione rozważania będą bardziej zrozumiałe, a co ważniejsze, będzie je można łatwiej połączyć ze swoim własnym doświadczeniem życiowym.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie śmierć doskonałość miłość krzyż rozważanie łaska tajemnica ukrzyżowanie cierpnienie

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W