Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


George A. Maloney SJ

PODRÓŻ W ŚWIAT KONTEMPLACJI

ISBN: 978-83-7318-832-7

wyd.: WAM 2007
Spis treści
Wprowadzenie 5
Czy jesteś powołany do życia kontemplacyjnego? 9
Jak utworzyć i prowadzić kontemplacyjną
Trudności w kontemplacji 39
Dyscyplina jako środek pomocny w modlitwie 53
Doświadczenia duchowe w modlitwie 84
Poszukiwanie kierownictwa duchowego - „przyjaznej duszy” 100
Modlitwa jest pełną miłości obecnością 116
Oddać się Bogu właśnie teraz 128
Kontemplacja jako dążenie całą swoją istotą

WPROWADZENIE

Bóg jest miłością (1 J 4, 8)*.

Boża miłość jest absolutnym oddaniem, jest ofiarowaniem samego Siebie, które nie zna granic wyrzeczeń w dzieleniu swego życia ze swoimi ludzkimi stworzeniami.

Jeżeli Bóg, w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, stale „kieruje się” na nas w swoim dawaniu samego Siebie, to czyż nie jesteśmy powołani, by doświadczać Bożej miłości do nas, uosobionej, jedynej w Trójcy? Ta miłość rozkwita wszędzie wokół nas w milionach stworzeń, które wołają na głos o Jego miłującej obecności.

Dobra Nowina, którą Jezus Chrystus przyszedł nam ogłosić i urzeczywistnić przez swojego Ducha, powiada, że Trójca Święta naprawdę żyje w nas przez dar Chrztu świętego. Jeżeli taka nieskończona, doskonała miłość przepełnia nasze serca przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5), to czemu Ty i ja nie doświadczamy tej miłości na co dzień, w każdej godzinie, w tej właśnie chwili?

Po Soborze Watykańskim II zauważyłem potężne oddziaływanie Ducha Świętego w sercach wielu chrześcijan, w szczególności ludzi świeckich w Kościele katolickim. Osoby takie gorąco pragną modlić się w sposób kontemplacyjny, angażujący doświadczenie wewnętrzne, bardziej aniżeli za pomocą ustnych i medytacyjnych form modlitwy, jakich tradycyjnie ich nauczono. Wielu jednak skarży się na brak przewodników duchowych i nauczycieli, którzy podaliby im właściwe wskazówki dotyczące modlitwy kontemplacyjnej. Wielu obawia się odejść od pewniejszych form modlitwy i oddać się takiej modlitwie, która łatwo mogłaby sprowadzić ich na błędną drogę. A mimo to czują z niezachwianą pewnością, że Bóg wzywa ich do bardziej bezpośredniego spotkania z Sobą, dokonującego się przez wyciszenie myśli i skupienie się w sobie samym jako centrum swojej modlitwy.

W odpowiedzi na takie właśnie prośby o nauczanie modlitwy kontemplacyjnej w kwietniu 1982 roku zacząłem wydawać pod patronatem naszego Ośrodka Kontemplacyjnego w Kalifornii comiesięczny biuletyn zatytułowany „Inscape”. Przez dziesięć miesięcy, raz w miesiącu, przygotowuję naukę na temat jakiegoś zagadnienia z zakresu modlitwy kontemplacyjnej i życia wewnętrznego, przeznaczoną nie dla początkujących w modlitwie, lecz dla tych, którzy prowadzą od kilku lat zdyscyplinowane życie modlitewne. W naukach tych staram się łączyć z sobą nasze katolickie dziedzictwo zawarte w Piśmie Św., nauczaniu Kościoła oraz w pismach mistrzów duchowych, zarówno z chrześcijańskiego Wschodu jak i Zachodu.

Reakcja, jaką wywołały te nauki w całym naszym kraju, była bardzo zachęcająca. Jestem zatem wdzięczny Wydawnictwu Living Flame Press z Locust VaUey w stanie Nowy Jork za wydanie tych pierwszych dziesięciu nauk w formie książkowej.

Przedstawiam je Czytelnikowi w modlitewnej nadziei, że pomogą mu nie tylko spotkać Boga, Ogień Pochłaniający (zob. Hbr 12, 29), ale także utworzyć kontemplacyjną grupę modlitewną. Zachęcam do przestudiowania tych oraz innych znakomitych nauk na temat modlitwy kontemplacyjnej, wydanych przez innych autorów. Dzielcie się wzajemnie między sobą kierownictwem Ducha, jakie otrzymacie co do tych nauk, i módlcie się razem z innymi w swoim środowisku kontemplacyjnym, odkrywając Boga miłości i doświadczając Jego obecności w miłującej się wspólnocie.

George A. Maloney

* Wszystkie cytaty z Pisma Św. pochodzą z wydania tynieckiego Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1984, PaUotinum, wyd. IV (przyp. tłum.).

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa kontemplacja życie duchowe pisma duchowe
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W