Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


7 MEDYTACJI O WYJĄTKOWYCH KOBIETACH

Giuseppe Pollano

ISBN: 978-83-7505-416-3

wyd.: WAM 2010
Spis treści
Przedmowa 5
Kobieta w sercu wydarzenia zbawienia 9
Maryja z Nazaretu 26
Kobieta realizuje się przez szczery dar z siebie 30
Matka Teresa z Kalkuty 43
Imię kobiety w dwóch figurach żeńskich: Ewie i Maryi 49
Teresa z Avila 64
Szczególna wrażliwość kobiety na Jezusa i Jego tajemnicę 69
Katarzyna ze Sieny 83
Pełne zrozumienie macierzyństwa kobiety 89
Joanna Franciszka de Chantal 103
Dar Oblubienicy 111
Rita z Cascii 125
Siła moralna i duchowa kobiety 129
Edyta Stein 140

Przedmowa

Nasza grupa Córek Najświętszej Maryi Królowej Matek w swoim statucie zobowiązała się do świętości i misji, dlatego oprócz comiesięcznych spotkań eucharystycznych każdego roku mamy w programie siedem spotkań formacyjnych, opartych na dokumentach Kościoła, w których serce kobiety czuje się szczególnie wezwane do pogłębienia i przeżywania w pełni życia i misji tajemnicy swej kobiecości, tak jak Bóg ją stworzył, i jak Jezus jej objawił, umiłowawszy ją.

W 2004 roku wybrałyśmy jako tekst przewodni list apostolski o godności i powołaniu kobiety Mulieris dignitatem, który Jan Paweł II podarował Kościołowi, a zwłaszcza kobietom, z okazji roku maryjnego 1988. Zadanie wydobycia z tekstu siedmiu szczególnie aktualnych tematów dotyczących kobiety powierzyłyśmy ks. Giuseppe Pollano, który od roku założenia naszej grupy (1993) zajmuje się jej formacją duchową. Prezentowany tutaj tekst nie został przepracowany przez autora, ale w naszym przekonaniu wystarczająco wiernie oddaje jego refl eksje. Podczas każdego spotkania jedna z nas przygotowywała krótką prezentację jakiejś kobiety, której udało się w pełni zrealizować prawdy omawiane w danej medytacji. Tekst tych prezentacji jest dołączony na końcu każdego rozdziału w odmiennej szacie graficznej. Nie mogłyśmy zatrzymać dla siebie tych konkretnych horyzontów pełni życia i misji ukazanych podczas naszych siedmiu spotkań, zwłaszcza gdy znalazłyśmy w Karolu od Dzieciątka Jezus, założycielu Rodziny Th érese, zachętę i wsparcie, aby zebrać i uporządkować cały materiał, a następnie przekazać go wydawcy.

Wszystkim kobietom, które będą chciały głębiej i lepiej zrozumieć siebie w Bogu, ofiarujemy w duchu kościelnej wspólnoty dóbr ten duchowy skarb płynący z doświadczenia, ponieważ omawiane tu sprawy nie są tylko pięknymi rozważaniami, ale podają także ważne myśli, zachęty i pouczenia, aby urzeczywistniać i dowartościować w życiu to, co mamy w sobie najlepszego, tak jak Bóg to zamyślił i chciał, i jak wiele kobiet już to zrealizowało, naśladując Maryję z Nazaretu.

Jest to zatem wielkie wezwanie, abyśmy również my spróbowały, opierając się na przekonaniu, że jeśli Duch Święty wzbudza w nas takie pragnienie, to da nam także wszystko, co potrzeba, aby móc je zrealizować. Nosimy w sobie ogromne pragnienie, które nie jest marzeniem, ale przyszłą pewnością.

Nie możemy ulec przekonaniu, że Maryja z Nazaretu, która przeżywała w pełni dwa wymiary powołania kobiety i dlatego była kobietą całkowicie zrealizowaną zgodnie z zamysłami Boga, łatwo poddałaby się wskutek tego, iż tak wiele kobiet nosi dziś w sobie żałosny obraz siebie. Ona wzbudzi w wielu z nas to pragnienie świętości, które dziś — jak się wydaje — całkowicie zanikło jako pierwszorzędny cel życia. Uważamy, że Maryja przygotowuje „swoje kobiety”, którym Bóg chce powierzyć nową ludzkość.

Jan Paweł II w liście Novo millennio ineunte (IV, 54) napisał: „Nowe stulecie i nowe tysiąclecie rozpoczynają się w świetle Chrystusa. Nie wszyscy jednak widzą to światło. Naszym zadaniem, porywającym i trudnym, jest być Jego «odblaskiem»”. Czy my również chcemy być wśród tych, którzy biorą na siebie to porywające i trudne zadanie? Poniższe siedem rozważań daje nam wiele ważnych motywów i zarazem pomaga nam tego dokonać. Owocnej pracy!

Córki Najświętszej Maryi Królowej Matek
Turyn, 25 marca 2008

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja kobieta godność kobiecość powołanie geniusz kobiecości
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W