Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Pod redakcją
Józefa Augustyna SJ

PO TRZECIM TYGODNIU
ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH

ISBN: 978-83-7505-762-1
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Wstęp
Stanisław Biel SJ
KONTEMPLACJE TAJEMNIC MĘKI I ŚMIERCI JEZUSA
Męka i krzyż Jezusa w Ćwiczeniach duchownych
Treści kontemplacji trzeciego tygodnia
Trudności towarzyszące kontemplacjom trzeciego tygodnia
Kształt modlitwy


WSTĘP

Oto kolejny, czwarty tom minikolekcji rekolekcyjnej Co zabrać ze sobą? pt. Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, przygotowany przez Wydawnictwo WAM dla osób odprawiających rekolekcje ignacjańskie.

1. Publikacja ma stanowić pomoc dla rekolektantów, którzy odprawiwszy ignacjański trzeci tydzień, pragną w codzienności życia towarzyszyć Jezusowi w Jego męce i śmierci i z coraz większą odwagą przyjmować wszystkie cierpienia i krzyże, jakie On w swej niepojętej tajemnicy dopuszcza na człowieka. Wszystkie kontemplacje Jezusowej Pasji w Ćwiczeniach duchownych z jednej strony pozwalają rozumieć powagę i dramat nas, ludzi uwikłanych w grzech i dotkniętych przez cierpienie, z drugiej zaś objawiają nieogarnioną miłość Boga Człowieka, który za nas wydał się na śmierć, abyśmy dzięki Niemu mieli życie.

Cel i sens kontemplacji trzeciego tygodnia najpełniej ukazują dwie prośby, które św. Ignacy Loyola poleca nam zanosić przed każdą kontemplacją. Pierwsza: „Prosić o boleść, współczucie i zawstydzenie, że z powodu mych grzechów Pan idzie na Mękę” oraz druga: „Prosić o boleść wespół z Chrystusem pełnym boleści, o udrękę serca z Chrystusem udręczonym, o łzy i mękę wewnętrzną z powodu tak wielkiej męki, którą Chrystus wycierpiał z miłości za mnie”*.

Kontemplacje męki Chrystusa mają też w nas wzbudzić dogłębne pragnienie zjednoczenia się z Jezusem w Jego cierpieniu i naśladowania Go w tym, co najtrudniejsze dla każdego człowieka: w dźwiganiu codziennego cierpienia oraz „w znoszeniu wszelkich krzywd i wszelkiej zniewagi, i wszelkiego ubóstwa, jeśli tylko najświętszy Majestat zechce mię wybrać i przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia” (Ćd 98).

2. Niniejsza publikacja zawiera cztery rozdziały. Pierwsze dwa — Męka i krzyż Jezusa oraz Człowiek wobec cierpienia — podejmują refleksję nad sensem Jezusowej męki i Jego krzyża oraz nad wezwaniem do ewangelicznego radykalizmu naśladowania Jezusa w Jego cierpieniu i poniżeniu. Rozdział trzeci: Wewnętrzne zmagania oraz czwarty: Wiara w codzienności życia kontynuują rozważania podjęte w poprzednich tomach Co zabrać ze sobą? na temat sposobów, zasad i metod praktykowania życia duchowego w codzienności życia. W tych dwu rozdziałach wiele miejsca poświęcono wewnętrznym zmaganiom z pokusami i grzechem, pokonywaniu kryzysów oraz przezwyciężaniu smutku.

3. Podobnie jak w poprzednich tomach Co zabrać ze sobą? publikujemy teksty zarówno polskich autorów, udzielających Ćwiczeń duchownych w domach rekolekcyjnych, jak też cenionych autorów zagranicznych, głównie naszych jezuickich współbraci. I choć książka, jak podpowiada tytuł Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, przeznaczona jest dla rekolektanów, z pożytkiem mogą ją czytać także osoby zainteresowane duchowością chrześcijańską. Dla tych zaś, którzy z różnych powodów nie zdążyli jeszcze ukończyć rekolekcji ignacjańskich, rozpoczętych być może przed laty, lektura prezentowanych rozważań może stanowić zachętę do kontynuowania drogi ignacjańskich Ćwiczeń.

Sześciotomowa minikolekcja Co zabrać ze sobą? została przygotowana w ramach redakcji kwartalnika „Życie Duchowe”. Redaktorem serii jest redaktor naczelny kwartalnika Józef Augustyn SJ, autor publikacji rekolekcyjnych, od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku zaangażowany w animację rekolekcji ignacjańskich w Polsce.

Wydawnictwo WAM Wstęp

* Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne [dalej: Ćd], Kraków 2002, 193, 203.

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rekolekcje cierpienie Jezuici ćwiczenia duchowne naśladowanie duchowość ignacjańska duchowość chrześcijańska kontemplacja Pasji Jezusa rekolektanci
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W