reklama

Oświadczenie korygujące - 22.10.2007

Oświadczenie zmieniające i korygujące wcześniejsze Oświadczenie ośrodków informacji o sektach w sprawie działalności p. Ryszarda Nowaka (22.10.2007)

W związku z pojawiającymi się materiałami prasowymi dotyczącymi osoby pana Ryszarda Nowaka – przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami, sugerującymi, że jest On jakoby osobą reprezentującą pozostałe ośrodki zajmujące się profilaktyką i terapią ofiar sekt, pragniemy oświadczyć, co następuje:

1. Pan Ryszard Nowak nie reprezentował i nie reprezentuje pozostałych ośrodków zajmujących się problematyką sekt na terenie kraju. Zwracamy na to uwagę, gdyż pozostałe ośrodki i osoby tam pracujące są identyfikowane z Jego osobą i oceniane poprzez pryzmat Jego osoby i działalności.

2. Oświadczamy, że niektóre treści zawarte w naszym Oświadczeniu z dnia 22 VIII 2006 r. zostały błędnie zinterpretowane na skutek nieporozumień i niedomówień wynikających z przekłamań prasy, braku autoryzacji wypowiedzi i artykułów na temat osoby Ryszarda Nowaka i Jego działalności przez samego Ryszarda Nowaka – co zostało ostatecznie wyjaśnione na wspólnym spotkaniu przedstawicieli sygnatariuszy Oświadczenia z Panem Ryszardem Nowakiem, w dniu 29 IX 2007 r.

3. Wyrażamy ubolewanie, że nasze dobre intencje zostały wykorzystane do wyrządzenia niezamierzonych przez nas krzywd Panu Ryszardowi Nowakowi, co nie było intencją sygnatariuszy Oświadczenia.

4. Pan Ryszard Nowak zgadza się z treścią niniejszego Oświadczenia i akceptuje je w takiej formie i treści.

Podpisy:

- mgr Dariusz Pietrek - Koordynator Śląskiego Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych działającego w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" w Katowicach (501487344)
- Ks. dr Andrzej Wołpiuk - koordynator Punktu Informacji o Destrukcyjnych Ruchach Religijnych w Bielsku-Białej i konsultant w sprawie sekt i nowych ruchów religijnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej
- mgr Paweł Królak - koordynator Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji w Lublinie
- mgr Grzegorz Fels - Redaktor Naczelny Kwartalnika "Sekty i Fakty"
- mgr Dariusz Fras – Koordynator Stowarzyszenia „Effatha”, Punkt Informacji o Sektach Zielona Góra
- Piotr Andryszczak - Punkt Informacji o Sektach Gliwice
- Andrzej Wronka - Stowarzyszenie "EFFATHA"
- mgr Monika Wojtkowiak-Punkt Konsultacyjny ds. Sekt i NRR Kielce
a także pan Ryszard Nowak – przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami.

Zobacz poprzednie Oświadczenie

opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao