Skazani na modem

Mimo upływu czasu dostęp szerokopasmowy wciąż jest luksusem.Ciekawostki | Dvd,Mp3 | Ebiznes | Gry komputerowe | Internet | Kościół i Internet | Oprogramowanie | Sprzęt |


Skazani na modem

Mariusz Michalik

W 1996 roku Telekomunikacja Polska zaoferowała klientom numer dostępowy 0202122. Od tego momentu, aby wejść do Sieci, wystarczy mieć komputer, modem i czynną linię telefoniczną. Mimo upływu czasu dostęp szerokopasmowy wciąż jest luksusem.

Na całym świecie technologia dial-up odchodzi powoli do historii. Poważne jej ograniczenia zmuszają internautów i dostawców do poszukiwania coraz szybszego i bardziej niezawodnego dostępu. Mimo ogromnego rozwoju w tej dziedzinie w ostatnich latach, w Polsce ciągle większość korzysta z modemu. Główny powód to... brak alternatywy. Ze stałego łącza, Internetu w kablówce czy z satelity mogą korzystać wybrańcy - właściciele grubych portfeli lub mieszkańcy określonych rejonów.

Jednak nawet osoby skazane na modem nie muszą korzystać z numeru dostępowego naszego narodowego operatora. Na rynku komutowanego dostępu w Polsce dzieje się całkiem sporo i mimo że technologia powoli odchodzi do lamusa, ma jeszcze spore rezerwy.

Łącząc się z Internetem za pomocą analogowego modemu, najczęściej korzystamy ze standardu V.90. Jest obsługiwany przez większość rodzimych dostawców i umożliwia transfer 56 Kb/s z sieci (upstream) i 33 Kb/s do sieci (downstream). Nowszy standard V.92, oferujący większą przepustowość do sieci (48 Kb/s), jest w Polsce rzadkością. Jak łatwo wyliczyć, połączenie 56 Kb/s powinno umożliwić pobieranie danych z prędkością 7 KB/s (bajt B = 8 bitów b). Dlaczego zatem średni transfer rzadko kiedy przekracza 5 KB/s?

Większość central telefonicznych w naszym kraju to urządzenia starego typu, zaprojektowane przede wszystkim do prowadzenia rozmów. Nawet jeżeli skorzystamy z usług dostawcy mającego nowoczesną sieć szkieletową i doskonałe łącza ze światem, "ostatnią milę" (czyli odcinek pomiędzy lokalną centralą a gniazdkiem) dostarczać będzie nasz operator telekomunikacyjny, najczęściej TP S.A. Średnia prędkość transferu danych, rzędu 40-50 Kb/s, to często wszystko, na co pozwala linia łącząca użytkownika z centralą. Oznacza to, że nawet jeżeli zdecydujemy się skorzystać z usług niezależnego dostawcy, możemy nie odczuć polepszenia transferu.

Niemal wszyscy operatorzy, starając się sprostać wymaganiom rynku, oferują usługę dial-up także przez modemy cyfrowe. W takim wypadku prędkość transmisji danych wzrasta dwukrotnie (w stosunku do połączenia analogowego), ale trzeba się liczyć z dużymi kosztami instalacji sprzętu oraz niekiedy droższym abonamentem. ISDN, mimo ogromnych możliwości, wciąż pozostaje na naszym rynku technologią niewykorzystaną i niedocenianą.

Duży tort do podziału

Szacuje się, że połączenia "wdzwaniane" dają w Polsce około 500 milionów złotych rocznie. Nic dziwnego, że Telekomunikacja Polska się ułatwia wejścia na ten rynek niezależnym operatorom. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w czerwcu ubiegłego roku postępowanie antymonopolowe przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. Zdaniem UOKiK, TP S.A. nie rozliczała się sprawiedliwie z operatorami internetowymi, którzy oferują własne usługi dial-up.

Wszystko wskazuje na to, że lody powoli puszczają. Optymizmem napawają dwa wydarzenia w ostatnich miesiącach: uruchomienie niezależnego ogólnopolskiego numeru dostępowego OnetKonekt (0209580) - wspólnej inicjatywy Energisu i portalu Onet.pl - oraz wprowadzenie przez Telekomunikację Polską zryczałtowanych opłat za połączenia z Internetem.

0202122 czy nie?

Skazanym na modem proponujemy zapoznanie się z pełną ofertą rodzimego rynku połączeń dial-up. Być może, inny dostawca zaoferuje lepszą jakość połączenia lub skusi interesującymi dodatkami, takimi jak konto poczty elektronicznej czy WWW? Czasem warto wziąć pod uwagę ofertę nieco droższą, ale zapewniającą profesjonalną pomoc techniczną.

W wielu rejonach lokalni dostawcy oferują dostęp dial-up na podobnych warunkach, jak TP S.A. Niejednokrotnie kuszą niższymi cenami lub dodatkowymi usługami. Zanim połączymy się z nieznanym bliżej "darmowym" numerem dostępowym 020XXXX, należy sprawdzić, czy udostępniający go operator świadczy usługi w naszej strefie numeracyjnej. Może się bowiem okazać, że za połączenie zapłacimy stawkę zamiejscową.

TP S.A.

Numer 0202122 jest znany wszystkim łączącym się z Internetem za pomocą modemu. Umożliwia połączenie z prędkością 56 Kb/s użytkownikom modemów analogowych pracujących w standardzie V.90. Użytkownicy modemów ISDN muszą wykręcić numer 0202422. Podstawową zaletą korzystania z tych numerów jest prostota (nie trzeba podpisywać żadnych umów) i dostępność w całym kraju oraz jednolite stawki. Niestety, poza wymienionymi udogodnieniami nie otrzymamy zbyt wiele - brak pomocy technicznej, poczty czy aplikacji pomagającej skonfigurować połączenie.

Znacznie ciekawiej przedstawia się nowa oferta, tzw. pakiety internetowe TP dostępne w trzech wersjach: 15-, 30- i 45-godzinnej (numer 0202130). Zakupiony czas można efektywniej wykorzystać dzięki temu, że długość każdej sesji rozliczana jest co do sekundy (a nie impulsami).

Kolejne składniki pakietów to: aplikacja dostępowa na płycie CD, ułatwiająca rejestrację i późniejsze korzystanie z usługi, oraz skrzynka poczty elektronicznej, o pojemności 10 MB, w domenie @xl.wp.pl. Trzeba przyznać, że ani wielkość skrzynki, ani domena nie są imponujące i porównywalne konto znajdziemy niemal w każdym portalu internetowym. Dużo ciekawszy jest dodawany od stycznia br. certyfikat Centrum Certyfikacji SIGNET. Zabezpiecza korespondencję elektroniczną - pozwala na podpisywanie wiadomości i szyfrowanie ich tak, że odczytać je może tylko adresat. Cennym elementem pakietów jest całodobowa pomoc konsultantów Cont@ct Center pod numerem telefonu 0801321123. Skorzysta z niej każdy, kto wykupił dowolny pakiet i zarejestrował się w systemie (do połączenia z konsultantem niezbędny jest ID i PIN).

Wadą pakietów internetowych jest brak billingu IP. Wykupiona usługa przypisana jest do określonej linii telefonicznej, a nie do loginu i hasła - nie można korzystać z pakietu za pomocą innej linii niż podana w umowie. Użytkownicy pakietów nie mogą też sprawdzić, ile czasu już wykorzystali. Informacji takiej nie znajdą na stronach internetowych, czasu nie zlicza również oprogramowanie dostępowe, które przechowuje historię jedynie ostatnich 30 połączeń. Pozostaje korzystanie z oddzielnych liczników. Kolejnym ograniczeniem jest brak możliwości łączenia pakietów (np. jeżeli ktoś zamierza wykorzystać 90 godzin, nie może wykupić dwóch pakietów 45-godzinnych).

Do dziewiątego marca trwa promocja pakietów. W zamian za zobowiązanie do korzystania z oferty przez rok, klient otrzyma jedną, trzy lub sześć (w zależności od pakietu) bezpłatnych godzin miesięcznie.

OnetKonekt

Dostęp do Internetu przez numer 0209580 jest wspólną inicjatywą portalu Onet.pl i firmy Energis Polska. Opiera się na infrastrukturze telekomunikacyjnej Energisu (sieć szkieletowa, modemy oraz łącza z zagranicą) oraz częściowo TP S.A. (dostęp do usługi). Zasady korzystania z numeru są identyczne jak w wypadku 0202122. Wystarczy we właściwościach połączenia dial-up ustawić numer 0209580 i już można surfować z OnetKonektem.

OnetKonekt działa we wszystkich strefach numeracyjnych w kraju, co jest jego głównym atutem. Ponadto osoby korzystające z tego numeru mogą pobrać ze strony Konektora oprogramowanie ułatwiające zestawienie połączenia.

Do korzystania z oferty mają przekonać także lepsze parametry konta pocztowego na serwerze Onetu oraz rozszerzone możliwości konta WWW w domenie republika.pl. Dodatkową atrakcją jest preferencyjny dostęp do serwisu TVN24 (choć oglądanie RealVideo "na modemie" wymaga sporej cierpliwości) oraz bezpłatny dostęp do końca czerwca do serwisu OnetZagraj.

Mimo że propozycja Onetu i Energisu jest niewiele atrakcyjniejsza niż to, co TP S.A. oferuje od siedmiu lat, należy na nią zwrócić uwagę z kilku powodów. Przede wszystkim pojawia się na rynku pierwszy działający w całej Polsce numer dostępowy, który przełamuje monopol i wymusi podniesienie jakości usług.

Plany Onetu zakładały przejęcie w ciągu pół roku 10-15 procent rynku połączeń modemowych w Polsce i założenia te mogą zostać osiągnięte. Już w pierwszych tygodniach działania notowano ruch rzędu 500 tysięcy minut dziennie, a do końca ubiegłego roku z połączenia skorzystało 120 tys. użytkowników.

Bliźniaczo podobny do Onetu jest Nowy Numer Tenbitu (0209576) - przedsięwzięcie portalu rozrywkowego Tenbit.pl i Energisu. Ponieważ w obu wypadkach korzystamy z tej samej infrastruktury, jakość połączeń powinna być taka sama. Onet wsparł jednak swój numer dużą akcją promocyjną i dzięki temu korzysta z niego wielokrotnie więcej osób. Dla użytkowników Nowego Numeru Tenbit przygotował konto pocztowe o pojemności 25 MB, miejsce na prywatną stronę WWW, a także rozbudowane opcje dziennika na stronie http://www.tenbit.pl .

Podatek od Internetu

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, od 31 października 2001 r. podatek VAT od usługi udostępniania sieci Internet wynosi 7 procent. Jednocześnie przywrócono 22-procentową stawkę VAT na usługi teleinformatyczne. Przed wyborem dostawcy usług internetowych warto się jednak upewnić, czy do wszystkich usług dolicza niższy podatek. Lista numerów zarejestrowanych jako dostępowe i obciążonych niższym podatkiem znajduje się na stronie: http://www.telekomunikacja.pl/dom/numery_dostepowe/ , ale opłata instalacyjna lub aktywacyjna często jest obciążona podatkiem 22-procentowym. Usługa udostępniania Sieci instytucji edukacyjnej i naukowej została zwolniona z podatku VAT.

Mali niezależni

Obok takich olbrzymów, jak Telekomunikacja Polska czy OnetKonekt, działają także mniejsi dostawcy, oferujący podobne usługi. Najczęściej jednak ich oferta dostępna jest tylko na określonym terenie. W strefach numeracyjnych: warszawskiej (22), bydgoskiej (52) i rzeszowskiej (17) funkcjonuje numer dostępowy 0209496. Podobnie jak w wypadku onetowego Konektu, nie jest wymagany abonament, a login i hasło są ogólnie dostępne (ppp/ppp). Kto się zdecyduje na korzystanie z numeru 0209496, może skorzystać z bezpłatnej rejestracji. Otrzyma wówczas unikatowy login i hasło umożliwiające wgląd do historii połączeń. Numer obsługuje rzeszowska firma Intertele, która świadczy także inne usługi internetowe. Ciekawym pomysłem jest, dostępny wyłącznie na terenie byłego województwa rzeszowskiego, Callback NON Stop, pozwalający na nieograniczone korzystanie z Internetu przez siedem kolejnych dni. Tygodniowy dostęp do Sieci kosztuje 40 zł. Ponieważ to serwer nawiązuje połączenie z użytkownikiem, jedyną dodatkową opłatą jest cena impulsu za odwołanie do serwera.

Pod adresem http://www.dostep.pl można się zapoznać z ofertą firmy P.S.I.-net Internet Sp. z o.o. Do niej należy ogólnopolski numer dostępowy 0209280. Niestety, nie w całej Polsce jest jednakowo taryfikowany. Mieszkańcy byłego województwa warszawskiego i bydgoskiego zapłacą stawkę lokalnego połączenia, podobnie jak za OnetKonekt, połączenie pozostałych zostanie potraktowane jak rozmowa zamiejscowa.

Na polskiej mapie dostawców usług dial-up wyróżnia się firma SM-Media S.A. ( http://www.dialup.pl ), obsługująca numer 0209230. Połączenie z nim w warszawskiej strefie numeracyjnej taryfikowane jest jak lokalne połączenie z Internetem. Może być anonimowe lub autoryzowane. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na rejestrację, dostanie unikatowy login i hasło, a system odnotuje każde autoryzowane połączenie. Z opłaty za każde 3 lub 6 minut połączenia użytkownik otrzyma z powrotem 3 grosze, jeśli ogólna kwota w ciągu sześciu miesięcy przekroczy 100 zł. Jeśli średnio rachunek telefoniczny za dostęp do Internetu wyniesie 300 zł miesięcznie, użytkownik odzyska ponad 180 zł za pół roku (lub 360 zł rocznie).

Duzi komercyjni

Trzeba przyznać, że dostawcy usług internetowych, nawet firmy z długoletnią tradycją, coraz mniejszą uwagę poświęcają dostępowi komutowanemu. Supermedia, Internet Partners itp. koncentrują się na bardziej wymagającym, potrzebującym szerokopasmowego dostępu kliencie biznesowym. Na szczęście o użytkownikach modemów nie zapomniano całkowicie.

Wspomniana wcześniej firma IP oferuje konta dostępowe dial-up. Najprostsze, Pakiet dial-up IP1, zapewnia jedno konto dostępowe (56 Kb/s/ISDN), skrzynkę pocztową o wielkości 10 MB oraz pomoc techniczną. Aby rozpocząć współpracę z IP, trzeba zapłacić 49 zł i mieszkać w jednej z dziesięciu obsługiwanych stref numeracyjnych. Abonament za najprostszy pakiet wynosi 19 zł. Opłatę za czas połączeń odprowadzamy naszemu operatorowi telefonicznemu według obowiązującej stawki. Supermedia za najprostsze konto Micro 56 każe sobie płacić kwartalnie 96 zł (300 zł za rok). Opłata instalacyjna jest tańsza niż u konkurenta - jedyne 35 zł.

Netia

Netia oferuje użytkownikom modemów kilka sposobów dotarcia do zasobów sieci. Najprostszy to nieautoryzowany dostęp za pośrednictwem numeru 0209267. Oferta jest skierowana do wszystkich abonentów Netii, mających modem analogowy lub urządzenie ISDN. W uproszczeniu usługę można porównać do udostępnionego przez TP S.A. numeru 0202122. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00 opłata naliczana jest za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia i wynosi 25 gr. W pozostałym czasie płacimy za 6 minut połączenia. Na swoich stronach internetowych Netia informuje, że numer 0209267 jest niedostępny dla abonentów innych operatorów z powodu "przedłużających się negocjacji z TP S.A.". Nic dziwnego. Koszt połączeń jest o około 20 procent niższy od analogicznej usługi narodowego operatora.

Sposób naliczania opłat użytkownikom, którzy zdecydują się na rejestrację, pozostanie taki sam. Otrzymają natomiast 2 godziny połączeń gratis, trzy konta pocztowe (po 15 MB każde) oraz miejsce na stronę internetową na serwerze. Autoryzowany dostęp odbywa się poprzez numer 0209244 i wymaga podaniu loginu oraz hasła.

Jednak nie tylko abonenci Netii mogą krzystać z jej usług. Jeżeli mieszkasz w jednej z 14 stref numeracyjnych, podanych w tabeli, możesz skorzystać z ofery callback. Wystarczy odwiedzić stronę http://www.internetia.pl/rejestracja/ i przejść kolejne etapy procedury. Po jej zakończeniu otrzymasz testowy, dwugodzinny dostęp do Sieci. Aby móc korzystać z callbacku na co dzień, trzeba podpisać i odesłać Netii stosowną umowę. Podobnie jak korzystający z autoryzowanego dostępu abonenci Netii, każdy użytkownik otrzyma do trzech kont pocztowych i unikatowe (nieanonimowe) konto dostępowe do Internetu. Podstawową zaletą tego rodzaju połączenia jest jednak tańsza jednostka taryfikacyjna (impuls kosztuje 25 gr). Za wadę można uznać konieczność wykonania połączenia lokalnego do serwera przed każdym połączeniem (sygnał, żeby oddzwonił).

Na szczególną uwagę zasługują jednak oferowane przez Netię trzy rodzaje ryczałtu internetowego: INTERNET 100 - 100 godzin dostępu do Internetu miesięcznie za 107 zł, INTERNET 50 - 50 godzin miesięcznie za 70 zł zł oraz INTERNET NOCĄ - nielimitowany czas połączeń z Internetem w godzinach 24.00-6.00 za 54 zł. Jest to oferta zarówno dla abonentów Netii, jak i innych sieci, a opłaty są o kilkadziesiąt procent tańsze od podobnych rozwiązań TP S.A. Podobnie jak u narodowego operatora, połączenie liczone jest co do sekundy.

Jak przetestować dostawcę?

Niełatwo sprawdzić, jak dana usługa sprawdza się w praktyce, ponieważ zależy to w dużej mierze od lokalnej infrastruktury. Możesz jednak sam przetestować dostawców i wybrać tego, który najlepiej spełni twoje wymagania. Oto kilka wskazówek, które pomogą dokonać wyboru.

1. Łącz się z danym numerem o różnych porach. Jeżeli linia jest zajęta zbyt często, zrezygnuj z usług tego dostawcy.

2. Sprawdź, czy twój modem bezproblemowo i szybko nawiązuje połączenie z serwerem.

3. Częste zerwania połączeń dyskwalifikują dostawcę, choć czasem ich przyczyna może leżeć po twojej stronie (patrz ramka "Najczęstsze błędy").

4. Sprawdź, czy twój modem łączy się z maksymalną dostępną szybkością. Czasami maksymalna prędkość wynegocjowana po połączeniu dla modemów 56 Kb/s może wynosić jedynie 48 Kb/s lub mniej. Wybierz tego operatora, którego połączenie będzie najszybsze.

5. Zbadaj realną prędkość swojego połączenia - jak szybko ściągasz pliki skompresowane oraz otwierasz strony WWW . Swój średni transfer do polskich i światowych zasobów Internetu sprawdzisz, odwiedzając witrynę http://www.numion.com/YourSpeed/ . Możesz także prześledzić drogę, jaką przebywają dane z dowolnego miejsca w sieci do twojego komputera, wpisując w wierszu poleceń: tracert.exe adres (np. tracert.exe www.idg.pl). Wyświetli ono wszystkie hosty, przez które muszą przejść dane, oraz czas, jaki im to zajmuje. Im mniej komputerów po drodze i krótszy czas, tym lepsze połączenie z danym serwerem. Do tego samego celu możesz także użyć programu VisualRoute 7.0a ( http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=400 ).

Błędy połączeń

Jeśli podczas łączenia z Internetem zamiast danych z Sieci otrzymasz raport o błędzie, zanim skontaktujesz się z dostawcą lub zrezygnujesz z jego usług, sprawdź, na czym polega błąd. Poniżej publikujemy listę tych, które pojawiają się najczęściej.

630 - modem został rozłączony na skutek awarii sprzętu. Oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone lub źle zainstalowane (złe sterowniki, techniczna usterka lub niesprawny port na płycie głównej). Aby zlokalizować błąd, należy przeprowadzić diagnostykę modemu (Panel sterownia | Modemy | Diagnostyka | Dodatkowe informacje).
631 - modem został rozłączony przez użytkownika. Ewentualne powody to: uszkodzony kabel, złe skonfigurowanie przez użytkownika, jakiś program przerywa komunikację z urządzeniem.
638 - czas oczekiwania na realizację żądania został przekroczony. Komunikat spowodowany najczęściej usterką centrali telefonicznej lub nieodpowiednim sposobem wybierania numeru (tonowo/impulsowo). Jeżeli numer się nie zgłasza, zalecany jest kontakt z biurem napraw.
650 - lub 651 - serwer zdalnego dostępu nie odpowiada. Usterka leży po stronie serwera i należy się skontaktować z dostawcą usług.

676 - linia telefoniczna jest zajęta. Zła konfiguracja centrali np. ISDN w domu użytkownika lub awaria na łączach. Jeżeli linia będzie zajęta także po wybraniu numeru ze stacjonarnego telefonu, zalecamy kontakt z dostawcą usługi.
680 - brak sygnału wybierania. Błędna konfiguracja urządzenia (impuls/ton) lub źle przyłączona linia.
691 - błędny login i/lub hasło. Jeżeli jesteś pewny, że poprawnie podałeś dane (zwracając uwagę na wielkość liter), może to znaczyć, że awarii uległ serwer autoryzacji - należy się skontaktować z dostawcą usługi.
715 - linia telefoniczna jest złej jakości. Pojawiło się za dużo błędów. Należy się skontaktować z operatorem telekomunikacyjnym i poprosić o sprawdzenie linii telefonicznej pod względem transmisji danych teleinformatycznych.

Copyright by PC World KOMPUTER

opr. JU/PO

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama