Teksty Mszy św. na Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania

Wprowadzenia i modlitwa powszechna

Teksty liturgiczne na Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele

Wstęp Mszy św.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu gromadzimy się na Eucharystii, by w dniu modlitwy wynagradzającej w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin, wołać i prosić: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się za osoby dotknięte jakąkolwiek przemocą przez duchownych i innych ludzi Kościoła. Duchowym wsparciem otoczmy wszystkich pokrzywdzonych; zgromadzeni na modlitwie przepraszajmy za grzechy przemocy, które wydarzyły się we wspólnotach parafialnych, w rodzinach, w szkołach i innych środowiskach. Prośmy o łaskę nawrócenia i ducha pokuty dla wszystkich sprawców nadużyć, którzy swoim karygodnym postępowaniem, a nawet przestępstwem, głęboko zranili cały Kościół. Dla oprawców wypraszajmy łaskę nawrócenia i przemiany serca. Zjednoczmy się we wspólnej modlitwie…

Modlitwa wiernych:

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, miłosierdziu Bożemu polecajmy intencje całego Kościoła w Polsce:

  1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby z odwagą dążyli do prawdy i w podejmowanych działaniach byli zawsze z najsłabszymi i potrzebującymi pomocy.
  2. Módlmy się za tych, którzy doświadczyli, wykorzystania seksualnego i złego traktowania we wspólnocie Kościoła, aby Pan uleczył ich zranienia i postawił na ich drodze ludzi, wrażliwych i kompetentnych, którzy pomogą zaleczyć ból i odzyskać poczucie własnej wartości.
  3. Módlmy się za tych, którzy stali się powodem zgorszenia i przyczynili się do odejścia ze wspólnoty Kościoła, aby przez uznanie swojej winy i skruchę dążyli do naprawienia zadanych ran.
  4. Módlmy się za rodziny, w których żyją osoby zranione grzechem wykorzystania seksualnego, aby zostały otoczone wsparciem, zrozumieniem i życzliwością ze strony wspólnoty Kościoła.
  5. Módlmy się za tych, którzy żyją w grzechu ciężkim, aby zrozumieli jak wielkiego zła dopuścili się wobec niewinnych i bezbronnych i podjęli drogę pokuty i zadośćuczynienia.
  6. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby przez uczestnictwo w Eucharystii i modlitwę, otwierała się na osoby skrzywdzone, które potrzebują pomocy.

Boże Ojcze, spojrzyj na swój Kościół i dotknij go swym miłosierdziem. Obmyj jego członków w sakramencie pokuty, napełnij życiem Ducha Świętego. Niech z czystym sercem prowadzi ludzkość do radości ewangelicznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Zakończenie Mszy św.

Eucharystia to szkoła miłości. Zanieśmy ten dar do naszych rodzin, aby w naszym życiu zrealizowały się słowa Jezusa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

(Oprac. Komisja Duszpasterska KEP, Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży)

opr. nc/nc

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama