Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

do odczytania w kościołach w niedzielę 14 października 2001 rokuUstanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu 2001 roku i po raz pierwszy obchodzony w dzisiejszą niedzielę Dzień Papieski ma się stać doroczną okazją do wspólnotowej refleksji nad tajemnicą misji Świętego Piotra.

Dzień Papieski będzie obchodzony co roku w niedzielę przed dniem 16 października — rocznicą wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

W tym roku Dzień ten będzie poświęcony refleksji nad pontyfikatem Jana Pawła II, określanym często jako „pontyfikat przełomów”.

Już od wielu lat radujemy się owocami, jakie dla Kościoła, dla całego świata, a w szczególny sposób dla Polski przynosi pontyfikat Jana Pawła II — wielkiego Papieża i wielkiego Polaka. Coraz pełniej też zdajemy sobie sprawę jak wielkim darem Opatrzności jest dla nas Ojciec Święty. Z entuzjazmem gromadzimy się wokół Niego, gdy przybywa z pielgrzymką do Ojczyzny, modlimy się w Jego intencjach, wznosimy Mu pomniki i nadajemy Jego imię ulicom i szkołom. W czasie spotkań głośno wołamy „zostań z nami”. Ważniejsze jednak jest, abyśmy jako Polacy pozostawali zawsze z Nim w naszej modlitwie i realizacji Jego nauczania.

Niech każdy z nas jako chrześcijanin i Polak włączy się do przeżywania Dnia Papieskiego. W tym dniu w szczególny sposób starajmy się sięgnąć do tekstów nauczania Jana Pawła II, by móc je realizować w życiu, dla dobra rodziny, Kościoła i Ojczyzny. Zachęcamy przede wszystkim do modlitwy w intencji Jana Pawła II w naszych świątyniach i domach. Złączmy z Papieżem nasze serca i ofiarujmy swoje cierpienia i krzyże.

W odpowiedzi na wezwania Papieskie skierowane do rodaków podczas Jego podróży do Ojczyzny Konferencja Episkopatu Polski powołała w 2000 roku Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jej głównym celem jest fundowanie stypendiów dla zdolnych polskich dziewcząt i chłopców, mających utrudniony dostęp do nauki z powodu niedostatku gospodarczego regionu, bądź trudnych warunków rodzinnych. W minionym roku szkolnym ze stypendiów Fundacji skorzystało 500 gimnazjalistów.

W całej Polsce, w Dniu Papieskim 14 października br. zostanie przeprowadzona, m.in. przez harcerzy i Akcję Katolicką, zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na stypendia dla młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych. Niech nasza nawet najskromniejsza ofiara, często z własnego niedostatku, przyczyni się do powstania „żywego pomnika” pontyfikatu Jana Pawła II, któremu los młodych Polaków jest szczególnie drogi.

W dniu dzisiejszym po każdej Mszy św. zaniesiemy do Boga szczególnie gorącą modlitwę w intencji następcy Świętego Piotra Jana Pawła II, prosząc o siły fizyczne i duchowe dla Niego i razem z Nim modląc się o pokój w świecie.

Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2001 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wierność nauczanie miłosierdzie papież św. Piotr Dzień Papieski Dzielmy się miłością
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W