Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


 

Stanowisko Kościołów w związku z inicjatywą Klubu Parlamentarnego SDPL

Warszawa, dnia 23 listopada 2004 r.Klub Parlamentarny

Socjaldemokracji Polskiej

na ręce

Pana Marka Borowskiego

Przewodniczącego SDPL

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 WARSZAWA

W związku z inicjatywą Klubu Parlamentarnego Socjaldemokracji Polskiej dotyczącą zmian obowiązujących dotychczas przepisów regulujących kwestię odliczeń podatkowych darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne, przedkładamy nasze stanowisko w tej sprawie.

Proponowana inicjatywa zwraca uwagę na potrzebę respektowania konstytucyjnej zasady równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych, wyrażonej w art. 25 Konstytucji RP. Jednak nie możemy się zgodzić na takie rozumienie ww. zasady, które prowadzi do pozbawienia Kościołów i innych związków wyznaniowych ich praw nabytych. Wyrazem właściwego rozumienia i respektowania zasady równouprawnienia byłoby nie tyle pozbawianie Kościołów przysługujących im praw, ile zrównanie ich w tych prawach.

Jednocześnie przypominamy, że w wyroku z 2 kwietnia 2003 r. (Syg. akt K13/02) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że z art. 25 Konstytucji RP wynika dla organów władzy publicznej obowiązek poszukiwania w sferze stosunków z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi rozwiązań normatywnych, które znajdują akceptację ich adresatów.

Mając to na względzie, z całą stanowczością stwierdzamy, że przedłożony przez Państwa projekt ustawy nie znajduje naszej akceptacji.

Z wyrazami szacunku

 

Metropolita SawaBp Wiktor Wysoczański
POLSKI AUTOKEFALICZNYKOŚCIÓŁ
KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNYPOLSKOKATOLICKI W RP
 
 
Bp Marek IzdebskiBp Janusz Jagucki
KOŚCIÓŁKOŚCIÓŁ
EWANGELICKO-REFORMOWANYEWANGELICKO-AUGSBURSKI
 
 
Bp Edward PuśleckiKs. Paweł Lazar
KOŚCIÓŁKOŚCIÓŁ
EWANGELICKO-METODYSTYCZNYADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO
 
 
Bp Mieczysław CzajkoBp Piotr Libera
KOŚCIÓŁKOŚCIÓŁ
ZIELONOŚWIĄTKOWYKATOLICKI

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół podatek ustawa równouprawnienie darowizna Kościół a państwo fiskalizm SDPL odliczenie prawa nabyte
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W