Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Komunikat z 325. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu PolskiW dniach 27-28 listopada 2003 r. odbyło się w Częstochowie 325. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Uczestniczył w nim także Nuncjusz Apostolski w Polsce.

1. U progu Adwentu, który jest szczególnym czasem łaski i wezwaniem do modlitewnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, Zebranie Plenarne Episkopatu, zgodnie z tradycją, zostało poprzedzone dorocznymi rekolekcjami. Pasterze Kościoła włączają się w nurt modlitwy i duchowego wyciszenia, jakie praktykują grupy wiernych.

2. Episkopat Polski przypomina o szczególnej wartości rodziny, "zbudowanej na fundamencie sakramentu małżeństwa, jako najważniejszej wspólnoty, w której zarówno małżonkowie jak i dzieci żyją swoim powołaniem i doskonalą się w miłości" (Pastores gregis, 52). Dlatego z niepokojem księża biskupi patrzą na problemy dotyczące zagrożenia życia, godności kobiety, matki i rodziny. Uwaga pasterzy Kościoła skupiła się na zmniejszeniu urodzin o połowę w ostatnim dwudziestoleciu i zaobserwowanym po raz pierwszy w ubiegłym roku ujemnym przyroście naturalnym przy jednoczesnym ograniczeniu pomocy materialnej na rzecz rodziny i propagowanym rządowym programie proponującym szkodliwe dla kobiet rozwiązania niezgodne z katolickim nauczaniem. Wyrażając szczególny szacunek dla macierzyńskiej godności kobiety Episkopat Polski apeluje o stwarzanie takiego społecznego klimatu i warunków materialnych, które sprzyjać będą otwarciu na dar nowego życia. Duszpasterzom zaś przypomina o potrzebie należytego przygotowania młodych ludzi do małżeństwa, formowania grup wspierających duszpasterstwo rodzin oraz pomagania rodzinom będącym w trudnej sytuacji.

3. Biskupi zapoznali się z aktualnym stanem duszpasterstwa polskiej emigracji na świecie. W kontekście jednoczącej się Europy dostrzegają jeszcze bardziej potrzebę pasterskiej troski o tych, którzy z różnych powodów opuszczają Ojczyznę. Ze strony innych Kościołów kierowane są prośby o duszpasterzy Polonii i misjonarzy. Biskupi są świadomi, że wszystkie działania wspólnoty Kościoła muszą być naznaczone duchem misyjnym, aby wzbudzać i zachować w sercach wiernych gorliwość o głoszenie Ewangelii. Konkretnym przejawem zaangażowania będzie modlitwa za misje oraz wsparcie materialne okazane Kościołowi na Wschodzie podczas zbiórki w II niedzielę Adwentu.

4. W trosce o młodzież biskupi przypominają o jej istotnym miejscu w Kościele. Wobec osłabiającego się poczucia więzi części młodych ludzi ze wspólnotą parafialną Episkopat Polski zwraca uwagę, aby na nowo podjąć zadanie budowania wspólnot młodzieżowych przy parafiach. Sprzyjać temu mogą: katecheza związana z przyjmowaniem sakramentów, działalność w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-Życie, grupy modlitewne i biblijne oraz formacja animatorów i liderów nowej ewangelizacji wśród młodych, a także inicjatywy kulturalne, sportowe i zakładanie świetlic przyparafialnych.

5. Biskupi polscy z niepokojem obserwują liczne przejawy moralnego nieładu zarówno w Ojczyźnie jak i na świecie. Należą do nich przede wszystkim korupcja, uwikłanie w nieprawdę, brak troski o dobro wspólne oraz trwające konflikty zbrojne i szerzące się zjawisko terroryzmu. Dlatego powierzając Jasnogórskiej Pani sprawy Polski i innych krajów, zwłaszcza dotkniętych wojnami biskupi wzywają wszystkich do modlitwy o uspokojenie umysłów i przywrócenie ładu moralnego. Do tej modlitwy są zaproszone wszystkie Kościoły chrześcijańskie i wierni zwłaszcza od 18 do 25 stycznia w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przeżywanym pod hasłem "Mój pokój wam daję" (J 14, 27). Wobec utrzymującego się zjawiska bezrobocia 4 grudnia w liturgiczne wspomnienie św. Barbary zachęcamy do modlitwy za bezrobotnych.

6. Episkopat Polski wyraża wdzięczność wiernym za modlitwy i złożone ofiary, które zostały przeznaczone na pomoc dla Iraku. Jednocześnie przypominamy, że jak co roku trwa akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom; zachęcamy do wielkodusznego włączenia się w to dzieło organizowane przez diecezjalną Caritas.

Na czas adwentowego czuwania i radość zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego biskupi wszystkim z serca błogosławią.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zebrani na 325. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Częstochowa, 28 listopada 2003 r.

Komunikat do wykorzystania w niedzielę 7 grudnia 2003 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Adwent wspólnoty Caritas rodzina parafia bezrobocie emigracja polonia Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom nieład moralny Kościół na Wschodzie wspólnota młodzieżowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W