Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Wzywam wszystkich, by poszukiwali sprawiedliwości i pokoju

1 I 2012 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy bracia i siostry!

W liturgii tego pierwszego dnia roku rozbrzmiewa potrójne błogosławieństwo biblijne: «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem» (Lb 6, 24-26). Oblicze Boga możemy kontemplować, stało się ono widzialne, objawiło się w Jezusie: On jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Zawdzięczamy to także Maryi Pannie, którą czcimy dzisiaj największym tytułem — dzięki któremu uczestniczy Ona w sposób wyjątkowy w dziejach zbawienia: jest Matką Boga. W Jej łonie Syn Najwyższego przyjął nasze ciało, i my możemy oglądać Jego chwałę (por. J 1, 14), odczuwać Jego obecność jako Boga-z-nami.

Tak oto rozpoczynamy nowy rok 2012, kierując spojrzenie na oblicze Boga, które objawia się w Dzieciątku z Betlejem, i na Jego Matkę Maryję, która przyjęła z pokornym oddaniem Boży plan. Dzięki Jej wielkodusznemu «tak» pojawiła się na świecie prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka (por. J 1, 9), i została przed nami otwarta na nowo droga pokoju.

Drodzy bracia i siostry, jak stało się już dobrym zwyczajem, obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Pokoju, już po raz 45. W Orędziu, które skierowałem do szefów państw, przedstawicieli narodów i wszystkich ludzi dobrej woli i którego tematem jest: «Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju», pragnąłem przypomnieć kolejny raz o konieczności i pilnej potrzebie dania nowym pokoleniom odpowiedniego wychowania, formacji całościowej osoby, łącznie z wymiarem moralnym i duchowym (por. n. 3). Podkreśliłem zwłaszcza doniosłość wychowania do wartości sprawiedliwości i pokoju. Młodzi ludzie patrzą dzisiaj z pewnym niepokojem w przyszłość, wskazując te aspekty swego życia, które zasługują na uwagę, jak «pragnienie uzyskania wykształcenia, które w głębszy sposób przygotuje ich do zmierzenia się z rzeczywistością, trudności związane z założeniem rodziny i znalezieniem stałego miejsca pracy, możliwość wywierania realnego wpływu na świat polityki, kultury i gospodarki, by zbudować społeczeństwo o bardziej ludzkim i solidarnym obliczu» (n. 1). Wzywam wszystkich, by cierpliwie i wytrwale poszukiwali sprawiedliwości i pokoju, kultywowali miłość do tego, co jest sprawiedliwe i prawdziwe (por. n. 5). Pokój nigdy nie jest dobrem osiągniętym w całej pełni, ale jest celem, do którego wszyscy musimy dążyć i angażować się w działania dla jego urzeczywistnienia.

Módlmy się, aby — pomimo trudności, które niekiedy utrudniają drogę — to głębokie dążenie przekładało się na konkretne gesty pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Módlmy się także, aby przywódcy państw na nowo okazali swą gotowość i zobowiązali się do przyjęcia tego niepowstrzymanego pragnienia ludzkości i sprzyjania jego realizacji. Zawierzmy te życzenia wstawiennictwu Matki «Króla Pokoju», aby rozpoczynający się rok był czasem nadziei i pokojowego współżycia na całym świecie.

po polsku:

Serdecznie witam i pozdrawiam Polaków. Życzę wszystkim dobrego Nowego Roku, bogatego w Boże dary, w moc i światło Ewangelii. Bogu, który czuwa nad nami i nas prowadzi, powierzamy cały świat, Kościół, sprawy osobiste i nadzieję na lepszą przyszłość. Nasze prośby, pragnienia i zamiary składamy w ręce Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi. Z serca wam błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież pokój Maryja Matka Boża wcielenie kontemplacja Światowy Dzień Pokoju oblicze Boże rok 2012
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W