Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Módlcie się w intencji osób konsekrowanych, życia i nawrócenia

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 3 lutego 2008Drodzy bracia i siostry!

Chciałbym dzisiaj polecić wam różne intencje modlitwy. Najpierw przypominam, że wczoraj, w liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego, zachęcam was zatem do modlitwy za tych, których Chrystus powołuje, aby Go wierniej naśladowali ze względu na szczególną konsekrację. Jesteśmy wdzięczni tym naszym braciom i siostrom, którzy poświęcają się wyłącznej służbie Bogu i Kościołowi, składając śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Niech Święta Dziewica wyprosi liczne i święte powołania do życia konsekrowanego, które jest dla Kościoła i świata nieocenionym bogactwem.

Druga intencja modlitwy wiąże się z Dniem Życia, który jest dziś obchodzony we Włoszech pod hasłem «Służba życiu». Pozdrawiam wszystkich — i dziękuję im — którzy przybyli tu, na plac św. Piotra, by dać świadectwo swojego zaangażowania w obronę i wspieranie życia, a także by potwierdzić, że «poziom cywilizacji danego ludu ocenia się na podstawie jego umiejętności służenia życiu» (Orędzie Włoskiej Konferencji Episkopatu na XXX Krajowy Dzień Życia). Niech każdy kocha życie i mu służy, od początku do naturalnego końca, w zależności od własnych możliwości, przygotowania zawodowego i umiejętności. Jest w istocie obowiązkiem wszystkich przyjmowanie ludzkiego życia jako daru, który należy szanować, chronić i wspierać, zwłaszcza gdy jest ono wątłe i potrzebuje troski i opieki, zarówno przed narodzeniem, jak i w fazie terminalnej. W łączności z włoskimi biskupami pragnę dodać otuchy tym wszystkim, którzy z trudem, ale i z radością, bez rozgłosu i z wielkim oddaniem opiekują się krewnymi w podeszłym wieku bądź niepełnosprawnymi oraz tym, którzy regularnie poświęcają część swojego czasu na pomaganie osobom w każdym wieku, dotkniętym przez liczne i różnorodne formy życiowego ubóstwa.

Módlmy się także, aby Wielki Post, który rozpocznie się w najbliższą środę obrzędem posypania głów popiołem — jak co roku będę go sprawował w bazylice św. Sabiny na Awentynie — był okresem prawdziwego nawrócenia wszystkich chrześcijan, powołanych do składania coraz bardziej autentycznego i odważnego świadectwa swojej wiary. Powierzamy te intencje modlitwy Matce Najświętszej. Od wczoraj aż do końca dnia 11 lutego, dnia liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i 150. rocznicy objawień, można uzyskać odpust zupełny, również dla zmarłych, na zwykłych warunkach — spowiedź, komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża — oraz modląc się przed poświęconym wizerunkiem Matki Bożej z Lourdes, wystawionym do czci publicznej. Osoby w podeszłym wieku i chorzy mogą go uzyskać, wzbudzając pragnienie w sercu. Niech Maryja, Matka i Gwiazda Nadziei, będzie światłem na naszej drodze i sprawi, że będziemy coraz wierniejszymi uczniami Jezusa Chrystusa.

Apel w sprawie Kenii

Zachęcam was, abyście się połączyli z braćmi i siostrami z Kenii — niektórzy z nich są tu, na placu św. Piotra — w modlitwie o pojednanie, sprawiedliwość i pokój w ich ojczyźnie. Zapewniam wszystkich, że jestem z nimi, i życzę, aby podejmowane obecnie wysiłki mediacyjne zostały uwieńczone sukcesem i doprowadziły, dzięki dobrej woli i współpracy wszystkich, do szybkiego zażegnania konfliktu, który spowodował już zbyt wiele ofiar.

Apel w sprawie Iraku

Okrucieństwo i cierpienie, jakie ono powoduje, wydają się nie znać granic w Iraku, o czym mówią smutne wiadomości dochodzące do nas w tych dniach. Raz jeszcze wstawiam się za tą ciężko doświadczoną ludnością i proszę o Boży pokój dla niej.

Nowy rok księżycowy

W Orędziu na ostatni Światowy Dzień Pokoju podkreśliłem, że w rodzinie człowiek uczy się «języka» współżycia społecznego i odkrywa wartości ludzkie. Radosne obchody nowego roku księżycowego w najbliższych dniach zgromadzą rodziny z różnych krajów azjatyckich. Życzę im wszystkim wszelkiego dobra i pomyślności; wyrażam nadzieję, że potrafią zachować i wykorzystać te piękne i bogate tradycje życia rodzinnego z pożytkiem dla swoich ojczyzn i dla krajów, w których obecnie żyją.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

Moje pozdrowienie kieruję obecnie do wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. Życzę osobom konsekrowanym, by ich posługa była dla świata znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Jej wyrazem jest całkowity dar z siebie. Wszyscy jesteśmy wezwani, by odpowiedzieć na tę miłość postawą serc otwartych na potrzeby bliźnich. Tym, którzy to zadanie realizują w codziennym życiu, serdecznie błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie Maryja zakon życie konsekrowane Irak modlitwa wstawiennicza Lourdes osoba konsekrowana obrona życia Dzień Życia Kenia rok księżycowy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W