Środki przekazu w służbie człowieka i społeczeństwa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 8.05.2005

Dziś w wielu krajach, między innymi we Włoszech, obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu cała wspólnota chrześcijańska patrzy na Tego, który czterdzieści dni po swym zmartwychwstaniu ku zdumieniu apostołów «uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu» (Dz 1, 9). Jesteśmy zatem wezwani, by odnowić swą wiarę w Jezusa, który dla wszystkich ludzi jest jedyną prawdziwą kotwicą zbawienia. Wstępując do nieba, na nowo otworzył On drogę wiodącą do naszej ostatecznej ojczyzny, którą jest raj. A teraz mocą swego Ducha wspiera nas w codziennej pielgrzymce na ziemi.

W tę niedzielę obchodzony jest również Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego temat brzmi: «Środki społecznego przekazu w służbie wzajemnego zrozumienia między narodami». W dzisiejszej epoce obrazu media są istotnie nadzwyczajnym narzędziem pogłębiania solidarności i wzajemnego zrozumienia w rodzinie ludzkiej. W sposób szczególny mogliśmy się o tym przekonać, kiedy umarł mój umiłowany poprzednik Jan Paweł II i w czasie jego uroczystego pogrzebu. Wszystko zależy jednak od tego, w jaki sposób się z nich korzysta. Te ważne środki przekazu mogą sprzyjać wzajemnemu poznaniu i dialogowi bądź, przeciwnie, mogą pogłębiać uprzedzenia i pogardę między jednostkami czy narodami; mogą krzewić pokój lub wzmagać przemoc. Dlatego też należy zawsze wzywać do osobistej odpowiedzialności; każdy musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby we wszelkim przekazie kierowano się obiektywizmem, poszanowaniem godności człowieka i wrażliwością na dobro wspólne. W ten sposób można się przyczynić do obalenia murów nienawiści, które dzielą jeszcze ludzkość, a także do umocnienia więzów przyjaźni i miłości, które są znakami Królestwa Bożego w historii.

Powróćmy do chrześcijańskiej tajemnicy Wniebowstąpienia. Po tym jak Pan wstąpił do nieba, uczniowie zgromadzili się na modlitwie w Wieczerniku z Matką Jezusa (por. Dz 1, 14) i wzywali razem Ducha Świętego, który miał ich obdarzyć mocą potrzebną do dawania świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym (por. Łk 24, 49; Dz 1, 8). Niech każda wspólnota chrześcijańska, zjednoczona z Najświętszą Maryją Panną, przeżywa na nowo to niezwykłe doświadczenie duchowe, przygotowując się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. My również zwracamy się teraz do Maryi, śpiewając Regina caeli i prosząc Ją o opiekę nad Kościołem, a zwłaszcza nad tymi, którzy poświęcają się dziełu ewangelizacji za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama