Duchowa walka ze złem

Rozważanie przed modlitwą "Anioł PańskI" 10.02.2008

Drodzy bracia i siostry!

W ubiegłą środę postem i obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Co to jednak znaczy «wejść w Wielki Post»? To znaczy zapoczątkować okres szczególnego zaangażowania w duchową walkę, w której naszym przeciwnikiem jest zło obecne w świecie, w każdym z nas i wokół nas. Znaczy spojrzeć złu w twarz i przygotować się do walki z jego skutkami, a zwłaszcza z jego przyczynami, aż po zasadniczą przyczynę, którą jest szatan. Znaczy nie przerzucać problemu zła na innych, na społeczeństwo czy na Boga, ale uznać własną odpowiedzialność i świadomie wziąć ją na siebie. W tym kontekście szczególnie pilne staje się dla nas chrześcijan wezwanie Jezusa, aby każdy wziął swój «krzyż» i Go naśladował z pokorą i ufnością (por. Mt 16, 24). «Krzyż», choć może być bardzo ciężki, nie jest synonimem tragedii czy nieszczęścia, których należy unikać za wszelką cenę, lecz sposobnością, by wejść na drogę Jezusa i nabrać sił do walki z grzechem i złem. Rozpocząć Wielki Post znaczy zatem odnowić osobiste i wspólnotowe postanowienie, by stawić czoło złu razem z Chrystusem. Droga krzyża jest bowiem jedyną drogą wiodącą do zwycięstwa miłości nad nienawiścią, dzielenia się nad egoizmem, pokoju nad przemocą. W takim ujęciu Wielki Post jest naprawdę okazją, by opierając się na łasce Chrystusa, zdobyć się na wielki ascetyczny i duchowy wysiłek.

W tym roku początek Wielkiego Postu opatrznościowo zbiega się ze 150. rocznicą objawień w Lourdes. Cztery lata po ogłoszeniu przez bł. Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, 11 lutego 1858 r. Maryja ukazała się po raz pierwszy św. Bernadetcie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Po tym nastąpiły kolejne objawienia, którym towarzyszyły niezwykłe znaki, a na koniec Najświętsza Panna pożegnała się z widzącą Ją dziewczyną, mówiąc w miejscowym dialekcie: «Ja jestem Niepokalane Poczęcie». W przesłaniu, które szerzy w Lourdes Matka Boża, pobrzmiewają słowa wypowiedziane przez Jezusa na początku działalności publicznej, które słyszymy wielokrotnie w tych dniach Wielkiego Postu: «Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię», módlcie się i czyńcie pokutę. Odpowiedzmy na wezwanie Maryi, nawiązujące do słów Chrystusa, i prośmy Ją, byśmy za Jej wstawiennictwem z wiarą «weszli» w Wielki Post i przeżywali ten okres łaski z wewnętrzną radością i wielkodusznym zaangażowaniem.

Najświętszej Dziewicy zawierzamy także chorych i tych, którzy z miłością się nimi opiekują. Jutro bowiem będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego. Z całego serca pozdrawiam pielgrzymów, którzy zgromadzą się w Bazylice św. Piotra pod przewodnictwem kard. Lozana Barragana, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Niestety, nie będę mógł się z nimi spotkać, bo dziś wieczorem rozpoczynam rekolekcje, ale w ciszy i skupieniu będę się modlił za nich i w intencjach wszystkich potrzeb Kościoła i świata. Tym, którzy zechcą pamiętać o mnie przed Panem, już teraz szczerze dziękuję.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

Pozdrawiam wszystkich Polaków, a szczególnie siostry elżbietanki i ich przyjaciół, którzy w tych dniach dziękują Bogu za dar beatyfikacji ich założycielki Marii Luizy Merkert. Niech jej wstawiennictwo stale wam towarzyszy, a przykład pobudza do czynnej miłości bliźniego. Wielki Post niech będzie dla wszystkich szczególnym czasem miłosierdzia. Niech Bóg wam błogosławi.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama