Od was zależy los waszych narodów

Rozważanie przed modlitwą "Regina Caeli" - podróż do Brazylii (9-14.05.2007)


Benedykt XVI

13 maja 2007 — Aparecida, Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli»

Od was zależy los waszych narodów

Na zakończenie Mszy św. Benedykt XVI odmówił z wiernymi modlitwę «Regina caeli».

Drodzy Bracia i Siostry!

Bardzo serdecznie was pozdrawiam, przybyłych ze wszystkich stron Brazylii, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także tych, którzy słuchają mnie za pośrednictwem radia i telewizji. Podczas tej Mszy św. modliłem się do Ducha Świętego, prosząc Go o owocne obrady V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, którą za chwilę zainauguruję. Wszystkich proszę, by modlili się o owoce tego wielkiego zgromadzenia, które budzi nadzieje na przyszłość rodziny mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Od was zależy los waszych narodów. Niech Bóg was błogosławi i niech będzie z wami!

po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam obecne tu grupy i wspólnoty hiszpańskojęzyczne, jak również wszystkich, którzy w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej duchowo uczestniczą w tej liturgii. Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga wam zachować w sobie żywy płomień wiary, miłości i zgody, abyście poprzez świadectwo swego życia i wierność powołaniu, które otrzymaliście w chrzcie, byli światłem i nadzieją ludzkości. Módlmy się również, aby obrady V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów wydały obfite owoce w postaci prawdziwej odnowy duchowej i niestrudzonej ewangelizacji! Niech Bóg wam błogosławi!

po angielsku:

Gorąco pozdrawiam wszystkie obecne tu grupy angielskojęzyczne. Rodzina zajmuje centralną pozycję w ewangelizacyjnej misji Kościoła, bo właśnie w środowisku domowym po raz pierwszy wyraża się nasza wiara i tam też jest umacniana. Rodzice, wy jesteście dla swoich dzieci pierwszymi świadkami prawd i wartości wiary; módlcie się z nimi i za nie; uczcie je własnym przykładem wierności i radości! W istocie każdy uczeń Chrystusa, zachęcany słowem i umacniany sakramentami, jest powołany do misji. Nikt nie powinien uchylać się od tego obowiązku, ponieważ nie ma nic piękniejszego od poznawania Chrystusa i ukazywania Go innym! Niech Matka Boża z Guadalupe będzie waszym wzorem i waszą przewodniczką. Niech Bóg was wszystkich błogosławi!

po francusku:

Drogie rodziny i grupy francuskojęzyczne! Z całego serca pozdrawiam was, którzy żyjecie w Ameryce Południowej, a zwłaszcza na Haiti, w Gujanie Francuskiej i na Antylach. Współpracując ze wszystkimi, budujcie społeczeństwo coraz bardziej solidarne i braterskie, troszcząc się o to, by ukazywać młodzieży znaczenie wartości rodzinnych.

po portugalsku:

Dziś przypada 90. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Ze względu na stanowcze wezwanie do nawrócenia i pokuty jest to niewątpliwie najbardziej profetyczne ze współczesnych objawień. Prośmy Matkę Kościoła, Tę, która zna cierpienia i nadzieje ludzkości, aby strzegła naszych rodzin i wspólnot. Pozdrawiam w szczególności matki, które dziś obchodzą swoje święto. Niech Bóg je błogosławi wraz z ich najbliższymi.

W sposób szczególny zawierzamy Maryi te ludy i narody, które przeżywają największe trudności, i czynimy to z przekonaniem, że nie odrzuci Ona próśb, które z synowskim oddaniem do Niej kierujemy. Myślę w sposób szczególny o braciach i siostrach, którzy cierpią głód, i dlatego pragnę wspomnieć «Marsz przeciw głodowi», zorganizowany przez Światowy Program Żywnościowy, instytucję ONZ odpowiedzialną za pomoc żywnościową. Odbywa się on dziś w wielu miastach na świecie, między innymi tu w Brazylii w Ribeirăo Preto.

Naszą modlitwą obejmujemy również wspólnotę afrobrazylijską, która w tę niedzielę upamiętnia zniesienie niewolnictwa w Brazylii. Niech to wspomnienie uświadomi nam znaczenie ewangelizacji tej ważnej grupy społeczno-kulturowej na Ziemi Świętego Krzyża.

Serdeczne pozdrowienia i szczere podziękowania kieruję również do wszystkich zgromadzonych tu grup i stowarzyszeń. Niech Bóg wam wynagradza i umacnia was w wierze!

Głośmy z radością początek naszego zbawienia.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama