Ruch ekumeniczny

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 21.01.2007

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiejsza niedziela wypada w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który, jak wiadomo, obchodzony jest co roku na naszej półkuli od 18 do 25 stycznia. Jego tematem w 2007 r. są słowa z Ewangelii św. Marka, wyrażające ludzkie zdumienie w obliczu uzdrowienia głuchoniemego przez Jezusa: «Głuchym słuch przywraca i niemym mowę» (Mk 7, 37). Zamierzam szerzej omówić ten biblijny temat 25 stycznia, w liturgiczne święto Nawrócenia św. Pawła, kiedy na zakończenie Tygodnia Modlitw będę przewodniczył o godz. 17.30 Nieszporom w bazylice św. Pawła za Murami. Oczekuję, że licznie przybędziecie na tę liturgię, jako że drogą do jedności jest przede wszystkim modlitwa, a im więcej osób się do niej przyłącza, tym bardziej jest ona miła Panu.

W tym roku początkowy program Tygodnia, opracowany potem w szczegółach przez międzynarodowy komitet mieszany, został przygotowany przez wiernych z Umlazi w Afryce Południowej, bardzo biednego miasta, w którym AIDS stał się chorobą pandemiczną, pozostawiającą ludziom nikłe nadzieje. Jednakże zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla wszystkich. Jest nadzieją zwłaszcza dla chrześcijan. Naznaczeni piętnem podziałów, do których doszło w minionych epokach, chrześcijanie postanowili w tej sytuacji zwrócić się do wszystkich z wezwaniem: Chrystus wszystko może, On «głuchym słuch przywraca i niemym mowę» (Mk 7, 37), a zatem potrafi wzbudzić w chrześcijanach gorące pragnienie, by słuchać innych, porozumiewać się z innymi i razem z nimi mówić językiem wzajemnej miłości.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przypomina nam zatem, że ekumenizm jest głębokim doświadczeniem dialogu, polega na słuchaniu i rozmawianiu, na lepszym poznawaniu siebie nawzajem, i jest zadaniem, które wszyscy mogą realizować, zwłaszcza gdy chodzi o ekumenizm duchowy, oparty na modlitwie i takim współudziale, jaki na razie jest dla chrześcijan możliwy. Mam nadzieję, że dążenie do jedności, wyrażające się w modlitwie i braterskiej współpracy, mającej na celu ulżenie ludzkim cierpieniom, będzie coraz powszechniejsze w parafiach, ruchach kościelnych i zgromadzeniach zakonnych. Przy tej okazji pragnę podziękować Komisji Ekumenicznej Wikariatu Rzymu i rzymskim proboszczom, którzy zachęcają wiernych do uczestniczenia w obchodach Tygodnia. Poza tym jestem wdzięczny wszystkim, którzy z przekonaniem i wytrwale modlą się o jedność i działają na jej rzecz w każdej części świata. Niech Maryja, Matka Kościoła, pomaga wszystkim wiernym, aby pozwolili Chrystusowi otworzyć swoje serca na wzajemne zrozumienie w miłości i w prawdzie, aby stali się w Nim jednym sercem i jednym duchem (por. Dz 4, 32).

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Pozdrawiam wszystkich Polaków. W tym tygodniu w sposób szczególny modlimy się o jedność chrześcijan. Zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II, kontynuując dzieło Pawła VI i Jana Pawła II, podejmujemy modlitwę oraz wysiłki w celu wzajemnego poznania i wspólnego poszukiwania Prawdy, abyśmy byli jedno w Chrystusie. Niech Duch Święty, źródło jedności, napełnia wasze serca łaską i błogosławieństwem.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao