Nowa ewangelizacja, by przekazywać wiarę chrześcijańską

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" na zakończenie Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów 24.10.2010


Benedykt XVI

Nowa ewangelizacja, by przekazywać wiarę chrześcijańską

24 X 2010 — Rozważanie Papieża przed modlitwą «Anioł Pański»

Drodzy bracia i siostry!

Uroczystą Mszą św. celebrowaną dzisiaj rano w Bazylice Watykańskiej zakończyło się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Bliskiemu Wschodowi, mające za temat: «Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie: wspólnota i świadectwo». W tę niedzielę przypada ponadto Światowy Dzień Misyjny, którego mottem są słowa: «Budowanie eklezjalnej jedności jest kluczem misji». Zwraca uwagę podobieństwo tematów tych dwu wydarzeń kościelnych. I jeden, i drugi skłania do tego, by patrzeć na Kościół jako na misterium jedności, która jest ze swojej natury przeznaczeniem całego człowieka i wszystkich ludzi. Sługa Boży papież Paweł VI w związku z tym powiedział, że «Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego, ażeby przez niego dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa w odprawianiu Mszy świętej, która jest pamiątką Jego śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania» (adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 8 grudnia 1975 r., 14: aas 68, [1976], s. 13). Z tego względu przyszłe Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów w 2012 r. będzie poświęcone tematowi: «Nowa ewangelizacja, by przekazywać wiarę chrześcijańską». Kościół jest obecny i działa w każdym czasie i każdym miejscu — również dzisiaj na Bliskim Wschodzie — aby przyjąć każdego człowieka i przekazać mu pełnię życia w Chrystusie. Tak pisał Romano Guardini, niemiecki teolog włoskiego pochodzenia: «Rzeczywistość 'Kościoła' obejmuje całokształt rozwijającego się w historii życia chrześcijańskiego, jako że obejmuje pełnię człowieka w relacji z Bogiem» (Formazione liturgica, Brescia 2008, 106-107).

Drodzy przyjaciele, w dzisiejszej liturgii czytaliśmy o świadectwie św. Pawła odnośnie do ostatecznej nagrody, którą Pan powierzy «wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego» (2 Tm 4, 8). Nie chodzi o oczekiwanie bezczynne i indywidualne, przeciwnie! Apostoł żył w jedności z Chrystusem zmartwychwstałym, by przez niego «dopełniło się głoszenie [Ewangelii] i aby wszystkie narody [je] posłyszały» (por. 2 Tm 4, 17). Zadaniem misjonarza nie jest zrewolucjonizować świat, lecz przemieniać go, czerpiąc moc od Jezusa Chrystusa, który «gromadzi nas przy stole swojego Słowa oraz Eucharystii, abyśmy mogli zakosztować daru Jego obecności, uformować się w Jego szkole i coraz bardziej świadomie żyć w zjednoczeniu z Nim, Nauczycielem i Panem» (Orędzie na 84. Światowy Dzień Misyjny). Również dzisiejsi chrześcijanie — jak jest napisane w Liście do Diogeneta — «pokazują, jak jest wspaniałe i (...) nadzwyczajne ich życie wspólnotowe. Przebywają na ziemi, a są obywatelami nieba. Respektują ustalone prawa, lecz przez swój sposób życia przekraczają prawa (...). Bywają skazywani na śmierć, a z niej wydobywają życie. Mimo że czynią dobro, bywają (...) prześladowani, a rosną w liczbę każdego dnia» (V, 4. 9. 12. 16; VI, 9 [sc 33], Paris 1951, 62-66).

Maryi Dziewicy, która otrzymała od Jezusa ukrzyżowanego nową misję bycia Matką wszystkich, którzy usiłują wierzyć w Niego i iść za Nim, zawierzmy chrześcijańskie wspólnoty Bliskiego Wschodu i wszystkich głosicieli Ewangelii.

po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj Kościół przeżywa dwa ważne wydarzenia: zakończenie Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu i Światowy Dzień Misyjny. W Polsce pod hasłem: «Misje — świadectwo miłości i komunii», będziecie obchodzić także Tydzień Misyjny. Polecając waszej modlitwie te wydarzenia życzę, by przyczyniły się one do wzrostu jedności Kościoła i dzielenia się ewangelicznym świadectwem wiary. Z serca wam błogosławię i życzę dobrej niedzieli.


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao