Bliski Wschód jest drogi sercom wszystkich chrześcijan

Apel skierowany do wspólnoty międzynarodowej podczas przekazania dokumentu dla Synodu Biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi - podróż apostolska Benedykta XVI na Cypr 4-6.06.2010


Benedykt XVI

Bliski Wschód jest drogi sercom wszystkich chrześcijan

Apel skierowany do wspólnoty międzynarodowej podczas uroczystości przekazania «Instrumentum laboris». 6 czerwca — Nikozja

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Dziękuję abpowi Eteroviciowi za życzliwe słowa i jeszcze raz witam was wszystkich, przybyłych tutaj w ramach przygotowań do zbliżającego się Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi. Dziękuję wam za wszystko, co już zostało dokonane w związku ze Zgromadzeniem Synodu, i obiecuję wam moje modlitewne wsparcie w obecnej, końcowej fazie przygotowań.

Sądzę, że zanim zaczniemy, należy upamiętnić zmarłego bpa Luigiego Padovese. Jako przewodniczący Episkopatu Turcji, uczestniczył on w przygotowaniu dokumentu Instrumentum laboris, który wam dzisiaj przekazuję. Wielkim wstrząsem była dla nas wszystkich niespodziewana wiadomość o jego nagłej i tragicznej śmierci w czwartek. Powierzam jego duszę miłosierdziu Boga Wszechmogącego, pamiętając o jego wielkim zaangażowaniu, szczególnie jako biskupa, na rzecz porozumienia między religiami i kulturami oraz dialogu między Kościołami. Jego śmierć w bardzo wyraźny sposób przypomina wszystkim chrześcijanom, że ich wspólnym powołaniem jest dawanie w każdych okolicznościach odważnego świadectwa temu, co dobre, szlachetne i sprawiedliwe.

Temat Zgromadzenia mówi nam o komunii i świadectwie i przypomina, że członków pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej «ożywiały jeden duch i jedno serce». Sercem jedności Kościoła jest Eucharystia — bezcenny dar Chrystusa dla Jego ludu, centralny punkt, na którym skoncentrowana jest nasza dzisiejsza uroczystość liturgiczna Ciała i Krwi Chrystusa. Nie bez znaczenia jest więc fakt, że dokument Instrumentum laboris Specjalnego Zgromadzenia przekazany zostanie właśnie dziś.

Bliski Wschód jest szczególnie drogi sercom wszystkich chrześcijan, bo tam właśnie Bóg po raz pierwszy dał się poznać naszym ojcom w wierze. Od czasu, kiedy Abraham posłuchał nakazu Pana i wyruszył z Ur chaldejskiego, aż do śmierci i zmartwychwstania Jezusa, zbawcze dzieło Boże urzeczywistniało się poprzez poszczególnych ludzi i narody w waszych ojczyznach. Od tamtych czasów orędzie Ewangelii rozprzestrzeniło się na cały świat, ale z każdego miejsca chrześcijanie nadal patrzą na Bliski Wschód ze szczególnym szacunkiem, przez wzgląd na proroków i patriarchów, apostołów i męczenników, którym tak wiele zawdzięczamy, na mężczyzn i kobiety, którzy usłyszeli Słowo Boże, dali o nim świadectwo oraz przekazali je nam, członkom wielkiej rodziny Kościoła.

Zwołane na waszą prośbę, Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów będzie próbowało zacieśnić więzy duchowej jedności między członkami waszych Kościołów lokalnych, jak również wzajemną jedność tych Kościołów i ich więź z Kościołem powszechnym. Zgromadzenie to pragnie też umocnić wasze świadectwo wiary w Chrystusa, które dajecie w krajach, gdzie wiara ta się narodziła i rozrosła. Wiadomo także, że ze względu na aktualną sytuację w tym regionie niektórzy z was wystawieni są na ciężkie próby. Specjalne Zgromadzenie jest dla wszystkich chrześcijan na świecie okazją do udzielenia braciom i siostrom na Bliskim Wschodzie wsparcia duchowego i do wyrażenia solidarności z nimi. Jest to odpowiednia chwila, by podkreślić, jak wielkie znaczenie ma obecność chrześcijan i ich świadectwo w krajach biblijnych — nie tylko dla wspólnoty chrześcijańskiej na całym świecie, lecz także dla waszych sąsiadów i współobywateli. Na wiele sposobów wnosicie swój wkład we wspólne dobro, na przykład w dziedzinie edukacji, lecznictwa i pomocy społecznej, i waszą pracą przyczyniacie się do rozwoju społeczeństwa. Pragniecie żyć w pokoju i zgodzie z waszymi sąsiadami żydami i muzułmanami. Często występujecie jako rzecznicy pokoju w trudnym procesie pojednania. Za nieocenioną rolę, jaką odgrywacie, zasługujecie na uznanie. Mam wielką nadzieję, że wszystkie wasze prawa, także do wolności wyznania i wolności religijnej, będą coraz bardziej szanowane, i że już nigdy więcej nie będziecie cierpieli z powodu jakiejkolwiek dyskryminacji.

Modlę się, ażeby prace Specjalnego Zgromadzenia pomogły zwrócić uwagę wspólnoty międzynarodowej na położenie chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy cierpią z powodu swojej wiary, a także by udało się znaleźć sprawiedliwe i trwałe rozwiązania konfliktów, które są przyczyną tak wielu cierpień. W związku z tą ważną kwestią ponawiam mój osobisty apel o pilne podjęcie wspólnych wysiłków na skalę międzynarodową w celu usunięcia napięć panujących na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Ziemi Świętej, zanim doprowadzą one do jeszcze większego przelewu krwi.

Z tymi myślami przekazuję wam teraz tekst Instrumentum laboris Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi. Nich Bóg obficie pobłogosławi waszym pracom. Niech Bóg błogosławi wszystkie narody Bliskiego Wschodu!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama