Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Aby każdy miał zapewniony chleb powszedni

Przesłanie Benedykta XVI do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia 

Z okazji obchodzonego 16 października 2005 r. Światowego Dnia Wyżywienia Benedykt XVI skierował przesłanie do dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Jacques'a Dioufa. «Wspólnota międzynarodowa — napisał Papież — powinna zająć się losem milionów ludzi, których życie jest zagrożone, ponieważ nie mają niezbędnego minimum pożywienia. Wszyscy bowiem mamy obowiązek troszczyć się o naszych braci. W rzeczywistości, klęska głodu nie jest jedynie konsekwencją uwarunkowań geograficznych, klimatycznych bądź nieudanych zbiorów. Jej przyczyną jest również sam człowiek, jego egoizm».

Do Pana Jacques'a Dioufa
Dyrektora generalnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

W tym roku, w którym przypada 60. rocznica powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, obchody Światowego Dnia Wyżywienia przypominają nam, że głód i niedożywienie są, niestety, nadal jednym z największych skandali w życiu rodziny ludzkiej, i dlatego tym bardziej potrzebna jest działalność, którą FAO prowadzi pod pana kierownictwem.

Wspólnota międzynarodowa powinna zająć się losem milionów ludzi, których życie jest zagrożone, ponieważ nie mają niezbędnego minimum pożywienia. Wszyscy bowiem mamy obowiązek troszczyć się o naszych braci. W rzeczywistości, klęska głodu nie jest jedynie konsekwencją uwarunkowań geograficznych, klimatycznych bądź nieudanych zbiorów. Jej przyczyną jest również sam człowiek, jego egoizm, który wyraża się w niedoskonałości systemu socjalnego, w bezwzględnych mechanizmach ekonomicznych, zbyt często nastawionych wyłącznie na zysk, a także w praktykach godzących w ludzkie życie i w systemach ideologicznych, które pozbawiając osobę jej podstawowej godności, traktują ją po prostu jako narzędzie.

Prawdziwy rozwój na świecie, systematyczny i integralny, którego wszyscy pragną, wymaga natomiast obiektywnej wiedzy o sytuacjach, w jakich żyją ludzie, rozpoznania prawdziwych przyczyn nędzy i znalezienia konkretnych rozwiązań, wśród których powinno się dawać pierwszeństwo odpowiedniej formacji osób i wspólnot. Dzięki temu zapanują prawdziwa wolność i odpowiedzialność, które są właściwe dla ludzkiej działalności.

Temat tegorocznego dnia: «Rolnictwo i dialog kultur», zachęca do postrzegania dialogu jako skutecznego narzędzia służącego tworzeniu warunków zapewnienia żywności. Dialog wymaga połączenia wysiłków poszczególnych osób i całych narodów w służbie wspólnemu dobru. Zgodne dążenia wszystkich uczestników dialogu połączone ze skuteczną współpracą mogą się przyczynić do budowania prawdziwego pokoju i pozwolą przezwyciężyć uporczywe pokusy konfliktu z powodu różnych wizji kulturowych, różnic etnicznych czy nierównych poziomów rozwoju.

Ponadto ważne jest zwracanie uwagi na poszczególne sytuacje ludzkie, aby zachować różnorodność modelów rozwoju i form pomocy technicznej, w zależności od indywidualnych uwarunkowań każdego kraju i każdej wspólnoty, zarówno ekonomicznych, jak i naturalnych, czy też społecznych, kulturalnych i duchowych.

Postęp techniczny będzie naprawdę skuteczny tylko wtedy, gdy będzie się dokonywał w szerszym kontekście, w którym człowiek zajmuje centralne miejsce i gdzie uwzględnia się wszystkie jego potrzeby i aspiracje, ponieważ, jak mówi Pismo, «nie samym tylko chlebem żyje człowiek» (Pwt 8, 3; por. Mt 4, 4). Pozwoli to również każdemu narodowi korzystać ze swego dziedzictwa wartości, aby dzielić się swym bogactwem duchowym i materialnym dla dobra wszystkich.

Ambitne i trudne cele, jakie stawia sobie wasza organizacja, będzie można osiągnąć tylko wtedy, gdy obrona godności człowieka, będącej źródłem i celem jego podstawowych praw, stanie się kryterium inspirującym i ukierunkowującym wszelkie działania. Kościół katolicki, który również uczestniczy w działaniach mających na celu prawdziwie harmonijny rozwój, współpracując z partnerami, którzy są obecni na miejscu, pragnie zachęcić do wzmożenia działalności i starań FAO, życząc, aby w zakresie swego działania prowadziła do prawdziwego dialogu kultur i tym samym przyczyniała się do zwiększenia możliwości wyżywienia ludzi na świecie przy poszanowaniu bioróżnorodności. Człowiek nie może bowiem nierozważnie naruszać równowagi naturalnej, wynikającej z porządku stworzenia, lecz przeciwnie, musi dbać o to, by przyszłym pokoleniom przekazać ziemię, która będzie w stanie je wyżywić.

W tym duchu proszę Wszechmocnego, by błogosławił tę tak bardzo potrzebną misję FAO i działalność jej kierownictwa oraz wszystkich pracowników, ażeby każdy członek rodziny ludzkiej miał zapewniony chleb powszedni.

Watykan, 12 października 2005 r.

Benedykt XVIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój różnorodność głód rolnictwo rozwój postęp techniczny FAO żywność niedożywienie Światowy Dzień Wyżywienia dialog kultur
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W