Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Przesłanie do uczestników X Sympozjum Chrześcijan Katolików i PrawosławnychW dniach 16-19 września na greckiej wyspie Tinos odbywało się X Sympozjum Chrześcijan Katolików i Prawosławnych, zorganizowane przez Franciszkański Instytut Duchowości Papieskiego Uniwersytetu «Antonianum» w Rzymie i prawosławną Katedrę Teologii Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Sympozja te odbywają się od 1992 r. na przemian w Grecji i we Włoszech. W tym roku temat brzmiał: «Św. Jan Chryzostom jako pomost łączący Wschód i Zachód». Poniżej zamieszczamy przesłanie Benedykta XVI do uczestników sympozjum, przekazane za pośrednictwem kard. Waltera Kaspera.

Czcigodny Brat
Kard. Walter Kasper
Przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Popierania Jedności Chrześcijan

Ze szczególną radością przyjąłem wiadomość, że X Sympozjum Chrześcijan, zorganizowane z inicjatywy Franciszkańskiego Instytutu Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum oraz Katedry Teologii Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, odbędzie się na wyspie Tinos, gdzie prawosławni i katolicy żyją po bratersku.

Współpraca ekumeniczna na płaszczyźnie uniwersyteckiej pomaga ożywiać dążenie do upragnionej jedności wszystkich chrześcijan. Dlatego też Sobór Watykański II widział w tej dziedzinie stosowne możliwości zaangażowania całego ludu Bożego w działania na rzecz pełnej jedności. «Od formacji kapłanów bowiem w najwyższym stopniu zależy niezbędne wychowanie i duchowe uformowanie wiernych oraz zakonników» (Unitatis redintegratio, 10).

Temat najbliższego sympozjum: «Św. Jan Chryzostom jako pomost łączący Wschód i Zachód», stwarza okazję, by w 1600. rocznicę jego śmierci, która nastąpiła 14 września 407 r., upamiętnić tego wybitnego Ojca Kościoła, czczonego zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie; odważnego, światłego i wiernego głosiciela słowa Bożego, które było podstawą jego działalności duszpasterskiej; tak znakomitego hermeneuty i homiletyka, że w V w. przydano mu tytuł Chryzostoma, czyli Złotoustego. Wszystkim znany jest jego wkład w rozwój liturgii bizantyjskiej. Ze względu na odważne i wierne dawanie świadectwa Ewangelii zaznał prześladowania i wygnania. W wyniku skomplikowanych kolei dziejowych od 1 maja 1626 r. jego ciało spoczywa w Bazylice św. Piotra. 27 listopada 2004 r. mój poprzednik Jan Paweł II podarował część relikwii Jego Świątobliwości Ekumenicznemu Patriarsze Bartłomiejowi I; tym sposobem ten wielki Ojciec Kościoła czczony jest teraz zarówno w Bazylice Watykańskiej, jak i w kościele św. Jerzego w Fanarze.

Refleksje waszego sympozjum, którego tematyka będzie związana ze św. Janem Chryzostomem oraz jednością z Kościołem Zachodu i które przeanalizuje niektóre aktualne zagadnienia, przyczynią się do podtrzymania i umocnienia prawdziwej, choć niedoskonałej jedności, istniejącej między katolikami i prawosławnymi, tak aby można było osiągnąć ową pełnię, która pozwoli nam pewnego dnia wspólnie sprawować jedną Eucharystię. Właśnie tego błogosławionego dnia wypatrujemy z nadzieją, podejmując również pożyteczne inicjatywy, takie jak ta.

W tym duchu proszę Boga o obfite błogosławieństwo dla waszego spotkania i wszystkich jego uczestników; niech Duch Święty oświeci umysły, rozpali serca i wszystkich napełni radością i pokojem Pana.

Na koniec pragnę skorzystać z okazji, by przesłać braterskie pozdrowienie wiernym prawosławnym i katolickim w Grecji, a w sposób naprawdę specjalny Arcybiskupowi Aten i całej Grecji Wielce Błogosławionemu Christodoulosowi, któremu życzę, aby w pełni powrócił do zdrowia i mógł jak najszybciej podjąć swą posługę pasterską; zapewniam też o mojej modlitwie w tej intencji. Niech Theotókos, kochana i czczona ze szczególnym nabożeństwem na wyspie Tinos, sprawi przez swoje matczyne wstawiennictwo, aby nasze wspólne postanowienia zostały ukoronowane oczekiwanymi owocami duchowymi.

Castel Gandolfo, 12 września 2007 r.

Benedykt XVIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekumenizm jedność Kościoła prawosławie Kościół prawosławny Jan Chryzostom Antonianum Saloniki uniwersytet w Salonikach Tinos
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W