Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Podróż apostolska Benedykta XVI do Libanu 14-16.09.2012 r.
Benedykt XVI

Wspólnota w wierze i świadectwo

16 IX 2012 — Uroczyste przekazanie Kościołom Bliskiego Wschodu adhortacji apostolskiej «Ecclesia in Medio Oriente»

Na zakończenie Mszy św. w City Center Waterfront w Bejrucie Papież wręczył posynodalną adhortację apostolską «Ecclesia in Medio Oriente» 15 patriarchom i biskupom Bliskiego Wschodu — wśród nich byli przewodniczący Konferencji Episkopatu Turcji i Iranu — a także 3 duchownym i 5 świeckim. Po słowie wstępnym sekretarza generalnego Synodu Biskupów abpa Nikoli Eterovicia Ojciec Święty wygłosił następujące przemówienie:

Wielce Błogosławieni, Księża Kardynałowie, drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Liturgia, w której uczestniczyliśmy, stanowiła okazję, by podziękować Panu za dar, jakim było Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Bliskiemu Wschodowi, które odbyło się w październiku 2010 r. na temat: «Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie: wspólnota i świadectwo. 'Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli'» (Dz 4, 32). Pragnę podziękować wszystkim ojcom synodalnym za ich wkład. Wdzięczność wyrażam także sekretarzowi generalnemu Synodu Biskupów, abpowi Eteroviciowi, za jego pracę i za słowa skierowane do mnie w waszym imieniu.

Podpisawszy posynodalną adhortację apostolską Ecclesia in Medio Oriente, z radością przekazuję ją wszystkim Kościołom partykularnym za waszym pośrednictwem, Wielce Błogosławieni oraz biskupi wschodni i łacińscy Bliskiego Wschodu. Przekazanie tego dokumentu rozpoczyna studiowanie go i przyswajanie sobie przez wszystkich, którzy tworzą

Kościół: pasterzy, osoby konsekrowane i świeckich, ażeby każdy mógł znaleźć nową radość w kontynuowaniu swojej misji, zachęcony i umocniony, by wprowadzać w życie orędzie jedności i świadectwa w różnych aspektach — ludzkim, doktrynalnym, eklezjologicznym, duchowym i duszpasterskim — tej adhortacji. Drodzy bracia i siostry w Libanie i na Bliskim Wschodzie, pragnę, aby ta adhortacja była przewodnikiem na różnorodnych i złożonych drogach, na których poprzedza was Chrystus. Oby w waszych krajach i wspólnotach umacniała się wspólnota w wierze, nadziei i miłości, aby uwiarygodnić wasze świadectwo, składane Najświętszemu Bogu w Trójcy Jedynemu, który stał się bliski każdemu człowiekowi!

Drogi Kościele na Bliskim Wschodzie, sięgaj do źródeł pierwotnych soków zbawienia, które dokonało się na tej wyjątkowej i umiłowanej ziemi! Idź śladami swych ojców w wierze, którzy swą wytrwałością i wiernością otworzyli ludzkości drogę, na której odpowiada na objawienie Boga! Odnajduj we wspaniałej różnorodności świętych, którzy tu zajaśnieli, przykłady i orędowników, którzy będą inspirować twoją odpowiedź na wezwanie Pana, by dążyć ku niebieskiej Jerozolimie, gdzie Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę (por. Ap 21, 4)! Niech braterska wspólnota będzie wsparciem w życiu codziennym i znakiem powszechnego braterstwa, jakie Jezus, pierworodny pośród wielu, przyszedł ustanowić! Niech w ten sposób w tym regionie, który był świadkiem Jego czynów i słyszał Jego słowa, Ewangelia wciąż rozbrzmiewa, jak przed dwoma tysiącami, lat i będzie przeżywana dziś i na zawsze! Dziękuję.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: świętość świadectwo braterstwo Liban odnowa Bliski Wschód podróż Benedykta XVI do Libanu Ecclesia in Medio Oriente
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W