Kościół głosi Bożą prawdę o rodzinie

Przemówienie powitalne - podróż na Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji (07-2006)


Benedykt XVI

Kościół głosi Bożą prawdę o rodzinie

Przemówienie powitalne Ojca Świętego na lotnisku 8 lipca 2006

Benedykt XVI przybył do Walencji w sobotę 8 lipca. Na lotnisku przemówienie powitalne wygłosił król Juan Carlos, a następnie głos zabrał Ojciec Święty, który powiedział, że celem jego podróży jest udział w V Światowym Spotkaniu Rodzin. «Pragnę przedstawić zaznaczył zasadniczą rolę, jaką w życiu Kościoła i społeczeństwa odgrywa rodzina zbudowana na małżeństwie».

Wasze Królewskie Wysokości, Panie Premierze i szanowni Przedstawiciele Władz, Księża Kardynałowie i Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry!

1. Z wielkim wzruszeniem przybywam dziś do Walencji, do szlachetnej i zawsze mi drogiej Hiszpanii, której zawdzięczam tak wiele wspomnień związanych z udziałem w kongresach i spotkaniach podczas poprzednich wizyt.

2. Pozdrawiam wszystkich: zarówno obecnych tutaj, jak tych, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu za pośrednictwem środków przekazu.

Dziękuję Jego Wysokości królowi Juanowi Carlosowi za to, że zechciał tu być wraz z królową, a zwłaszcza za skierowane do mnie w imieniu narodu hiszpańskiego słowa powitania.

Dziękuję również panu przewodniczącemu Rady Ministrów i innym przedstawicielom władz krajowych, autonomicznych i miejskich, i wyrażam im wdzięczność za współpracę, którą przyczynili się do sprawnej realizacji obecnego V Światowego Spotkania.

Pozdrawiam serdecznie arcybiskupa Walencji Agustina Garcię-Gasca i jego biskupów pomocniczych, a także całą archidiecezję wschodnią, która zgotowała mi gorące przyjęcie z okazji tego światowego spotkania. W tych dniach towarzyszy ona pogrążonym w smutku i żałobie rodzinom opłakującym swoich bliskich, ofiary tragedii, i okazuje swą bliskość rannym.

Pozdrawiam serdecznie również przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Rodziny kard. Alfonsa Lopeza Trujilla, a także wszystkich innych kardynałów, przewodniczącego i członków Konferencji Episkopatu Hiszpanii, kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych świeckich.

3. Celem tej wyczekiwanej wizyty jest udział w V Światowym Spotkaniu Rodzin, którego temat brzmi: «Przekazywanie wiary w rodzinie». Pragnę przedstawić zasadniczą rolę, jaką w życiu Kościoła i społeczeństwa odgrywa rodzina zbudowana na małżeństwie. Jest to, zgodnie z planami Bożymi, niezastąpiona instytucja, a Kościół nie może zaniechać głoszenia i umacniania jej podstawowej wartości, aby można było nią żyć zawsze z poczuciem odpowiedzialności i z radością.

4. Mój czcigodny poprzednik i wielki przyjaciel Hiszpanii, drogi Jan Paweł II, zwołał to spotkanie. Z taką samą troską pasterską zamknę je jutro Mszą św., której z radością będę przewodniczył w Miasteczku Sztuki i Nauki.

Głęboko zjednoczony ze wszystkimi uczestnikami, będę błagał Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Matki oraz apostoła św. Jakuba, o liczne łaski dla rodzin w Hiszpanii i na całym świecie.

Niech Pan błogosławi obficie wam wszystkim i waszym rodzinom!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama