Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


BEATYFIKACJA PAWŁA VI

Papież Franciszek

Dziękujemy, drogi i umiłowany papieżu Pawle VI!

19 X 2014 — Homilia Papieża Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnejW niedzielę rano, 19 października, na placu św. Piotra podczas Mszy św. na zakończenie III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie Papież Franciszek ogłosił błogosławionym Giovanniego Battistę Montiniego — papieża, który w 1965 r. ustanowił Synod Biskupów. W uroczystości uczestniczyło 70 tys. wiernych, przybyłych z całych Włoch i różnych krajów świata. Obecny był również Benedykt XVI, jeden z trzech żyjących jeszcze kardynałów, którzy otrzymali purpurę z rąk Pawła VI. Wspomnienie liturgiczne nowego błogosławionego będzie obchodzone w dniu jego urodzin — 26 września. Poniżej zamieszczamy homilię Papieża Franciszka.

Przed chwilą usłyszeliśmy jedno z najbardziej znanych zdań z całej Ewangelii: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga» (Mt 22, 21).

Jezus odpowiada tym ironicznym i genialnym zdaniem na prowokację faryzeuszy, którzy — że tak powiem — chcieli Go przeegzaminować z religii i doprowadzić do pomyłki. Jest to zaskakująca odpowiedź, jaką Pan daje tym wszystkim, którzy stawiają sobie problemy sumienia, zwłaszcza gdy wchodzą w grę ich konwenanse, bogactwo, prestiż, ich władza i dobre imię. A tak dzieje się w każdym czasie, od zawsze.

Jezus z pewnością kładzie nacisk na drugą część zdania: «A Bogu oddajcie to, co należy do Boga». Oznacza to uznanie i głoszenie — wobec wszelkiego rodzaju władzy — że tylko Bóg jest Panem człowieka i nie ma żadnego innego. To jest odwieczna nowość, którą trzeba odkrywać każdego dnia, przezwyciężając lęk, który często odczuwamy w obliczu niespodzianek Boga.

On nie boi się nowości! Z tego powodu ciągle nas zaskakuje, otwierając nas i prowadząc na niespodziewane drogi. On nas odnawia, to znaczy czyni nas nieustannie «nowymi». Chrześcijanin, który żyje Ewangelią, jest «nowością Boga» w Kościele i w świecie. A Bóg bardzo miłuje tę «nowość»! «Oddanie Bogu tego, co należy do Boga», oznacza otwarcie się na Jego wolę i poświęcenie Jemu naszego życia oraz współpracowanie w realizowaniu Jego królestwa miłosierdzia, miłości i pokoju.

W tym tkwi nasza prawdziwa siła, zaczyn, powodujący jej wzrost, i sól, która nadaje smak wszelkiemu ludzkiemu wysiłkowi, by przezwyciężyć panujący pesymizm, jaki ukazuje nam świat. W tym jest nasza nadzieja, bowiem nadzieja w Bogu nie jest ucieczką od rzeczywistości, nie jest jakimś alibi: jest pracowitym oddawaniem Bogu tego, co do Niego należy. Właśnie dlatego chrześcijanin patrzy na przyszłą rzeczywistość, rzeczywistość Boga, aby żyć pełnią życia — mocno stąpając po ziemi — i odważnie odpowiadać na niezliczone nowe wyzwania.

Widzieliśmy to w minionych dniach podczas Nadzwyczajnego Synodu Biskupów — «synod» oznacza «wspólne wędrowanie». Rzeczywiście duszpasterze i świeccy z całego świata wyrazili tu, w Rzymie, głos swoich Kościołów partykularnych, aby pomóc współczesnym rodzinom w podążaniu drogą Ewangelii, ze wzrokiem utkwionym w Jezusa. Było to wspaniałe przeżycie — doświadczyliśmy synodalności i kolegialności oraz poczuliśmy moc Ducha Świętego, który wciąż prowadzi i odnawia Kościół, wezwany do niezwłocznego opatrywania krwawiących ran i rozpalania nadziei dla wielu ludzi nie mających nadziei.

Za dar tego Synodu i za konstruktywnego ducha, któremu wyraz dali wszyscy, wraz z apostołem Pawłem «zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach» (1 Tes 1, 2). Niech Duch Święty, który w tych wypełnionych pracą dniach pozwolił nam wielkodusznie pracować z prawdziwą wolnością i pokorną kreatywnością, nadal towarzyszy w drodze, która w Kościołach całej ziemi przygotowuje nas do Zwyczajnego Synodu Biskupów w październiku 2015 r. Zasialiśmy i nadal będziemy siać cierpliwie i wytrwale, przekonani, że to Pan daje wzrost temu, co zasialiśmy (por. 1 Kor 3, 6).

W tym dniu beatyfikacji papieża Pawła VI przychodzą mi na myśl jego słowa, gdy ustanawiał Synod Biskupów: «śledząc uważnie znaki czasów, staramy się dostosować drogi i metody (...) do wzrastających wymagań naszych dni i zmieniających się warunków społecznych» (list apost. motu proprio «Apostolica sollicitudo»).

W odniesieniu do tego wielkiego papieża, tego odważnego chrześcijanina, tego niestrudzonego apostoła przed Bogiem możemy dziś tylko wypowiedzieć bardzo proste, a jednocześnie szczere i ważne słowo: dziękuję! Dziękujemy, nasz drogi i umiłowany papieżu Pawle VI! Dziękujemy za twoje pokorne i prorocze świadectwo miłości do Chrystusa i Jego Kościoła!

W swoich osobistych notatkach wielki sternik Soboru nazajutrz po zakończeniu obrad zapisał: «Może Pan mnie powołał i utrzymuje mnie w tej posłudze nie tyle dlatego, abym miał w tej dziedzinie jakieś predyspozycje, czy też żebym rządził Kościołem i ocalił go od jego obecnych trudności, ile abym nieco dla Kościoła wycierpiał i aby było jasne, że to On, a nie kto inny prowadzi go i zbawia» (P. Macchi, Paolo VI nella sua parola, Brescia 2001, ss. 120-121). W tej pokorze jaśnieje wielkość bł. Pawła VI, który, kiedy kształtowało się społeczeństwo zlaicyzowane i wrogie, potrafił z dalekowzroczną mądrością — i czasem w samotności — sterować łodzią Piotrową, nigdy nie tracąc radości i ufności w Panu.

Paweł VI umiał rzeczywiście oddawać Bogu to, co jest Boże, poświęcając całe swoje życie «zadaniu świętemu, uroczystemu i niezwykle poważnemu: temu, aby kontynuować w czasie i szerzyć na ziemi misję Chrystusa» (homilia podczas obrzędu koronacji: Insegnamenti I, [1963], s. 26), miłując Kościół i prowadząc go, aby był zarazem «łaskawą matką wszystkich ludzi i szafarzem zbawienia» (enc. Ecclesiam suam, Wstęp).


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół papież Paweł VI Bóg Ewangelia beatyfikacja Synod Biskupów Pan zaczyn nowość cezarowi co cesarskie Giovanni Battista Montini
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W