Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.1.2019

Papież Franciszek

Matka Boża wnosi do Kościoła atmosferę czułości

Matka Boża wnosi do Kościoła atmosferę czułości - foto
Autor/źródło: Maciej Górnicki

1 I 2019 — Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, we wtorek 1 stycznia 2019 r. rano — w tym dniu Kościół obchodził także 52. Światowy Dzień Pokoju — Papież Franciszek odprawił Mszę św. w Bazylice Watykańskiej i wygłosił homilię. Koncelebrowało z nim 23 kardynałów oraz 14 arcybiskupów i biskupów.

«Wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli» (Łk 2, 18). Zadziwić się: do tego jesteśmy wezwani dzisiaj, pod koniec Oktawy Bożego Narodzenia, ze spojrzeniem wciąż skierowanym na Dzieciątko dla nas zrodzone, ubogie we wszystko, a bogate w miłość. Zadziwienie: taką postawę powinniśmy przyjąć na początku roku, ponieważ życie jest darem, który daje nam możliwość, by zawsze zaczynać od nowa, także od najniższej pozycji.

Ale dzisiaj jest również dzień, w którym trzeba się zadziwić stając przed Matką Boga: Bóg jest małym dzieckiem w ramionach kobiety, która karmi swojego Stwórcę. Figura stojąca przed nami ukazuje Matkę i Dzieciątko tak ściśle zjednoczonych, że wydają się jednym. Jest to dzisiejsza tajemnica, która budzi nieskończone zdumienie: Bóg związał się z ludzkością na zawsze. Bóg i człowiek, zawsze razem, oto dobra nowina na początku roku: Bóg nie jest odległym panem, który żyje samotnie w niebie, lecz Miłością wcieloną, zrodzoną tak, jak my z matki, aby być bratem każdego z nas, by być blisko: Bóg bliskości. Siedzi na kolanach swojej Matki, która jest także naszą Matką, i stamtąd obdarza ludzkość nową czułością. A my lepiej rozumiemy Bożą miłość, która jest miłością ojcowską i macierzyńską, jak miłość matki, która nigdy nie przestaje wierzyć w swoje dzieci i nigdy ich nie opuszcza. Bóg-z-nami kocha nas niezależnie od naszych błędów, naszych grzechów, od tego, jak kierujemy rozwojem świata. Bóg wierzy w ludzkość, w której wyróżnia się jako pierwsza i niezrównana Jego Matka.

Na początku roku prosimy Ją o łaskę zadziwienia w obliczu Boga niespodzianek. Odnówmy zadziwienie z początków, kiedy zrodziła się w nas wiara. Matka Boża pomaga nam — Matka, która zrodziła Pana, rodzi nas dla Pana. Jest matką i odradza w dzieciach zadziwienie wiarą, bo wiara jest spotkaniem, nie jest religią. Życie bez zadziwienia staje się szare, rutynowe; podobnie jest z wiarą. I także Kościół potrzebuje odnowy zadziwienia, że jest domem żywego Boga, Oblubienicą Pana, Matką rodzącą dzieci. W przeciwnym razie grozi mu, że będzie przypominał piękne muzeum przeszłości. «Kościół muzeum». Natomiast Matka Boża wnosi do Kościoła atmosferę domu, domu zamieszkanego przez Boga nowości. Przyjmijmy ze zdumieniem tajemnicę Matki Bożej, tak jak mieszkańcy Efezu w czasie Soboru. Podobnie jak oni oddajmy Jej cześć jako «Świętej Matce Boga». Pozwólmy, aby Ona na nas patrzyła, pozwólmy, aby wzięła nas w objęcia, pozwólmy, aby nas prowadziła za rękę.

Pozwólmy, aby na nas patrzyła. Zwłaszcza w chwilach potrzeby, kiedy jesteśmy uwikłani w najbardziej skomplikowane zawiłości życia, słusznie spoglądamy na Matkę Bożą, na Matkę. Wspaniale jest jednak przede wszystkim pozwolić, by Matka Boża patrzyła na nas. Kiedy na nas spogląda, nie widzi grzeszników, ale dzieci. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy; oczy Tej, która jest łaski pełna odzwierciedlają piękno Boga, odzwierciedlają nad nami niebo. Jezus powiedział, że oko jest «światłem ciała» (Mt 6, 22); oczy Matki Bożej potrafią rozświetlać każdą ciemność, rozpalając wszędzie nadzieję.Jejspojrzeniezwrócone na nas mówi: «Drogie dzieci, odwagi; jestem tutaj, wasza matka!».

To macierzyńskie spojrzenie, które wzbudza zaufanie, pomaga wzrastać w wierze. Wiara jest więzią z Bogiem, która obejmuje całą osobę i aby jej strzec, potrzeba opieki Matki Bożej. Jej matczyne spojrzenie pomaga nam postrzegać siebie jako umiłowane dzieci w wiernym ludzie Bożym i miłować się nawzajem, niezależnie od ograniczeń i nastawienia każdego. Matka Boża zakorzenia nas w Kościele, gdzie jedność liczy się bardziej niż różnorodność, i zachęca nas do troszczenia się o siebie nawzajem. Spojrzenie Maryi przypomina, że dla wiary istotna jest czułość, która stawia tamę letniości. Czułość: Kościół czułości. Czułość, słowo, które dziś wielu chiałoby wymazać ze słownika. Kiedy w wierze jest miejsce dla Matki Bożej, nigdy nie traci się centrum — Pana, ponieważ Maryja nigdy nie wskazuje na siebie, ale na Jezusa; i na braci, ponieważ Maryja jest matką.

Spojrzenie Matki, spojrzenie matek. Świat, który patrzy w przyszłość bez spojrzenia matczynego jest krótkowzroczny. Być może powiększy zyski, ale nie będzie już umiał widzieć w ludziach dzieci. Będą korzyści, ale nie dla wszystkich. Będziemy mieszkać w tym samym domu, ale nie jak bracia. Rodzina ludzka opiera się na matkach. Świat, w którym macierzyńska czułość jest sprowadzona do zwykłego uczucia, może być bogaty w rzeczy, ale nie będzie miał przyszłości. Matko Boża, naucz nas Twojego patrzenia na życie i zwróć swoje spojrzenie na nas, na nasze niedole. Miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.

Pozwólmy się wziąć w objęcia. Po spojrzeniu w grę wchodzi tu serce, w którym, jak głosi dzisiejsza Ewangelia, «Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je» (Łk 2, 19). To znaczy, że Matce Bożej wszystko leżało na sercu, obejmowała wszystko, wydarzenia pomyślne i niepomyślne. I wszystko rozważała, to znaczy zanosiła do Boga. Oto Jej tajemnica. W ten sam sposób troszczy się o życie każdego z nas: pragnie ogarnąć wszystkie nasze sytuacje i przedstawiać je Bogu.

W dzisiejszym rozbitym życiu, w którym grozi nam utrata wątku, objęcie Matki ma istotne znaczenie. Wokół jest tyle rozproszenia i samotności: świat jest całkowicie połączony, ale wydaje się coraz bardziej poróżniony. Musimy powierzyć się Matce. W Piśmie Świętym obejmuje ona wiele konkretnych sytuacji i jest obecna tam, gdzie istnieje potrzeba: udaje się do swojej kuzynki Elżbiety, przychodzi z pomocą małżonkom z Kany, dodaje otuchy uczniom w Wieczerniku... Maryja jest lekarstwem na samotność i rozbicie. Jest Matką pocieszenia, która pociesza: jest z tym, kto jest sam. Wie, że aby pocieszyć, nie wystarczają słowa, potrzebna jest obecność; i jest obecna jak matka. Pozwólmy Jej ogarnąć nasze życie. W Salve Regina nazywamy ją «naszym życiem»: wydaje się to przesadą, ponieważ Chrystus jest życiem (por. J 14, 6), ale Maryja jest tak z Nim zjednoczona i tak bliska nam, że nie ma nic lepszego, niż złożenie życia w Jej ręce i uznanie Jej za nasze «życie, słodycz i nadzieję».

A następnie, na drodze życia, pozwólmy wziąć się za rękę. Matki biorą swoje dzieci za rękę i z miłością wprowadzają je w życie. Ale jakże wiele dzieci dzisiaj, idąc na własną rękę, traci orientację, uważa siebie za mocnych, a gubią się, za wolnych, a stają się niewolnikami. Jak wielu, zapominając o miłości matczynej, żyje zagniewanych na siebie i obojętnych na wszystko! Iluż, niestety, reaguje na wszystko i na wszystkich z gniewem i złośliwością! Takie jest życie. Przejawianie zła czasami wydaje się nawet oznaką siły. Ale jest tylko słabością. Musimy uczyć się od matek, że heroizm polega na dawaniu siebie, siła na okazaniu litości, mądrość na łagodności.

Bóg nie obył się bez Matki: tym bardziej my Jej potrzebujemy. Dał nam Ją sam Jezus i to nie w jakiejkolwiek chwili, ale z krzyża: «Oto Matka twoja» (J 19, 27) — powiedział do ucznia, do każdego ucznia. Matka Boża nie jest opcją: trzeba Ją przyjąć w życiu. Jest Królową Pokoju, która zwycięża zło i prowadzi drogami dobra, która wprowadza jedność między dzieci, która wychowuje do współczucia.

Weź nas za rękę, Maryjo. Trzymając się Ciebie, pokonamy najciaśniejsze zakręty historii. Weź nas za rękę, abyśmy odkryli łączące nas więzy. Zgromadź nas razem pod swym płaszczem, w czułości prawdziwej miłości, w której wzmacnia się rodzina ludzka: «Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko». Powiedzmy to wszyscy razem Matce Bożej: «Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: serce Boże Narodzenie Maryja Matka Boża wcielenie macierzyństwo bliskość uczucie czułość miłość Boża wsparcie spojrzenie relacja z Bogiem zdziwienie dłoń
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W