Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


L'Osservatore Romano: Homilie w domu św. Marty

Papież Franciszek

Dwanaście filarów

Msza św. w Domu św. Marty 22 stycznia 2016„Modlitwa i dawanie świadectwa” to „dwa zadania biskupów”, którzy są „filarami Kościoła”. A jeśli osłabną, cierpi na tym cały lud Boży. Dlatego Papież Franciszek podczas Mszy św. odprawionej w piątek rano, 22 stycznia, w kaplicy Domu św. Marty powiedział, że trzeba modlić się usilnie za następcę dwunastu apostołów.

Rozważanie Papieża na temat postaci i misji biskupa oparte było na fragmencie Ewangelii Marka (3, 13-19), odczytanym podczas dzisiejszej liturgii. „Jest w tym fragmencie Ewangelii pewne słowo, które przyciąga uwagę: Jezus 'ustanowił'”. To słowo „pojawia się dwukrotnie”. Marek pisze: 'Ustanowił Dwunastu', których nazwał apostołami. A następnie: 'Ustanowił więc Dwunastu', i wymienia ich jednego po drugim”. Zatem, wyjaśnił Papież, „Jezus spośród wielu ludzi, którzy za Nim chodzili — mówi nam Ewangelia — „przywołał do siebie tych, których sam chciał'”. Krótko mówiąc, „jest to wybór: Jezus wybrał tych, których On chciał”. I właśnie „ustanowił Dwunastu; nazwał ich apostołami”. Rzeczywiście, kontynuował Franciszek, „byli inni: byli uczniowie”, a „Ewangelia mówi przy pewnej okazji o 72”. Ale „oni to było co innego”.

„Dwunastu zostało ustanowionych po to, aby Mu towarzyszyli i by mógł ich wysyłać na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy”, wyjaśnił Papież. „To jest najważniejsza grupa, którą Jezus wybrał, 'aby Mu towarzyszyli', byli bliżej, 'i by mógł wysyłać ich na głoszenie' Ewangelii”. I „by mieli władzę wypędzać duchy”, dodaje jeszcze Marek. Właśnie tych „Dwunastu to pierwsi biskupi, pierwsza grupa biskupów”.

Tych Dwunastu „wybranych — zwrócił uwagę Franciszek — było świadomych wagi tego wybrania, tak iż po wstąpieniu Jezusa do nieba Piotr przemówił do pozostałych i wyjaśnił im, że ze względu na to, że Judasz zdradził, trzeba było coś zrobić”. I tak właśnie spośród tych, którzy przebywali z Jezusem od chrztu Janowego aż po wniebowstąpienie, wybrali „tego, który stał się 'razem z nami' — mówi Piotr — świadkiem zmartwychwstania”. W ten sposób, kontynuował Papież, „miejsce Judasza zostaje zajęte, przejęte przez Macieja: został wybrany Maciej”.

„Liturgia Kościoła, nawiązując do „niektórych wyrażeń Pawła”, nazywa Dwunastu „filarami Kościoła”. Tak, stwierdził Papież, „apostołowie są filarami Kościoła. I biskupi są filarami Kościoła. Ten wybór Macieja był pierwszym święceniem biskupim w Kościele”.

Chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat biskupów”, wyznał Franciszek. „Na nas, biskupach, spoczywa ta odpowiedzialność, za bycie świadkami: świadkami tego, że Pan Jezusa żyje, że Pan Jezus zmartwychwstał, że Pan Jezus wędruje z nami, że Pan Jezus nas zbawia, że Pan Jezus oddał za nas swoje życie, że Pan Jezus jest naszą nadzieją, że Pan Jezus zawsze nas przyjmuje i nam przebacza”. To jest „świadectwo”. W konsekwencji, kontynuował, „nasze życie powinna być tym: dawaniem świadectwa, prawdziwym świadectwem o zmartwychwstaniu Chrystusa”.

I kiedy Jezus, jak opowiada Marek, dokonuje „tego wyboru” Dwunastu, kieruje się dwiema racjami. Przede wszystkim, „aby Mu towarzyszyli”. Dlatego „biskup ma obowiązek przebywać z Jezusem”. Tak, „to jest pierwszorzędny obowiązek biskupa: towarzyszyć Jezusowi”. I to prawda, „tak iż, kiedy w początkowych czasach pojawił się problem, że nie troszczono się należycie o sieroty i wdowy, biskupi — tych Dwunastu — zebrali się i zastanawiali, co robić”. I „wprowadzili postać diakonów, mówiąc: 'Niech diakoni zajmują się sierotami i wdowami”. Natomiast Dwunastu, „mówi Piotr”, przypadały „dwa zadania: modlitwa i głoszenie Ewangelii”.

Tak więc, powtórzył Franciszek, „pierwszym zadaniem biskupa jest przebywać z Jezusem na modlitwie”. Rzeczywiście, „pierwszym zadaniem biskupa nie jest robienie planów duszpasterskich... nie, nie!”. Jest nim „modlitwa: to jest pierwsze zadanie”. Natomiast „drugie zadanie polega na byciu świadkiem, to znaczy głoszeniu: głoszeniu zbawienia, które przyniósł nam Pan Jezus”.

Są to „dwa niełatwe zadania — przyznał Papież — ale to właśnie te dwa zadania wzmacniają filary Kościoła”. W istocie, „jeżeli te filary słabną, ponieważ biskup nie modli się albo modli się mało, zapomina o modlitwie; albo dlatego, że biskup nie głosi Ewangelii, zajmuje się innymi sprawami, również Kościół słabnie; cierpi. Lud Boży cierpi”. Właśnie „dlatego, że filary są słabe”.

Z tego względu, stwierdził Franciszek, „chciałbym dziś zachęcić was do modlenia się za nas, biskupów: ponieważ również my jesteśmy grzeszni, także my mamy słabości, także nam grozi to, co Judaszowi: on również został wybrany, by był filarem”. Tak, kontynuował, „także nam grozi niebezpieczeństwo, że nie będziemy się modlić, że będziemy robić coś, co nie będzie głoszeniem Ewangelii i wypędzaniem duchów”. Stąd, powtórzył Papież, wezwanie do „modlitwy o to, aby biskupi byli tym, czym chciał Jezus, aby byli, i abyśmy wszyscy dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa”.

Zresztą, dodał, lud Boży modli się za biskupów, w czasie każdej Mszy św. modli się za biskupów: modli się za Piotra, głowę kolegium biskupiego, i modli się za biskupa miejsca”. Lecz „to może być niewystarczające: wypowiada się imię z nawyku i idzie dalej”. Ważne jest, „by modlić się za biskupa sercem, prosić Pana: 'Panie, zatroszcz się o mojego biskupa; zatroszcz się o wszystkich biskupów, i poślij nam biskupów, którzy byliby prawdziwymi świadkami, biskupów, którzy by się modlili, i biskupów, którzy swoim głoszeniem pomagaliby zrozumieć Ewangelię, mieć pewność, że Ty, Panie, żyjesz, jesteś wśród nas'”.

Przed dalszym celebrowaniem Papież zasugerował ponownie, by modlić się „zatem za naszych biskupów — to jest powinność wiernych”. W istocie „Kościół bez biskupa nie może funkcjonować”. Tak więc „modlitwa nas wszystkich za naszych biskupów jest obowiązkiem, ale obowiązkiem wynikającym z miłości, powinnością dzieci względem Ojca, powinnością braci, aby rodzina pozostała zjednoczona w wyznawaniu Jezusa Chrystusa, żywego i zmartwychwstałego”. 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo modlitwa wybór Kościół świadectwo apostołowie biskup apostoł relacja z Jezusem dwunastu wybrani modlitwa za kapłanów modlitwa za biskupa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W