Trynitarny horyzont komunii

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 22.05.2016

Trynitarny horyzont komunii

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w uroczystość Najświętszej Trójcy Ewangelia św. Jana przedstawia nam fragment długiej mowy pożegnalnej, którą Jezus wygłosił na krótko przed swoją męką. W mowie tej wyjaśnia On swoim uczniom najgłębsze prawdy, które Go dotyczą; i w ten sposób zostaje nakreślona relacja między Jezusem, Ojcem i Duchem. Jezus wie, że jest bliski urzeczywistnienia zamysłu Ojca, który spełni się przez Jego śmierć i zmartwychwstanie; dlatego pragnie zapewnić swoich uczniów, że ich nie opuści, ponieważ Jego misja będzie przedłużona przez Ducha Świętego. To Duch Święty będzie przedłużał misję Jezusa, czyli dalej prowadził Kościół.

Jezus objawia, na czym polega ta misja. Przede wszystkim Duch prowadzi nas do zrozumienia wielu rzeczy, które sam Jezus ma jeszcze do powiedzenia (por. J 16, 12). Nie chodzi o nowe lub szczególne doktryny, ale o pełne zrozumienie tego wszystkiego, co Syn usłyszał od Ojca i co pozwolił poznać swoim uczniom (por. w. 15). Duch prowadzi nas do nowych sytuacji życiowych ze spojrzeniem zwróconym ku Jezusowi, a jednocześnie skierowanym na wydarzenia i ku przyszłości. On nam pomaga podążać w dziejach, będąc mocno zakorzenieni w Ewangelii, a także z dynamiczną wiernością naszym tradycjom i zwyczajom.

Ale tajemnica Trójcy mówi również o nas, o naszej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Bowiem przez chrzest Duch Święty włączył nas w serce i życie samego Boga, który jest komunią miłości. Bóg jest «rodziną», składającą się z trzech Osób, które miłują się tak bardzo, że tworzą jedno. Ta «boska rodzina» nie jest zamknięta w sobie, ale jest otwarta, objawia się w stworzeniu i historii i wkroczyła w świat ludzi, żeby wezwać wszystkich do włączenia się w nią. Trynitarny horyzont komunii obejmuje nas wszystkich i pobudza do życia w miłości i w braterskim dzieleniu się, w przekonaniu, że tam, gdzie jest miłość, jest Bóg.

Fakt, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga-komunii, skłania nas do zrozumienia samych siebie jako istot-w-relacji i przeżywania relacji międzyludzkich w solidarności i wzajemnej miłości. Te relacje tworzone są przede wszystkim w kręgu naszych wspólnot kościelnych, aby coraz wyraźniejszy był obraz Kościoła jako ikony Trójcy Świętej. Ale stawia się na nie w każdej innej relacji społecznej, od rodziny po przyjaźnie w środowisku pracy: są to konkretne okazje, które są nam dawane w celu budowania relacji po ludzku coraz bogatszych, zdolnych do wzajemnego szacunku i bezinteresownej miłości.

Uroczystość Najświętszej Trójcy zachęca nas do angażowania się w codzienne wydarzenia, abyśmy byli zaczynem jedności, pocieszenia i miłosierdzia. W tej misji jesteśmy wspomagani mocą, którą daje nam Duch Święty: ona leczy ciało ludzkości zranionej niesprawiedliwością, uciskiem, nienawiścią i chciwością. Dziewica Maryja w swej pokorze przyjęła wolę Ojca i poczęła Syna za sprawą Ducha Świętego. Niech Ona, zwierciadło Trójcy Świętej, pomoże nam umacniać naszą wiarę w tajemnicę trynitarną i ucieleśniać ją przez decyzje i postawy miłości oraz jedności.

Po modlitwie «Anioł Pański» Papież powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! Wczoraj w Cosenzie został ogłoszony błogosławionym Franciszek Maria Greco, kapłan diecezjalny, założyciel Zgromadzenia Małych Sióstr Pracownic Najświętszych Serc. Na przełomie wieków XIX i XX był animatorem życia religijnego i społecznego w swoim mieście, w Acri, gdzie pełnił całą swoją owocną posługę. Składamy dziękczynienie Bogu za tego przykładnego księdza. Te oklaski są również dla wielu dzielnych księży, którzy są tutaj, we Włoszech!

Jutro rozpocznie się w Stambule w Turcji pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny, który będzie poświęcony rozważaniu tego, jakie środki należy zastosować, aby zaradzić dramatycznym sytuacjom humanitarnym, których przyczyną są konflikty, problemy związane ze środowiskiem naturalnym i skrajne ubóstwo. Wspierajmy modlitwą uczestników tego spotkania, żeby w pełni zaangażowali się w realizowanie głównego celu humanitarnego, jakim jest ratowanie życia każdej istoty ludzkiej, bez wykluczania kogokolwiek, w szczególności niewinnych i najbardziej bezbronnych. Stolica Apostolska weźmie udział w tym Szczycie Humanitarnym — właśnie dzisiaj Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin jest w podróży, aby reprezentować Stolicę Apostolską.

We wtorek 24 maja zjednoczymy się duchowo z katolickimi wiernymi w Chinach, którzy tego dnia ze szczególną pobożnością obchodzą wspomnienie Najświętszej Maryi Panny «Wspomożenia Wiernych», czczonej w sanktuarium w Szeszan w Szanghaju. Prośmy Maryję, aby obdarzyła swoje dzieci w Chinach umiejętnością rozpoznawania w każdej sytuacji znaków pełnej miłości obecności Boga, który zawsze przyjmuje i zawsze przebacza. Oby w tym Roku Miłosierdzia katolicy chińscy wraz ze wszystkimi zwolennikami innych szlachetnych tradycji religijnych mogli stać się konkretnym znakiem miłości i pojednania. W ten sposób będą oni promowali autentyczną kulturę spotkania i harmonii całego społeczeństwa, tej harmonii, którą tak bardzo miłuje dusza chińska. (...)

Pozdrawiam was wszystkich, rzymian i pielgrzymów! (...) Pozdrawiam dzieci ze Szkoły Sióstr Salezjanek z Krakowa (...).

Życzę wszystkim udanej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

Dziecko w obozie dla uchodźców w Idomeni (Ap)

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama