Wspierajcie Synod modlitwą

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" - XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinie, 5.10.2015

Wspierajcie Synod modlitwą

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Przed chwilą zakończyła się w Bazylice św. Piotra celebracja eucharystyczna, rozpoczynająca Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Ojcowie synodalni, pochodzący ze wszystkich części świata i zgromadzeni wokół Następcy Piotra, przez trzy tygodnie będą się zastanawiali nad powołaniem i misją rodziny w Kościele i społeczeństwie, aby dokonać uważnego rozeznania duchowego i duszpasterskiego. Będziemy wpatrywać się w Jezusa, aby określić, na podstawie Jego nauczania prawdy i miłosierdzia, najbardziej odpowiednie drogi dla stosownego zaangażowania Kościoła względem rodzin i dla rodzin, aby pierwotny plan Stwórcy dotyczący mężczyzny i kobiety mógł być realizowany i działał w całym swym pięknie i z mocą w dzisiejszym świecie.

Liturgia tej niedzieli proponuje właśnie podstawowy tekst Księgi Rodzaju dotyczący komplementarności i wzajemnej relacji mężczyzny i kobiety (por. Rdz 2, 18-24). Biblia mówi, że dlatego człowiek opuszcza swego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną, i oboje stają się jednym ciałem, to znaczy jednym życiem, tym samym istnieniem (por. w.24). W tej jedności małżonkowie przekazują życie nowym istotom ludzkim: stają się rodzicami. Uczestniczą w stwórczej mocy samego Boga. Ale zwróćmy uwagę! Bóg jest miłością i uczestniczymy w Jego dziele, kiedy miłujemy z Nim i jak On. W tym celu, jak mówi św. Paweł, miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (por. Rz 5, 5). Jest to także miłość, jaką zostają obdarzeni małżonkowie w sakramencie małżeństwa. Jest to miłość, która karmi ich relację, poprzez radości i smutki, chwile spokojne i trudne. Jest to miłość, która wzbudza pragnienie zrodzenia dzieci, oczekiwania na nie, przyjęcia ich, wykarmienia, wychowania ich. Jest to ta sama miłość, jaką w dzisiejszej Ewangelii Jezus okazuje dzieciom: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże» (Mk 10, 14).

Dzisiaj prosimy Pana, aby wszyscy rodzice i wychowawcy na świecie, a także całe społeczeństwo stali się narzędziami tej otwartości i tej miłości, jaką Jezus obejmuje najmniejszych. On spogląda w ich serca z czułością i troskliwością ojca, a zarazem matki. Myślę o licznych dzieciach głodnych, opuszczonych, wykorzystywanych, zmuszanych do udziału w wojnie, odrzucanych. Bolesny jest widok dzieci nieszczęśliwych, z zagubionym spojrzeniem, uciekających przed biedą i konfliktami, które pukają do naszych drzwi i naszych serc, błagając o pomoc. Niech Pan nam pomoże, abyśmy nie byli społecznościami-twierdzami, ale społecznościami- -rodzinami, zdolnymi przyjmować, ze stosownymi regułami, ale przyjmować, przyjmować zawsze z miłością!

Zachęcam was do wspierania modlitwą prac Synodu, aby Duch Święty uczynił ojców synodalnych w pełni uległymi Jego natchnieniom. Przyzywajmy matczynego wstawiennictwa Maryi Panny, jednocząc się duchowo ze wszystkimi, którzy w tej chwili w sanktuarium w Pompejach odmawiają «Suplikę do Matki Bożej Różańcowej».

Po modlitwie maryjnej Papież powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! Wczoraj w Santander w Hiszpanii zostali ogłoszeni błogosławionymi Pius Heredia oraz 17 towarzyszy i towarzyszek z Zakonu Cystersów Reformowanych Surowej Reguły i św. Bernarda, zabitych za swoją wiarę podczas hiszpańskiej wojny domowej i prześladowań religijnych w latach 30. ubiegłego wieku. Wielbijmy Pana za tych Jego odważnych świadków, a za ich wstawiennictwem prośmy Go, aby uwolnił świat od plagi wojny.

Pragnę skierować do Pana modlitwę za ofiary lawiny błotnej, która zniszczyła całą wioskę w Gwatemali, a także za ofiary powodzi we Francji, na Lazurowym Wybrzeżu. Bądźmy blisko ludzi, którzy doznali poważnych szkód, także poprzez konkretną solidarność. (...)

Dziękuję wam wszystkim, przybyłym licznie z Rzymu, Włoch i z różnych części świata (...).

Życzę wszystkim udanej niedzieli. Proszę was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao