Kościół, troskliwa matka

List apostolski Papieża Franciszka w formie "motu proprio", w którym ustanawia Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia (15.08.2016)

Kościół, troskliwa matka, przez wieki zawsze troszczył się i dbał o świeckich, rodzinę i życie, ukazując miłość do ludzkości miłosiernego Zbawiciela. Ja również, mając to na uwadze z racji mojej posługi pasterza owczarni Pana, pragnę rozporządzać wszystko, ażeby bogactwa Chrystusa Jezusa spływały odpowiednio i obficie na wiernych.

W tym celu podejmuję starania, aby dykasterie Kurii Rzymskiej były dostosowane do sytuacji naszych czasów i odpowiadały potrzebom Kościoła powszechnego. Mam na myśli w szczególności świeckich, rodzinę i życie, którym pragniemy służyć wsparciem i pomocą, aby dawały czynne świadectwo Ewangelii w naszych czasach i ukazywały dobroć Odkupiciela.

Toteż po starannym rozważeniu wszystkiego moim apostolskim autorytetem ustanawiam Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, która będzie regulowana przez specjalne statuty. Zadania i funkcje, które do tej pory należały do Papieskiej Rady ds. Świeckich i do Papieskiej Rady ds. Rodziny, zostaną przeniesione na tę Dykasterię z dniem 1 września, w związku z definitywnym ustaniem istnienia wspomnianych Papieskich Rad.

Pragnę, aby powyższe postanowienie obowiązywało teraz i w przyszłości, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

Rzym, u św. Piotra, pod pierścieniem Rybaka, 15 sierpnia 2016 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Jubileusz Miłosierdzia, w IV roku mojego pontyfikatu

Papież Franciszek


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama