Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Franciszek

Nauka służy promowaniu pokoju i sprawiedliwości

26 VI 2014 — Przemówienie do uczestników Letniej Szkoły Astrofizyki Watykańskiego Obserwatorium AstronomicznegoW dniach 1-27 czerwca Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne w Castel Gandolfo zorganizowało 14. Letnią Szkołę Astrofizyki, w której wykłady poświęcone były galaktykom. W przedostatnim dniu zajęć studenci i wykładowcy wraz z dyrektorem Obserwatorium ks. José G. Funesem SJ zostali przyjęci przez Ojca Świętego w watykańskiej Sali Papieży. Na początku audiencji ks. Funes zapoznał Papieża Franciszka z tematyką wykładów, po czym przemówienie wygłosił Ojciec Święty.


Dzień dobry!

Z przyjemnością was przyjmuję, wykładowców i słuchaczy letniego kursu, zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, na temat: «Galaktyki — bliskie i dalekie, młode i stare»; jak również ojców i braci jezuitów oraz pracowników Obserwatorium. Cieszy mnie liczne i kwalifikowane uczestnictwo w tej międzynarodowej szkole, która gromadzi wykładowców i słuchaczy pochodzących z 23 krajów. W sposób szczególny dziękuję profesorom, którzy poświęcili swój czas i siły, aby wprowadzić was, młodych astronomów, w trudne i fascynujące zajęcie badania wszechświata, cennego daru Stwórcy. Pragnę podziękować również dobroczyńcom, którzy hojnie zasilili stypendia.

Przez prawie miesiąc oddawaliście się nie tylko studiowaniu galaktyk, pod kierunkiem profesorów, ekspertów w tej dziedzinie, ale poznawaliście także wzajemnie swoje tradycje kulturowe i religijne, dając piękne świadectwo dialogu i współżycia w harmonii. W tych tygodniach poświęconych studiom zrodziła się współpraca naukowa i trwałe więzi przyjaźni. Kiedy patrzę na wasze twarze, mam wrażenie, że widzę mozaikę składającą się z ludów z każdego zakątka ziemi. Jest rzeczą słuszną, aby wszyscy ludzie mieli dostęp do badań i formacji naukowej. Pragnienie, by wszystkie ludy mogły korzystać z dobrodziejstw nauki, jest wyzwaniem stojącym przed nami wszystkimi, szczególnie przed naukowcami.

Szkoła Astrofizyki Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego jest zatem miejscem, gdzie młodzi ludzie z całego świata dialogują, współpracują i wzajemnie sobie pomagają w poszukiwaniu prawdy, która w tym wypadku dotyczy studium galaktyk. Ta prosta i konkretna inicjatywa pokazuje, że nauka może być odpowiednim i skutecznym narzędziem służącym promowaniu pokoju i sprawiedliwości.

Także dlatego Kościół angażuje się w dialog z nauką w oparciu o światło pochodzące z wiary, jest bowiem przekonany, że wiara może poszerzyć horyzonty rozumu, ubogacając go (por. adhort. apost. Evangelii gaudium, 238). Kościół w tym dialogu z nauką cieszy się ze wspaniałego postępu naukowego, uznając wielki potencjał, jaki Bóg dał ludzkiemu umysłowi (por. tamże, 243), podobnie jak matka raduje się i słusznie jest dumna, gdy jej dzieci czynią postępy «w mądrości, w latach i w łasce» (Łk 2, 52).

Zachęcam was także do tego, abyście dzielili się zdobytą wiedzą na temat wszechświata z ludźmi w krajach, z których pochodzicie. Tylko bardzo mała część ludności świata ma dostęp do tego rodzaju wiedzy, która otwiera serce i umysł na wielkie pytania, jakie ludzkość od zawsze sobie zadaje: Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? Jaki sens ma ten wszechświat z jego miliardami galaktyk?... Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania przygotowuje nas do spotkania ze Stwórcą, dobrym Ojcem, «w Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy» (Dz 17, 28).

Bóg wszechmogący i miłosierny, który «liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu» (Ps 147, 4), niech was napełni swoim pokojem i błogosławieństwem.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: student nauka wszechświat Stwórca astronomia stypendium badania naukowe astrofizyka wiara a rozum galaktyka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W