Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

W służbie jedności wierzących w Chrystusa

24 X 2014 — Przemówienie do uczestników ekumenicznej pielgrzymki zorganizowanej przez Fundację «Orientale Lumen»


Camilian Demetrescu,
«Ut unum sint» (2009 r.)

W piątek 24 października rano Ojciec Święty przyjął na audiencji w Sali Papieży uczestników ekumenicznej pielgrzymki katolików i prawosławnych, zorganizowanej przez Fundację «Orientale Lumen», do których wygłosił następujące przemówienie:

Drodzy Bracia w Chrystusie!

Witam serdecznie wszystkich uczestników ekumenicznej pielgrzymki, zorganizowanej przez Fundację Orientale Lumen, przybyłej pod przewodnictwem metropolity Dioklei Kaliksta, któremu dziękuję za wypowiedziane słowa. W tych dniach etapem waszego pielgrzymowania jest Rzym. Dziękuję za waszą obecność.

Każda chrześcijańska pielgrzymka jest nie tylko pokonywaniem drogi w sensie geograficznym, ale przede wszystkim sposobnością do przejścia drogi odnowy duchowej, aby zmierzać coraz bardziej ku Chrystusowi Panu, ku Temu, «który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala» (Hbr 12, 2). Te wymiary są absolutnie istotne, aby podążać także drogą prowadzącą do pojednania i pełnej jedności wszystkich wierzących w Chrystusa. Nie ma prawdziwego dialogu ekumenicznego bez gotowości do wewnętrznej odnowy i dążenia do większej wierności Chrystusowi i Jego woli.

Z radością dowiaduję się, że w tej waszej pielgrzymce postanowiliście upamiętnić papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, którzy zostali kanonizowani w kwietniu br. Ten wybór podkreśla ich wielki wkład, jaki wnieśli w rozwój coraz ściślejszych relacji między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi. Przykład tych dwóch świętych jest dla nas wszystkich z pewnością pouczający, ponieważ oni zawsze dawali świadectwo żarliwego pragnienia jedności chrześcijan, zrodzonego z uległego wsłuchiwania się w wolę Pana, który podczas Ostatniej Wieczerzy prosił Ojca, aby Jego uczniowie «stanowili jedno» (J 17, 21). W tym momencie pragnę jedynie przypomnieć, spośród wielu rzeczy, które można by wspominać, że św.Jan XXIII, w chwili, kiedy ogłaszał zwołanie Soboru Watykańskiego II, pośród jego celów wskazał właśnie na jedność chrześcijan, i że św. Jan Paweł II dał znaczny impuls do działalności ekumenicznej Kościoła katolickiego swoją encykliką Utunum sint. Drodzy bracia, w czasie tej waszej pielgrzymki do Rzymu chciałbym was prosić o modlitwę także za mnie, abym za wstawiennictwem tych dwóch świętych moich poprzedników mógł pełnić moją posługę Biskupa Rzymu w służbie komunii i jedności Kościoła, we wszystkim kierując się wolą Pana.

W najbliższych dniach wasza pielgrzymka dotrze do Fanaru, gdzie spotkacie się z Patriarchą Ekumenicznym, Jego Świątobliwością Bartłomiejem I. Proszę was o przekazanie mu moich serdecznych i braterskich pozdrowień i zapewnienie o mojej przyjaźni i szacunku. Jak wiecie, również ja przygotowuję się do złożenia wizyty Patriarsze Ekumenicznemu w listopadzie, z okazji święta św. Andrzeja Apostoła, w odpowiedzi na uprzejme zaproszenie Jego Świątobliwości Bartłomieja I. Wizyta Biskupa Rzymu u Patriarchy Ekumenicznego i moje nowe osobiste spotkanie z Patriarchą Bartłomiejem będą znakami ścisłej więzi, jaka łączy Stolice Rzymu i Konstantynopola oraz pragnienia przezwyciężania, w miłości i prawdzie, przeszkód, które jeszcze nas dzielą.

Życząc wam dobrego dalszego przebiegu waszej pielgrzymki i obfitych darów duchowych, proszę was o modlitwę za mnie i z serca udzielam wam błogosławieństwa!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekumenizm jedność Kościoła Bartłomiej I Kościół prawosławny Kościoły Wschodnie odnowa wewnętrzna posłuszeństwo Bogu ekumenizm duchowy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W