Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Przesłanie do uczestników konferencji na temat powszechnego dostępu do wody pitnej, 7.11.2018

Papież Franciszek

Ogromna hańba dla ludzkości

Ogromna hańba dla ludzkości - foto
Autor/źródło: Pixabay, konakali

Przesłanie do uczestników konferencji na temat powszechnego dostępu do wody pitnej

8 listopada 2018 na Papieskim Uniwersytecie «Urbanianum» w Rzymie odbyła się konferencja poświęcona zarządzaniu zasobami wody pitnej i powszechnemu dostępowi do niej, zorganizowana przez Dykasterię ds. Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka we współpracy z ambasadami Francji, Włoch, Monako i USA przy Stolicy Apostolskiej. Do jej uczestników Papież Franciszek skierował następujące przesłanie:

Księże Kardynale, Magnificencjo Rektorze,
Bracia i Siostry!

Gratuluję zorganizowania konferencji na temat: «Zarządzanie dobrem wspólnym — dostęp do wody pitnej dla wszystkich».

Woda ma fundamentalne znaczenie dla życia. W wielu strefach świata nasi bracia i siostry nie mogą prowadzić godnego życia właśnie z powodu braku dostępu do czystej wody. Dramatyczne dane statystyczne odnośnie do pragnienia, zwłaszcza sytuacji tych osób, które chorują i często umierają z powodu niezdrowej wody, są ogromną hańbą dla ludzkości XXI w.

Niestety, w wielu krajach, w których ludność nie ma stałego dostępu do wody pitnej, nie brakuje dostaw broni i amunicji, które nieustannie pogarszają sytuację! Korupcja i interesy gospodarki, która wyklucza i która zabija, zbyt często biorą górę nad wysiłkami, które w sposób solidarny powinny gwarantować dostęp do wody. Dane statystyczne dotyczące pragnienia wymagają woli i determinacji, i nie może zabraknąć wszelkich starań instytucjonalnych, organizacyjnych, edukacyjnych, technologicznych i finansowych.

Przedstawiłem już pewne przemyślenia odnośnie do tej kwestii w enc. Laudato si' oraz w ostatnim przesłaniu na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Mam nadzieję, że osoby, zabierające głos i uczestniczące w tej konferencji, podzielą się w swoich środowiskach zawodowych i politycznych świadomością co do niezbędnych pilnych działań, woli i determinacji. Stolica Apostolska i Kościół angażują się na rzecz zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich. To zaangażowanie przejawia się w rozlicznych inicjatywach, takich jak tworzenie infrastruktury, formacja, rzecznictwo, pomoc dla społeczności zagrożonych, w których zaopatrzenie w wodę jest niepewne, wśród nich migrantów, i przypominanie owej całości wzorców etycznych i zasad, wynikających z Ewangelii i ze zdrowej antropologii.

Właściwa antropologia jest w istocie niezbędna dla odpowiedzialnych i solidarnych stylów życia, dla prawdziwej ekologii (por. Laudato si', 118; 122), jak również dla uznania dostępu do wody pitnej za prawo, wynikające z godności człowieka, a zatem którego nie można pogodzić z pojmowaniem wody jako każdego innego towaru. Zasady i wartości ewangeliczne muszą prowadzić do konkretnego zaangażowania każdego, zmierzającego do tego, aby cała rodzina ludzka mogła osiągnąć wspólne dobro (por. adhort. apost. Evangelii gaudium, 179-183). Z punktu widzenia wiary w każdym człowieku spragnionym dostrzegamy obraz samego Boga, jak czytamy w Ewangelii Mateusza: «Byłem spragniony, a nie daliście Mi pić» (Mt 25, 42). Ta konferencja słusznie włącza przedstawicieli różnych wyznań i kultur; nie należy nigdy pomijać dwojakiego wymiaru — duchowego i kulturowego — wody, jako że odgrywa ona główną rolę w kształtowaniu tkanki społecznej, współżycia i organizacji wspólnoty.

Zachęcam was do rozważenia symboliki wody w głównych tradycjach religijnych i zarazem do kontemplowania tego zasobu, który jest, jak pisał św. Franciszek z Asyżu, «multo utile et humile et preziosa et casta» — «bardzo pożyteczny i pokorny, i cenny, i czysty».

Proszę Najwyższego Stwórcę o błogosławieństwo dla każdego z was, dla waszych rodzin, dla waszych inicjatyw, ukierunkowanych na lepsze zarządzanie wodą. Życzę wszelkiej pomyślności w waszych pracach i proszę was o modlitwę za mnie.

Watykan, 7 listopada 2018 r.

Papież Franciszekopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekologia wojna nędza woda zbrojenia hydrologia rozwój integralny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W