Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

11 września

Prawda i sprawiedliwość fundamentem wolności i pokojuRok temu, nazajutrz po tragicznych wydarzeniach w Nowym Jorku, na placu św. Piotra odbyła się niezapomniana «audiencja generalna bez oklasków». W pierwszą rocznicę ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone, 11 września 2002 r., Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej w Auli Pawła VI modlił się z wiernymi ze wszystkich stron świata za ofiary terroryzmu. Przed przybyciem Papieża lektorzy odczytali w różnych językach fragment Ewangelii o Błogosławieństwach. Chór powitał Ojca Świętego śpiewem Psalmu 121 z antyfoną «Da pacem Domine in diebus nostris». Jan Paweł II wygłosił katechezę, w której podkreślił, że «terroryzm jest i zawsze będzie przejawem nieludzkiego okrucieństwa i właśnie dlatego nigdy nie będzie w stanie rozwiązać konfliktów między ludźmi», następnie streścił ją w różnych językach i pozdrowił poszczególne grupy pielgrzymów, w tym również polskich. Przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa wezwał wiernych do modlitwy o pokój na świecie.

1. Ogromna liczba ludzi ze wszystkich stron świata jest dziś myślą w Nowym Jorku, gdzie 11 września ub.r. Twin Towers — dwa wieżowce tworzące World Trade Center, zawaliły się na skutek okrutnego zamachu, grzebiąc w swych ruinach wielu naszych niewinnych braci i sióstr.

Po upływie roku pragniemy na nowo przypomnieć te ofiary terroryzmu i polecić je Bożemu miłosierdziu. Jednocześnie pragniemy jeszcze raz zapewnić ich rodziny i bliskich o naszej duchowej łączności. Ale chcemy również zaapelować do sumień tych, którzy zaplanowali i zrealizowali tak barbarzyński i okrutny plan.

W rok od 11 września 2001 powtarzamy, że żadna krzywda, żadna filozofia bądź religia nie mogą usprawiedliwić tego rodzaju aberracji. Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne. Tak mówi Bóg, sankcjonuje to prawo międzynarodowe, wyraża to ludzkie sumienie, a domaga się tego cywilizowane współistnienie.

2. Terroryzm jest i zawsze będzie przejawem nieludzkiego okrucieństwa, i właśnie dlatego nigdy nie będzie w stanie rozwiązać konfliktów między ludźmi. Ucisk, zbrojna przemoc i wojna to wybory, które rodzą i pomnażają jedynie nienawiść i śmierć. Tylko rozum i miłość stanowią środki prowadzące do przezwyciężania i rozwiązywania sporów między osobami i narodami.

Pilnie potrzebne są jednak zgodne i zdecydowane wysiłki, mające na celu podjęcie nowych inicjatyw politycznych i ekonomicznych, zmierzających do zmiany skandalicznych sytuacji niesprawiedliwości i ucisku, w których żyje tak wielu członków rodziny ludzkiej i które stwarzają warunki sprzyjające niekontrolowanemu wybuchowi nienawiści. Kiedy deptane są podstawowe prawa, łatwo ulec pokusie nienawiści i przemocy. Musimy razem budować globalną kulturę solidarności, która przywróci młodym nadzieję na przyszłość.

3. Chciałbym wszystkim powtórzyć słowa z Biblii: «Pan (...) nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, zgodnie ze swą prawdą — narody» (por. Ps 96 [95], 13). Jedynie prawda i sprawiedliwość mogą zrodzić wolność i pokój. Na tych wartościach można budować życie godne człowieka. Poza nimi są tylko ruiny i zniszczenie.

W tę jakże smutną rocznicę modlimy się do Boga, aby miłość wykorzeniła nienawiść i by dzięki zaangażowaniu wszystkich ludzi dobrej woli zgoda i solidarność zamieszkały w każdym zakątku ziemi.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

«Dziś 11 września, przed rokiem w tym dniu dokonano straszliwego ataku terrorystycznego w Nowym Jorku. Nie możemy zapomnieć o licznych ofiarach w ludziach, które ten atak pociągnął za sobą. Prosimy dla nich dzisiaj o wieczny odpoczynek u Boga, o zmiłowanie i przebaczenie dla sprawców tego straszliwego ataku terrorystycznego. My pamiętamy również, że w miesiącu wrześniu w 1939 r. zostaliśmy napadnięci przez hitlerowskie Niemcy i w ciągu tego miesiąca września toczyła się nierówna walka, w której zostaliśmy pokonani. Polecamy Bogu ofiary tej wojny, tak jak i ofiary tego ataku terrorystycznego w Nowym Jorku. «Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju z Tobą, Panie, aż na wieki wieków».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekonomia nienawiść zamach okrucieństwo terroryzm przemoc wojna Solidarność terror niesprawiedliwość zgoda ucisk WTC 11 września sąd Boży
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W