Rozważanie przed "Anioł Pański" 6.01.98

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 6.01.1998, "Działanie Ducha Świętego w Kościele"

1. Kościół obchodzi dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominając Mędrców ze Wschodu, którzy prowadzeni przez gwiazdę przybyli do Betlejem. Kontemplujemy w tym dniu «objawienie» Chrystusa, ukazującego się Mędrcom jako Ten, którego Bóg posłał na świat, aby przyniósł zbawienie ludziom wszystkich narodów, języków i kultur. Tę misję wypełnia On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, potwierdzając, że jest prawdziwym Królem sprawiedliwości i pokoju.

Tę samą misję, którą otrzymał od Ojca, Chrystus przekazuje Kościołowi: «Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20, 21) — mówi Zmartwychwstały do apostołów, po czym wykonuje symboliczny gest «tchnienia» i dodaje: «Weźmijcie Ducha Świętego!» (J 20, 22). W bieżącym roku, poświęconym w szczególny sposób Duchowi Świętemu, musimy podkreślić, że to właśnie On jest głównym sprawcą misji Kościoła (por. Redemptoris missio, III).

Doświadczyli tego apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy; doświadczyli tego w ciągu stuleci uczniowie Chrystusa, których Duch Święty uczynił świadkami i prorokami, napełniając ich odwagą, aby umieli otwarcie głosić innym wiarę w Jezusa — prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. Także dzisiaj pod działaniem Ducha Świętego wiara jest głoszona narodom, a świadectwo o Chrystusie dociera na krańce ziemi.

2. W takiej właśnie perspektywie dane mi było również w tym roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego, udzielić święceń biskupich dziewięciu kapłanom podczas liturgii eucharystycznej, która zakończyła się przed chwilą w Bazylice św. Piotra. Modliłem się o dar Ducha Świętego dla nich, aby tak jak apostołowie byli odważnymi głosicielami Ewangelii oraz mądrymi i wiernymi przewodnikami Ludu Bożego. Teraz powierzam ich waszym modlitwom, dziękując wraz z wami Bogu, który nieustannie daje swojemu Kościołowi nowych pasterzy. Pole nowej ewangelizacji jest ogromne. «Nasze czasy, w których ludzkość jest w fazie przemian i poszukiwań, wymagają ożywienia działalności misyjnej Kościoła» (Redemptoris missio, 30).

3. Prośmy Maryję Pannę, aby wspomagała zawsze Kościół w wypełnianiu jego misji. Przyzywajmy Ją, pamiętając w szczególny sposób o naszych braciach z Kościołów Wschodnich, z których wielu obchodzi dzisiaj Boże Narodzenie. Składamy im najszczersze życzenia Wesołych Świąt. Tym życzeniem ogarniamy wszystkich innych chrześcijan różnych tradycji i wyznań, rozsianych po całym świecie. Święta Matka Boga niech wspomaga dążenie do pełnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa, aby można było coraz skuteczniej głosić Ewangelię pokoleniom nowego tysiąclecia.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

Serdecznie pozdrawiam i witam pielgrzymów z Katowic i Tarnowa, przybyłych na konsekrację nowego biskupa tarnowskiego. Niech Bóg błogosławi nowemu Pasterzowi i całej jego diecezji. Do siego roku!

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama