Maryja odbiciem piękna Chrystusa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 08.12.2004


Jan Paweł II

Maryja odbiciem piękna Chrystusa

8 XII 2004— Rozważanie papieskie przed modlitwą «Anioł Pański»

1. Tota pulchra es, Maria!

Dokładnie 150 lat temu, 8 grudnia 1854 r., bł. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Przywilej zachowania od grzechu pierworodnego oznacza, że została Ona jako pierwsza odkupiona przez swego Syna. Jej wzniosłe piękno, odbicie piękna Chrystusa, jest dla wszystkich wierzących rękojmią zwycięstwa łaski Bożej nad grzechem i śmiercią.

2. Niepokalane Poczęcie oświetla drogę ludzkości wszystkich czasów. Na początku trzeciego tysiąclecia wzywa nas do nadziei i wiary w Boga, Jego zbawienie i życie wieczne, a w sposób szczególny oświeca drogę Kościoła prowadzącego nową ewangelizację.

3. Dziś po południu, zgodnie z tradycją składając hołd Najświętszej Maryi Pannie na placu Hiszpańskim, zawierzę Jej, Niepokalanej Matce Słowa Bożego, miasto Rzym i cały świat. A teraz z dziecięcą ufnością wzywajmy Jej przemożnego wstawiennictwa, odmawiając modlitwę «Anioł Pański».

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Jan Paweł II powiedział:

Wczoraj wieczorem w Mosulu w Iraku został zburzony kościół armeńsko-apostolski, a także siedziba arcybiskupa chaldejskiego. Wiernych wstrząśniętych tym zamachem zapewniam o mej duchowej bliskości i proszę Pana, za wstawiennictwem Niepokalanej, aby dla drogiego narodu irackiego nastał wreszcie czas pojednania i pokoju.

Pozdrawiam obecnych tu pielgrzymów, a zwłaszcza przedstawicieli Papieskiej Akademii Niepokalanej z kard. Andrzejem Marią Deskurem na czele. Moi drodzy, w dniu tego święta w sposób szczególny jestem z wami. Modlę się za was i zachęcam do wytrwania w nabożeństwie do Maryi Niepokalanej.

Niech Najświętsza Maryja Panna wszystkim wyjedna łaski, o które proszą.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama