Matka wszystkich ludzi

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 9.05.2004

1. W maju Lud Boży poczuwa się do wyrażenia w szczególny sposób swego nabożeństwa do Maryi, której macierzyńska obecność jest wsparciem dla chrześcijan i dla całego świata.

Od chwili kiedy Panna z Nazaretu wypowiedziała swoje fiat, Jej «dziewicze i macierzyńskie zarazem serce pod szczególnym działaniem Ducha Świętego podąża stale za dziełem własnego Syna i rozprzestrzenia się ku wszystkim, których Jezus Chrystus objął i stale obejmuje swą niewyczerpaną miłością» (Redemptor hominis, 22). Skoro zatem niewyczerpane jest miłosierdzie Chrystusa, również Niepokalane Serce Jego Matki jest «po macierzyńsku niewyczerpane» (por. tamże).

2. Jezus na krzyżu zapragnął rozszerzyć i uczynić łatwo dostępnym dla wszystkich duchowe macierzyństwo Maryi, dając Jej za syna umiłowanego ucznia (por. J 19, 26). Od tamtej pory wzywają Ją kolejne pokolenia wierzących i do Niej się uciekają z miłością i nadzieją. A Matka Boża daje wyraz swej macierzyńskiej miłości «w szczególnej bliskości względem człowieka i wszystkich jego spraw» (Redemptor hominis, 22).

Gdybyż ludzie dostrzegali ten nadzwyczajny dar! O ileż łatwiej przychodziłoby im czuć się braćmi i wyrzekać się nienawiści i przemocy, by z otwartym sercem przebaczać doznane zniewagi i szanować bez zastrzeżeń godność każdej osoby.

3. Za parę dni, 13 maja, będziemy wspominać objawienie się Maryi w Fatimie i Jej wezwanie do nawrócenia. Módlmy się, drodzy bracia i siostry, aby także ludzie naszych czasów usłyszeli gorące wezwanie Tej, która z miłością czuwa nad Kościołem i światem.

Po odmówieniu modlitwy «Regina caeli» Papież powiedział:

Dziś rano z placu św. Piotra wyruszył «Wiosenny maraton», zorganizowany w Rzymie z inicjatywy katolickich szkół diecezji w ramach «Święta szkoły». Podobne imprezy odbywają się w innych miastach, zwłaszcza w Trydencie. Serdecznie pozdrawiam nauczycieli, uczniów i ich rodziny; zachęcam wszystkie instytucje szkolne, by nie ustawały w cennej pracy nad wychowaniem nowych pokoleń.

Niestety, wiele dzieci na świecie nie ma dostępu do podstawowej oświaty i w rezultacie są one wykorzystywane jako siła robocza. Będzie o tym mowa na światowym kongresie poświęconym walce z wykorzystywaniem pracy nieletnich, który odbędzie się w najbliższych dniach we Florencji. Ufam, że to spotkanie przyczyni się do rzeczywistego uznania praw dzieci.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao