Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

W «drodze» do Toronto

Anioł Pański, 13 stycznia 2002 r.1. W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego także w tym roku ochrzciłem z radością dwadzieścioro dzieci. Ewangelie sytuują to wydarzenie na początku publicznego życia Jezusa. Jest to również pierwsze objawienie się Jezusa jako Syna Bożego, posłanego przez Ojca, aby wziął na siebie i zgładził grzech świata (por. J 1, 29). Gdy został On ochrzczony w Jordanie, otworzyły się niebiosa i zstąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy, a wtedy z góry rozległ się tajemniczy głos: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» (Mt 3, 17).

Pan objawił się zatem jako «Chrystus», namaszczony przez Boga Duchem Świętym i przez Niego posłany, aby głosił ubogim dobrą nowinę o zbawieniu (por. Iz 61, 1-2). Celem Jego misji jest chrzcić ludzi Duchem Świętym (por. Mt 3, 11; J 1, 33), czyli przekazywać im «ogień» życia Bożego (por. Łk 12, 49-50). Urzeczywistni się to w pełni poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie, tajemnicę, której uczestnikami stają się właśnie ci, którzy przyjmują sakrament chrztu.

2. W tych dniach w Toronto odbywa się ważne spotkanie poświęcone przygotowaniom XVII Światowego Dnia Młodzieży, który będzie obchodzony właśnie w tym mieście w lipcu bieżącego roku. Pragnę serdecznie pozdrowić delegatów Konferencji Episkopatów, stowarzyszeń i ruchów kościelnych, którzy przybyli ze wszystkich zakątków kuli ziemskiej, aby wziąć udział w tym spotkaniu. Dziękuję Papieskiej Radzie ds. Świeckich oraz Komitetowi Kanadyjskiemu za pracę duszpasterską i organizacyjną; ufam, że spotkanie młodzieży świata w Kanadzie odnowi wspaniałe doświadczenie z Rzymu w Tor Vergata w roku 2000.

Dlatego moja myśl kieruje się zwłaszcza do was, drodzy młodzi, którzy duchowo już jesteście «w drodze» do Toronto, do Kanady, na formacyjnych i misyjnych szlakach wspólnot, do których należycie. Mam nadzieję, że znów przybędziecie licznie. Pozbądźcie się wszelkiego lęku i niepewności: pamiętajcie, że wy macie być «stróżami poranka», zawsze gotowymi zapowiadać, że nadejdzie nowy dzień, którym jest zmartwychwstały Chrystus.

3. Maryi zawierzam przygotowania i przebieg zbliżającego się Światowego Dnia Młodzieży. Proszę Ją również o otoczenie macierzyńską opieką dzieci, które dziś rano ochrzciłem, aby razem ze swymi rodzicami oraz chrzestnymi rosły jako wierni uczniowie Pana. Teraz, gdy kończy się już liturgiczny czas Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego, niech Matka Boża pomaga nam wszystkim postępować dalej naszą drogą w świetle prawdy i miłości, które Chrystus przyniósł ludziom poprzez swoje narodziny w Betlejem.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dziecko chrzest dzieci droga Światowy Dzień Młodzieży Toronto
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W