Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Krzyż mówi o miłości

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 15 września 20021. Po wczorajszym święcie Podwyższenia Krzyża dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Te dwa święta liturgiczne zachęcają nas do pielgrzymki duchowej aż na Kalwarię. Skłaniają nas, byśmy zjednoczyli się z Maryją Dziewicą w kontemplacji tajemnicy krzyża.

Krzyż jest głównym symbolem chrześcijaństwa. Wszędzie tam, gdzie Ewangelia zapuściła swoje korzenie, krzyż wskazuje na obecność chrześcijan. W kościołach i w domach, w szpitalach, w szkołach, na cmentarzach krzyż stał się wyraźnym znakiem kultury, która z orędzia Chrystusa czerpie prawdę i wolność, ufność i nadzieję.

W obliczu postępującej sekularyzacji, która cechuje znaczną część współczesnego świata, jest szczególnie ważne, aby wierzący wpatrywali się w ten główny znak objawienia i pojmowali jego pierwotne i autentyczne znaczenie.

2. Również dziś, w duchu nauczania starożytnych Ojców, Kościół przedstawia światu krzyż jako «drzewo życia», które pozwala poznać ostateczny i pełny sens istnienia każdego pojedynczego człowieka i całej historii ludzkiej.

Odkąd Jezus uczynił zeń narzędzie powszechnego zbawienia, krzyż nie oznacza już przekleństwa, lecz przeciwnie — błogosławieństwo. Człowiekowi opanowanemu przez wątpliwości i dręczonemu przez grzech objawia on, że: «Tak (...) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16). Jednym słowem, krzyż jest najwznioślejszym symbolem miłości.

Dlatego młodzi chrześcijanie z dumą noszą go po drogach świata, zawierzając Chrystusowi wszystkie swoje troski i wszystkie nadzieje na wolność, sprawiedliwość i pokój.

3. po francusku:

Drodzy pielgrzymi francuskojęzyczni, którzy uczestniczycie w modlitwie maryjnej, serdecznie was pozdrawiam. Obyście w tym pierwszym dniu tygodnia, poświęconym Panu, mogli szerzej otworzyć wasze serca Chrystusowi, aby pójść za Nim! Z radością udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa.

po angielsku:

Ufny w pełną miłości opiekę Matki Bożej Bolesnej, której wspomnienie dzisiaj obchodzimy, polecam Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu turystów i pielgrzymów angielskojęzycznych. W sposób szczególny pozdrawiam mieszkańców diecezji Cloyne w Irlandii, którzy przybyli ze swoim biskupem. Proszę o obfite łaski Boże dla was wszystkich.

po niemiecku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów i turystów z krajów niemieckojęzycznych. Jezus Chrystus, wcielone Słowo Boże, żyje wśród nas i nadaje naszemu życiu głęboki sens. Jego obecność pomaga nam i nas uświęca. Niech dobry Bóg darzy was wszystkich swoją miłością i łaską!

po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Pielęgnujcie ducha pojednania i przebaczenia, tak jak nauczył was Chrystus; dzięki temu będziecie budowniczymi i zwiastunami pokoju.

po portugalsku:

Pozdrawiam również pielgrzymów portugalskojęzycznych, którzy mnie słuchają, i życzę im szczęścia, pokoju i łaski w Panu. Wszystkich zachęcam do medytowania nad przesłaniami przebaczenia i miłości, które zostawił nam Jezus, i do rozbudzania ducha miłosierdzia w waszych rodzinach i wspólnotach.

po polsku:

Pozdrawiam pielgrzymów z Polski: z Gniezna — parafia bł. Bogumiła, z Sosnowca — parafia Świętych Szymona i Judy Tadeusza, z Katowic, Bydgoszczy i Krakowa.

Dzisiaj duchowo nawiedzam sanktuarium Matki Bożej Bolesnej u franciszkanów w Krakowie, w Staniątkach i Limanowej.

Myślą też udaję się do Mogiły, aby uczcić cudowny Krzyż Pana Jezusa.

po włosku:

Pozdrawiam pielgrzymów włoskojęzycznych, w szczególności kleryków z diecezji Mantua, którym przewodzi ich biskup; wiernych z parafii pw. św. Pawła Stagnany z Prato i Świętych Kosmy i Damiana z Tarentu; grupę salezjanów; liczną grupę motocyklistów zgromadzonych na placu św. Piotra, którzy przybyli do Rzymu z Rawenny. Pozdrawiam również grupę sióstr Pobożnych Uczennic Boskiego Mistrza, które zakończyły swoje rekolekcje.

4. U stóp krzyża Maryja Dziewica, doskonale zjednoczona z Synem, mogła w sposób szczególny dzielić głęboki ból i miłość Jego ofiary. Nikt lepiej niż Ona nie może nauczyć miłości krzyża. Matce Bożej Bolesnej zawierzajmy młodzież i rodziny, narody i całą ludzkość. Módlmy się do Niej w szczególności w intencji chorych i cierpiących, niewinnych ofiar niesprawiedliwości i przemocy, chrześcijan prześladowanych z powodu wiary. Niech chwalebny krzyż Chrystusa będzie dla wszystkich zadatkiem nadziei, odkupienia i pokoju.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłość krzyż sekularyzacja cierpienie sens życia sens istnienia Matki Bożej Bolesnej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W