W rodzinie uczymy się kochać pokój i życie

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (Jubileusz Wojska i Policji), 19.11.2000

1. Drodzy żołnierze i policjanci, na zakończenie tej jubileuszowej liturgii zwracam się myślą przede wszystkim do waszych rodzin.

Księga Dziejów Apostolskich opowiada o wizycie św. Piotra u setnika Korneliusza, człowieka «pobożnego i 'bojącego się Boga' wraz z całym swym domem» (por. 10, 2). Przyjął on Ewangelię Chrystusa zwiastowaną mu przez Piotra, ugościł go w swoim domu i wraz z domownikami został ochrzczony. Pierwszymi poganami ochrzczonymi przez Piotra byli zatem członkowie rodziny żołnierza. Warto o tym przypomnieć dzisiaj, w kontekście waszego Jubileuszu.

Nie jest łatwo być członkiem rodziny żołnierza, bo trzeba znosić także uciążliwości związane z jego misją. A przecież rodzina jest najważniejszym oparciem dla każdego z was, którzy bronicie pokoju i życia. Człowiek broni tego, co kocha, a gdzież może nauczyć się kochać pokój i życie, jeśli nie w rodzinie? Dlatego miejcie świadomość, drogie rodziny, że w pełni uczestniczycie w tej misji, i współdziałajcie w obronie sprawiedliwości i pokoju.

Moi drodzy, ja także jestem synem żołnierza i dlatego czuję się związany z każdym z was. Dziękuję wam za obecność mimo deszczu. Jestem pewien, że przyniesie wam obfite błogosławieństwo.

po francusku:

2. W tym dniu, gdy przybyliście tu z rodzinami, aby obchodzić swój Jubileusz, pozdrawiam serdecznie was wszystkich — członków sił zbrojnych i policji Belgii, Beninu, Burkina Faso, Kamerunu, Chorwacji, Francji, Luksemburga, Rumunii, Słowenii, Kanady, Holandii i Słowacji. Niech ten szczególnie doniosły moment będzie dla was okazją do ponownego uświadomienia sobie swojej misji, abyście mogli nadal pełnić swą ważną służbę, troszcząc się o potrzeby wszystkich swoich rodaków i budując społeczeństwo coraz bardziej zgodne i braterskie! Wyrażam uznanie dla waszego poczucia odpowiedzialności, dla waszych wysiłków i starań. Modlę się razem z wami za wszystkich, którzy zginęli lub zostali ranni, wykonując swoje zadania. Z Apostolskim Błogosławieństwem!

po angielsku:

Pozdrawiam uczestniczących w tej jubileuszowej uroczystości członków sił zbrojnych i policji z krajów języka angielskiego, a w szczególności z Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Korei, Malawi, Filipin i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Specjalne pozdrowienie kieruję też do przedstawicieli sił pokojowych na Bałkanach, złożonych z żołnierzy z 38 krajów.

Wy wszyscy przez swoją pracę i poświęcenie pomagacie zapewnić pokój i bezpieczeństwo jednostkom i społeczeństwom. Modlę się, abyście wy sami byli zawsze bezpieczni, gdy spełniacie swoje obowiązki zawodowe, oraz by Boże dary mądrości i męstwa wspomagały was zawsze w służbie waszym krajom i waszym rodakom. Dla was i dla waszych rodzin proszę o łaskę i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa.

po niemiecku:

Serdecznie pozdrawiam żołnierzy i policjantów mówiących po niemiecku. Witam w Wiecznym Mieście żołnierzy i policjantów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowenii i Węgier. Waszym zadaniem jest służyć w pierwszej linii bezpieczeństwu i pokojowi. Spełniajcie je w sposób jak najbardziej odpowiedzialny, okazując prawdziwą ludzką wrażliwość. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy waszym krokom na drogach pokoju.

po hiszpańsku:

Zwracam się teraz do przedstawicieli sił zbrojnych i policji Argentyny, Chile, Kolumbii, Ekwadoru, Salwadoru, Paragwaju, Peru, Hiszpanii, Boliwii, Gwatemali, Dominikany, Wenezueli, Kostaryki, Meksyku i Panamy. Zachęcam was, byście przez swoje osobiste świadectwo uczestniczyli wielkodusznie w zaszczytnym dziele budowania pokoju, współpracy i współistnienia wszystkich narodów. Niech Bóg błogosławi wam w życiu rodzinnym i zawodowym, abyście mogli dawać dowody wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. Bardzo wam dziękuję.

po portugalsku:

Pozdrawiam żołnierzy i członków sił porządkowych przybyłych z Brazylii, Mozambiku i Portugalii, prosząc Boga, aby swą mądrością i opieką wspomagał waszą szlachetną misję, byście mimo niebezpieczeństw potrafili obdarzać pokojem i ufnością swoje rodziny i współobywateli.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam obecnych tu przedstawicieli wojska i policji z Czech, Słowacji i z Polski. To jubileuszowe spotkanie z żołnierzami z całego świata jest wydarzeniem, które w szczególny sposób ukazuje, iż wojsko niekoniecznie musi być aktorem wojennych dramatów, ale może i powinno być także orędownikiem i nośnikiem pokoju. Życzę, aby niełatwa służba wojska i policji w obronie bezpieczeństwa ludzi i narodów była zawsze nacechowana głęboką wrażliwością na cierpienia i potrzeby najsłabszych, i by była nagradzana wdzięcznością społeczeństw i Bożym błogosławieństwem. Szczęść Boże!

3. W tym momencie głębokiej wspólnoty, wzbogaconym jubileuszową łaską, zanoszę modlitwę do Boga za licznych waszych towarzyszy, którzy w ostatnich latach zginęli uczestnicząc w różnych misjach pokojowych oraz broniąc porządku i prawa. Niech ich ofiara nie okaże się daremna! Niech ich ukryte i ciche świadectwo będzie dla wszystkich zachętą, by nie poddawać się biernie niesprawiedliwości, ale zwyciężać zło dobrem!

Niech Pan Bóg przyjmie ich do swego królestwa pokoju, niech ukoi ból i pocieszy ich rodziny i wszystkich ich bliskich.

Macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi zawierzajmy tę naszą gorącą modlitwę za żywych i zmarłych.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama