Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Rola instytucji europejskich

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 24 sierpnia 20031. Jeszcze raz pragnę powrócić do tematu trwającego procesu integracji Europy, a zwłaszcza do decydującej roli instytucji europejskich.

Myślę przede wszystkim o Unii Europejskiej, dążącej do wypracowania nowych form otwarcia, spotkania i współpracy państw członkowskich.

Mam tu na myśli również Radę Europy z siedzibą w Strasburgu i związany z nią Europejski Trybunał Praw Człowieka, które realizują szlachetne zadanie budowania Europy wolnej, sprawiedliwej i solidarnej.

Trzeba wreszcie wspomnieć także o Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która służy sprawie podstawowych wolności człowieka i narodów na tym kontynencie.

2. Modlitwą towarzyszę trudnym pracom nad traktatem konstytucyjnym Unii Europejskiej, którego projekt został obecnie poddany analizie rządów różnych państw. Wierzę, że ci, którzy temu zadaniu poświęcają swe siły, zawsze kierują się przekonaniem, że «dobry ustrój społeczeństwa musi opierać się na autentycznych wartościach etycznych i cywilnych, możliwie jak najpełniej podzielanych przez obywateli» (Ecclesia in Europa, 114).

Kościół katolicki ze swej strony jest przekonany, że Ewangelia Chrystusa, która przez wiele stuleci była czynnikiem jednoczącym ludy europejskie, pozostaje również dzisiaj niewyczerpanym źródłem duchowości i braterstwa. Uświadomienie sobie tego faktu wszystkim przyniesie korzyść, a wyraźne uznanie w traktacie konstytucyjnym chrześcijańskich korzeni Europy stanie się podstawowym gwarantem przyszłości tego kontynentu.

3. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby w procesie budowania Europy, zarówno dziś, jak i w przyszłości, nie zabrakło nigdy tej duchowej inspiracji, bez której nie można w sposób autentyczny służyć człowiekowi. Źródłem tej inspiracji jest Ewangelia — niezawodna rękojmia wolności, sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich, wierzących i niewierzących.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa Unia Europejska braterstwo integracja europejska OBWE wartości chrześcijańskie Traktat Konstytucyjny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W