Bądźcie ludźmi wiary

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" - podróż do Słowenii 19.09.1999


Jan Paweł II

BĄDŹCIE LUDŹMI WIARY

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»

1. Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii zanieśmy modlitwę do Maryi, której wielkim czcicielem był zawsze bł. Antoni Marcin Slomšek. Wielokrotnie uciekał się do Niej w latach swojego życia. Ufał niezłomnie w Jej macierzyńską opiekę.

Drodzy bracia i siostry w Słowenii! Maryja zajmuje ważne miejsce w religijności waszego narodu. Mówi o Niej wiele waszych pieśni, liczne piękne kościoły i kaplice zostały Jej poświęcone we wszystkich zakątkach waszej ziemi. Pragnę wspomnieć tutaj zwłaszcza o trzech słynnych sanktuariach maryjnych: Sveta Gora, Brezje i Ptujska Gora, do których chętnie pielgrzymujecie, aby szukać w nich schronienia w chwilach prób i trudności oraz by dziękować, gdy wasze prośby zostają wysłuchane.

W tych ośrodkach głębokiej duchowości maryjnej uczymy się wzrastać w wierze i silniej odczuwamy pragnienie naśladowania Maryi — Jej czystości i pokornego poddania się woli Bożej. Maryja prowadzi nas do Chrystusa, w którym rodzina ludzka ma się stawać rodziną dzieci Bożych.

2. Sądzi się czasem, że człowiek jest istotą całkowicie samodzielną i niezależną, pozbawioną wszelkiej więzi z Bogiem, jak gdyby był samowystarczalny i mógł czerpać siły potrzebne do realizacji swojej osobowości wyłącznie z własnego wnętrza, ze swojego rozumu i z dzieł swoich rąk. Ale czy człowiek może naprawdę zrealizować się bez Boga albo wręcz przeciw Bogu?

Świetlany przykład Dziewicy z Nazaretu, pokornej Służebnicy Najwyższego, ukazuje, że człowiek znajduje swój prawdziwy cel jedynie w Bogu. Właśnie dlatego błogosławiony bp Slomšek nauczał niestrudzenie, że wiara winna być podstawą życia człowieka i wszelkiej odnowy społecznej.

Bracia i siostry w Słowenii, jeżeli chcecie zbudować społeczeństwo, które będzie gościnnym domem dla wszystkich, korzystajcie z wielkiego daru wiary, przyniesionej do waszego kraju ponad 1250 lat temu z trzech pierwotnych ośrodków chrześcijaństwa — Salzburga, Akwilei i Velehradu. Tak jak bp Slomšek bądźcie ludźmi wiary!

3. Zawierzmy dziś Najświętszej Pannie wasze miasto Maribor, w którym nowy błogosławiony pełnił swą biskupią posługę. Zawierzmy je wraz z innymi diecezjami Słowenii i z całym waszym narodem.

Zawierzmy Matce Bożej pasterzy, kapłanów, zakonników i zakonnice, rodziny, dzieci i młodzież, nadzieję Kościoła i społeczeństwa, ludzi starych, chorych i cierpiących. Niech Maryja wam towarzyszy, niech prowadzi was, bogatych w wiarę, nadzieję i miłość, ku bliskiemu już trzeciemu tysiącleciu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama