Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej 20-26 marca 2000 r.
Jan Paweł II

NA CHWAŁĘ BOGA

Modlitwa w miejscu chrztu Pana Jezusa. 21 marca — Wadi Al-KharrarWe wtorek 21 marca w godzinach popołudniowych Ojciec Święty odwiedził Wadi Al-Kharrar, gdzie według tradycji Jan Chrzciciel udzielił chrztu Panu Jezusowi w wodach Jordanu. W obecności licznie zgromadzonych wiernych Jan Paweł II odmówił modlitwę ku czci Trójcy Przenajświętszej oraz wyraził wdzięczność wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu i pomagali je zorganizować.

Pragnę powitać was wszystkich, którzy zgromadziliście się tutaj, aby uczestniczyć w tej krótkiej modlitwie. W szczególny sposób modlę się za Jego Wysokość Króla i raz jeszcze dziękuję mu za przyjęcie, jakiego doznałem w Jordanii.

W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że «skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów» (Łk 3, 2-3). Tutaj, nad Jordanem, gdzie na obydwu brzegach gromadzą się rzesze pielgrzymów, aby uczcić miejsce chrztu Pańskiego, ja także wznoszę serce w modlitwie:

Chwała Tobie, Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba!

Ty posłałeś proroków, swoje sługi,
aby głosili Twoje słowo wiernej miłości
i wzywali Twój lud do pokuty.
Nad brzegami Jordanu
wezwałeś Jana Chrzciciela,
głos wołający na pustyni,
posłany do całej krainy nad Jordanem,
aby przygotował drogę Panu
i głosił nadejście Jezusa.
Chwała Tobie, Chryste, Synu Boży!
Przyszedłeś nad wody Jordanu,
aby przyjąć chrzest z ręki Jana.
Duch zstąpił na Ciebie jako gołębica.
Niebo otwarło się nad Tobą
i dał się słyszeć głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany!»
Znad brzegu tej rzeki, uświęconej Twoją obecnością,
poszedłeś dalej, aby chrzcić nie tylko wodą,
ale ogniem i Duchem Świętym.
Chwała Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu!
Twoją mocą Kościół zostaje ochrzczony,
zstępuje z Chrystusem w otchłań śmierci
i z Nim powstaje do nowego życia.
Twoją mocą zostajemy wyzwoleni od grzechu,
aby się stać dziećmi Bożymi,
chwalebnym Ciałem Chrystusa.
Twoją mocą zwyciężony zostaje wszelki lęk,
a Ewangelia miłości głoszona jest
we wszystkich częściach ziemi
na chwałę Boga,
Ojca, Syna i Ducha Świętego,
któremu niech będzie wszelka chwała
w tym Roku Jubileuszu
i po wszystkie czasy. Amen.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu oraz tym, którzy pomogli je zorganizować.

Słowa szczególnego podziękowania kieruję do patriarchów, biskupów, kapłanów i zakonnic. Liturgia sprawowana wraz ze wspólnotą katolicką Jordanii była dla mnie doświadczeniem wzruszającym.

Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli innych społeczności, przybyłych z wielu innych części Bliskiego Wschodu. Jestem wdzięczny wam wszystkim.

Czuję się szczególnie bliski dzieciom i młodzieży. Wiedzcie, że Kościół i Papież darzą was wielkim zaufaniem!

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Jego Królewskiej Wysokości księcia Mohammeda.

Będę pamiętał w modlitwie o całym narodzie jordańskim, o chrześcijanach i muzułmanach, zwłaszcza o ludziach chorych i starych.

Z wdzięcznością modlę się o obfite błogosławieństwo Boże dla Jego Wysokości Króla i dla całego narodu.

Niech Bóg błogosławi was wszystkich! Niech Bóg błogosławi Jordanię!

Św. Jan Chrzciciel niech opiekuje się wyznawcami islamu, całym ludem Jordanii i wszystkimi, którzy uczestniczyli w tej uroczystości, tej pamiętnej uroczystości! Jestem wdzięczny wam wszystkim.

Bardzo wam dziękuję!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa pielgrzymka sakrament Jan Paweł II Jordan Jan Chrzciciel Ziemia Święta chrzest Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W