Ave Maria

Modlitwa odmówiona na zakończenie nabożeństwa różańcowego. Ostatnia podróż Papieża - do Lourdes 14-15.08.2004


Jan Paweł II

Ave Maria

Na zakończenie nabożeństwa różańcowego Jan Paweł II odmówił modlitwę do Matki Bożej.

Bądź pozdrowiona, Maryjo,

Niewiasto uboga i pokorna,

błogosławiona przez Najwyższego!

Dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,

przyłączamy się do Twojego hymnu chwały,

by sławić miłosierdzie Pana,

by głosić nadejście Królestwa

i całkowite wyzwolenie człowieka.Bądź pozdrowiona, Maryjo,

pokorna Służebnico Pańska,

pełna chwały Matko Chrystusa!

Panno wierna, święty Przybytku Słowa,

naucz nas wytrwale słuchać Słowa,

być uległymi głosowi Ducha,

wrażliwymi na Jego wezwania

w głębi naszego sumienia

i na Jego znaki w wydarzeniach historii.Bądź pozdrowiona, Maryjo,

Niewiasto bolesna,

Matko żyjących!

Dziewicza Oblubienico u stóp krzyża, nowa Ewo,

bądź naszą przewodniczką na drogach świata,

naucz nas żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć,

naucz nas trwać razem z Tobą

przy niezliczonych krzyżach,

na których Twój Syn nadal jest krzyżowany.Bądź pozdrowiona, Maryjo,

Niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów!

Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze

zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas,

ufać w dobroć człowieka

i w miłość Ojca.

Naucz nas budować świat od wewnątrz:

w głębi ciszy i modlitwy,

w radości miłości braterskiej,

w niezrównanej mocy krzyża.Święta Maryjo, Matko wierzących,

Nasza Pani z Lourdes,

módl się za nami.

Amen.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama